Εκτύπωση
PDF

13 Ιανουαρίου 2014

Αειφόρος αμπελουργία: 43 περιοχές αμπελοκαλλιέργειας της Χιλής στον εθνικό σχεδιασμό

Ο αμπελώνας της Χιλής παραμένει πιστός στην πορεία του, που χάραξε το 2011, μέχρι το 2020 η Χιλή θα είναι η μεγαλύτερη παραγωγός πιστοποιημένων αειφόρων (βιώσιμων) κρασιών του Νέου Κόσμου.


Σε ισχύ από το 2011, η εθνική χάρτα για την αειφόρο αμπελουργία ("sustentavid") σήμερα πιστοποιεί 43 περιοχές, σύμφωνα με το Vinos de Chile. Ο Πρόεδρος της επαγγελματικής οργάνωσης, René Araneda ανέφερε ότι «η βιωσιμότητα εμπλέκει το περιβάλλον, την κοινωνική και οικονομική σημασία των περιοχών μέσω της διατήρησης της επικοινωνίας που διασφαλίζει τα αμοιβαία συμφέροντα στις σχέσεις με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη».

Ο ανθρώπινος παράγοντας δεν είναι ένας απλός συντελεστής, αλλά το βασικό κύτταρο σε κάθε περιοχή και προϊόν.