Για λεπτομέρειες πατήστε ΕΔΩ


keosoe

Εκτύπωση
PDF

ΠAΣEΓEΣ

H Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ) ιδρύθηκε το 1935 και είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Αποτελεί τον κορυφαίο ιδεολογικό και συντονιστικό φορέα των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων της χώρας, που υποστηρίζει, προωθεί, προάγει τις δραστηριότητές τους και τις εκπροσωπεί σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Περισσότερα...

Εκτύπωση
PDF


Εκτύπωση
PDF

EΘNIKH ΔIEΠAΓΓEΛMATIKH OPΓANΩΣH AMΠEΛOY KAI OINOY - E.Δ.O.A.O.

Η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου, συγκροτήθηκε από τους εκπροσώπους της παραγωγής, της μεταποίησης και της εμπορίας των αγροτικών προϊόντων αμπέλου και οίνου που αντιπροσωπεύονται από την ΚΕΟΣΟΕ και τον ΣΕΟ, των οποίων τα μέλη ή τα μέλη των μελών τους ασχολούνται με αμπελοοινικές εργασίες και είτε κατέχουν αμπελώνες είτε κατέχουν οινοποιητικές εγκαταστάσεις, ώστε ν΄ αντιμετωπισθούν από ενισχυμένη θέση τα προβλήματα που δυσχεραίνουν την δράση των εμπλεκομένων στον τομέα.

Περισσότερα...

Εκτύπωση
PDF

COPA - COGECA

Η COPA αντιπροσωπεύει τα γενικά και ειδικά συμφέροντα των αγροτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποτελείται από 60 οργανισμούς από την ΕΕ και 31 εκτός όπως Ισλανδία, Νορβηγία, κτλ. Σκοπός της είναι η ανάπτυξη Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και η προάσπιση των συμφερόντων των αγροτών.

Η COGECA αντιπροσωπεύει τα ειδικά και γενικά συμφέροντα περίπου 40.000 συνεταιρισμών με περισσότερους από 660.000 απασχολούμενους με ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από 3 δις € ανά έτος. Η COGECA από τη δημιουργία της (1959) έχει αναγνωρισθεί ως κύριος αντιπρόσωπος των συνεταιρισμών της ΕΕ. Εξασφαλίζει την πλατφόρμα για πολιτική συζήτηση και ανταλλαγή ιδεών σε επίπεδο αγροτικής παραγωγής και επιχείρησεων.

Εκτύπωση
PDF

Ccvf (Confederation des cooperatives vinicoles de France)

Η Συνομοσπονδία οινοποιητικών Συνεταιρισμών των αμπελουργών της Γαλλίας αντιπροσωπεύει όλους τους συνεταιρισμούς, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των συνεταιρισμών και των αμπελουργών, μέσω ενός δικτύου ομοσπονδιών περιφερειακών συνεταιρισμών, που δραστηριοποιούνται σε 21 διαμερίσματα της Γαλλίας.

Εκτύπωση
PDF

DWV Deutscher Weinbauverband e.V.

Ο Γερμανικός σύλλογος οινοπαραγωγών αποτελεί την επαγγελματική οργάνωση που αντιπροσωπεύει τα συμφέροντα των μελών της τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Ο ρόλος της είναι συμβουλευτικός και στηρίζει τα μέλη του τόσο σε τεχνικό όσο και σε επιστημονικό επίπεδο. Συνεχώς καταγράφει καινούργιες τεχνολογικές μεθόδους που αφορούν τον αμπελοοινικό κλάδο. Επίσης προωθεί την πώληση των γερμανικών κρασιών με όλες τις δυνάμεις τις οποίες διαθέτει.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO