Για λεπτομέρειες πατήστε ΕΔΩ


keosoe

Εκτύπωση
PDF

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΝΕΔ “Οίνος και Υγεία”
Νέους δρόμους για την αξιοποίηση της αμπελοοινικής παραγωγής ─ ορισμένων τουλάχιστον περιοχών ─ ανοίγουν οι πέντε επιστημονικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος «ΟΙΝΟΣ και ΥΓΕΙΑ».

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΝΥΣΟΣ
Ανάπτυξη οικονομικά βιώσιμης διαδικασίας για την ολοκληρωμένη διαχείριση, μέσω χρησιμοποίησης, των οινοποιητικών αποβλήτων: Παραγωγή φυσικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και οργανικού λιπάσματος

SUSTAVINO
Οι Ευρωπαίοι αμπελοκαλλιεργητές διαχειρίζονται περίπου το 65% της παγκόσμιας παραγωγής οίνου. Η παραγωγή οίνου στην Ευρώπη εκτελείται παραδοσιακά από τις μικρού και μεσαίου μεγέθους οικογενειακές επιχειρήσεις και τους συνεταιρισμούς. Τα στερεά και υγρά κατάλοιπα δεν τυγχάνουν κατάλληλης επεξεργασίας, προκαλώντας σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Είναι γνωστό ότι η παραγωγή οίνου δημιουργεί μεγάλες ποσότητες λυμάτων, τα οποία μερικές φορές φέρουν αυξημένα οργανικά φορτία (COD 2.500-67.000 mg/L). Αυτό οδηγεί σε ψηλά φορτία στις δημοτικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων ή ακόμη και σε σοβαρές ζημιές στα ποτάμια και τις λίμνες, όταν ο αμπελώνας δεν είναι συνδεδεμένος με κάποιο δίκτυο υπονόμων

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO