Εκτύπωση
PDF

 

«Ο ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ»

Ο Ευρωπαϊκός αμπελοοινικός κλάδος και ειδικότερα ο ελληνικός, αντιμετωπίζει μια σημαντική πρόκληση που αφορά στην αλλαγή των διαρθρωτικών χαρακτηριστικών του με ανάλογες συνέπειες για το μέλλον του.
Βασικό στοιχείο αλλαγής, που επέρχεται μέσω του νέου κανονισμού  για την Κοινή Οργάνωση της Αγοράς στον αμπελοοινικό τομέα, είναι η έμφαση που δίνεται στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων προσαρμοσμένων στις ανάγκες της κατανάλωσης.
Ο ελληνικός αμπελώνας, φορέας μιας τεράστιας πολιτιστικής κληρονομιάς, μέσω του οίνου σαν τελικό προϊόν και οι έλληνες αμπελοκαλλιεργητές, πρόκειται να γίνουν μέτοχοι των αλλαγών , σε μία κατεύθυνση που  θα εξυπηρετεί ταυτόχρονα δύο φαινομενικά αντίθετους πόλους, το ελληνικό ποικιλιακό δυναμικό και τις καταναλωτικές τάσεις.
Έως το 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί τους έλληνες αμπελουργούς , ώστε ν΄ αναδιαρθρώσουν κυρίως με νέες ποικιλίες τους αμπελώνες τους με ουσιαστικό στόχο την αντιμετώπιση του διεθνούς ανταγωνισμού, ο οποίος έχει υιοθετήσει ένα ομοιογενές προφίλ παραγωγής οίνων βασισμένων στις γαλλικές κυρίως ποικιλίες (Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot, Chardonnay…).
H Ελλάδα πρέπει ν΄ αντισταθεί στην τάση αυτή στηρίζοντας τις γηγενείς ελληνικές ποικιλίες υπό την  προϋπόθεση ότι υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα για τον εγκλιμαστιμό ανά γεωγραφική ζώνη των εγκαθιστάμενων ποικιλιών και τα οινοποιητικά αποτελέσματα.
Για το σκοπό αυτό η ΚΕΟΣΟΕ διοργανώνει διήμερα συνέδριο στο Συνεδριακό Κέντρο της ΑΤΕ στο Καστρί, στις  7 και 8 Μαρτίου 2002 με θέμα:
«Ο ποικιλιακός προσανατολισμός του ελληνικού αμπελώνα στο πλαίσιο μιας νέας αμπελοοινικής πολιτικής»
Το συνέδριο αυτό φιλοδοξεί να συγκεντρώσει τις γνώσεις τις εμπειρίες το επιστημονικό δυναμικό τις κλαδικές και γεωγραφικές προοπτικές και να παράγει τις συγκεκριμένες στρατηγικές που απαιτούνται ώστε να τεθεί σε εφαρμογή ένα μακρόπνοο σχέδιο για την κατεύθυνση της ποικιλιακής αναδιάρθρωσης του ελληνικού αμπελώνα.

Δείτε περισσότερα για το Πρόγραμμα και τις Oμιλίες του Συνεδρίου

Με την στήριξη του Υπουργείου Γεωργίας
Με την επιστημονική ευθύνη του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας
Υπό την Αιγίδα

Της ΠΑΣΕΓΕΣ
Της ΕΔΟΑΟ

Τιμητική Επιτροπή Συνεδρίου

Υπουργός Γεωργίας κ. Γ. Δρύς
Υφυπουργός Γεωργίας κ. Ευαγ. Αργύρης
Πρόεδρος ΕΘΙΑΓΕ Π. Μαραβέγιας
Πρόεδρος ΠΑΣΕΓΕΣ κ. Τζ. Καραμίχας
Πρόεδρος ΓΕΣΑΣΕ κ. Γωνιωτάκης
Πρόεδρος ΣΥΔΑΣΕ κ. Πίτας
Αντεπιστέλλον μέλος της Γεωργικής Ακαδημίας της Γαλλίας Δρ. Χημικός, Στ. Κουράκου – Δραγώνα
Αντιπρόεδρος ΕΔΟΑΟ κ. Γ. Μπουτάρης
Επίτιμος Πρόεδρος της Επιτροπής Οίνου της Ε.Ε. Β. Κουρτάκης
Οργανωτική & Επιστημονική Επιτροπή
κ. Χρ. Μάρκου Πρόεδρος ΚΕΟΣΟΕ
Δρ Μ. Σταυρακάκης Γεωπόνος Καθηγητής Αμπελουργίας Γ.Π.Α.
κ. Παρ. Κορδοπάτης Γενικός Δ/ντής ΚΕΟΣΟΕ
Κα Αν. Λιατήρη Γεωπόνος Υπουργείου Γεωργίας
Κα Ειρ. Τζούρου Ερευνήτρια Ινστιτούτου Οίνου ΕΘΙΑΓΕ
Ι. Νόλας Γεωπόνος
Δρ Γ. Κοτσερίδης Γεωπόνος – Οινολόγος

Mέγας Xορηγος:

Xορηγοί:

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO