Εκτύπωση
PDF

H Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ), αποτελεί σε ανώτατο επίπεδο τον φορέα της συλλογικής εκπροσώπησης των συνεταιρισμένων Ελλήνων αμπελουργών και των οινοποιητικών συνεταιρισμών. Κλαδική Συνεταιριστική Οργάνωση τρίτου βαθμού, έχει σαν βασικούς σκοπούς μέσα από επιτελικές δραστηριότητες, την προάσπιση των συμφερόντων των αμπελουργών, των οινοποιητικών συνεταιρισμών και την προαγωγή της ιδιωτικής τους οικονομίας. Εξ΄ ορισμού συνεπώς, αποτελεί το ανώτατο όργανο εκπροσώπησης του κλάδου της αμπελοοινικής οικονομίας, ενός κλάδου όπου δραστηριοποιούνται 200.000 ελληνικές οικογένειες. Σήμερα στο δυναμικό της περιλαμβάνει 35 μέλη, πρωτοβάθμιες, δευτεροβάθμιες συνεταιριστικές οργανώσεις και κοινοπραξίες, διεσπαρμένες σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

Οι δράσεις της ΚΕΟΣΟΕ, έχουν κυρίως θεσμικό χαρακτήρα και αποσκοπούν, στο σχεδιασμό, στη διαμόρφωση και στην εφαρμογή στρατηγικών και πολιτικών ανάπτυξης όλων των δραστηριοτήτων, που αφορούν στο αμπέλι και στο κρασί και γενικότερα στην θεσμική στήριξη των προϊόντων αυτών στις αγορές. Ειδικότερα η δραστηριοποίηση της ΚΕΟΣΟΕ στοχεύει στην προάσπιση, προώθηση και εκπροσώπηση των συμφερόντων του τομέα απέναντι στο κράτος, την Ευρωπαϊκή Ένωση, Διεθνείς Οργανισμούς και Ιδρύματα και την επιδίωξη της συνεργασίας και του διαλόγου με τους φορείς αυτούς. Επίσης αναλαμβάνει την υποστήριξη δράσεων, έρευνας, προβολής προώθησης, καθώς και δράσεων με στόχο την δημιουργία και τη διαρκή βελτίωση των αμπελοοινικών προϊόντων, προσανατολισμένων στη ζήτηση της αγοράς, στις ανάγκες της δημόσιας υγείας και στην ανάδειξη της περιβαλλοντικής διάστασης της αμπέλου.

Η ΚΕΟΣΟΕ για την επίτευξη των σκοπών της, συμμετέχει σε όλα τα εθνικά και διεθνή κέντρα λήψης αποφάσεων, που διαμορφώνουν το παρόν και το μέλλον της ευρωπαϊκής και της ελληνικής αμπελουργίας και οινοποιίας.

Διαθέτει μόνιμο εκπρόσωπο στις COPA και COGECA, κορυφαίες ευρωπαϊκές Οργανώσεις του κλάδου, αλλά και στη Συμβουλευτική ομάδα Οίνου, που έχουν έδρα τις Βρυξέλλες, στους θεσμικούς φορείς δηλαδή, που εισάγουν κατόπιν επεξεργασίας, προτάσεις στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και στην Commission.

Στα ελληνικά δρώμενα, συμμετέχει στις Ομάδες Εργασίας του Υπουργείου Γεωργίας, και άλλων συναρμοδίων υπουργείων, για όλα τα θέματα που άπτονται των αμπελοοινικών δραστηριοτήτων, ενώ πολλές φορές εισηγείται απ΄ ευθείας στον εκάστοτε Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προτάσεις στρατηγικού χαρακτήρα για την ελληνική αμπελουργία και οινοποιία, με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού οίνου και την επίτευξη όρων βιωσιμότητας, τόσο για τις αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις, όσο και για τις οινοποιητικές μονάδες.

Το 2000 η ΚΕΟΣΟΕ πρωτοστάτησε στην συγκρότηση της πρώτης στην Ελλάδα Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης. Αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας αυτής ήταν η ίδρυση της ΕΔΟΑΟ (Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου), στην οποία συμμετέχει κατά 50%, ενώ στο υπόλοιπο 50% εκπροσωπούνται μέσω του Σ.Ε.Ο. (Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου), οι ελληνικές ιδιωτικές βιομηχανίες. Κύρια δραστηριότητα της ΕΔΟΑΟ, είναι η ανάληψη πρωτοβουλιών, για την προβολή και προώθηση του ελληνικού οίνου στην εσωτερική και διεθνή αγορά.

Η ΚΕΟΣΟΕ διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου τα καθήκοντα του Προέδρου, για την τετραετία 2021 – 2025 ασκεί ο κ. Χρήστος Μάρκου, προερχόμενος από τον Αμπελουργικό Συνεταιρισμό Σπάτων, ενώ το υπόλοιπο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από του τους, κ.κ.κ. Ιερωνυμάκη Πρίαμο-Αντιπρόεδρο (αντιπρόσωπο της ΑΕΣ Ηρακλείου) , τον κ. Γεωργάκη Σταμάτη-Ταμία (αντιπρόσωπο του ΟΣ Κορωπίου), την κα. Κρητικού Διαμαντούλα-Γραμματέα (αντιπρόσωπο του ΑΣΕΠ Αμυνταίου) και τα μέλη, Τσιτσιρίγκο Χρήστο (αντιπρόσωπο του ΑΟΣ Τυρνάβου), τον κ. Καφούρο Μάρκο (αντιπρόσωπο της Ε.Α.Σ. Θηραϊκών Προϊόντων) και τον κ. Λερίου Ιωάννη (αντιπρόσωπο του ΟΣ Σάμου).


Πρόγραμμα «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ»

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO