"Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ.: 161/472/30-06-2020 σχετικής πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, είναι σε καθεστώς αξιολόγησης.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της ΚΕΟΣΟΕ

keosoe

Εκτύπωση
PDF

Στην τοποθεσία αυτή, μπορείτε να αναζητήσετε ανά χώρα ενδιαφέροντος τις αναφορές που αποστέλλουν οι ελληνικές πρεσβείες, τα προξενεία ή οι εμπορικοί ακόλουθοι, σχετικά με την πορεία των ελληνικών εξαγωγών οίνου, τις ιδιαίτερες συνθήκες της εξαγωγικής αγοράς, τα προβλήματα ή ακόμη και οδηγίες για την καλύτερη προσπέλαση των ελληνικών κρασιών στις διεθνείς αγορές.

Eπιλέξτε από το μενού αριστερά την περιοχή που σας ενδιαφέρει

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO