"Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ.: 161/472/30-06-2020 σχετικής πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, είναι σε καθεστώς αξιολόγησης.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της ΚΕΟΣΟΕ

keosoe

Mολδαβία

Εκτύπωση
PDF

23 Ιανουαρίου 2014

Απελευθέρωση του εμπορίου οίνου της ΕΕ με τη Μολδαβία σε αντιστάθμισμα για τις ρωσικές εμπορικές κυρώσεις

Η ΕΕ θα εισάγει σύντομα Μολδαβικά κρασιά χωρίς δασμούς για να συμβάλλει στην αντιστάθμιση των ζημιών που υπέστη η Μολδαβία μετά την απαγόρευση εισαγωγών που επεβλήθη πρόσφατα από τη Ρωσία.

Περισσότερα...

Εκτύπωση
PDF
2010 - Μικρή συγκομιδή σταφυλιών για την εξισορρόπηση της αμπελοοινικής αγοράς:

Οι προβλέψεις για τη συγκομιδή του 2010 στη Μολδαβία υπολογίζονται μεταξύ 390.000 - 400.000 τόνων δηλαδή 280.000 τόνους λιγότερο από πέρυσι. Η μείωση της απόδοσης των αμπελώνων οφείλεται κατά κύριο λόγο στον παγετό την περασμένη άνοιξη.

Περισσότερα...