Εκτύπωση
PDF

28 Μαρτίου 2012

Οι Αμερικανοί είναι «ανοιχτοί» σε οίνους άλλων χωρών

Η οινοποσία δεν συνδέεται στενά με την Αμερικάνικη κουζίνα και κουλτούρα όπως γίνεται στα ευρωπαϊκά κράτη, οι περισσότεροι Αμερικανοί δεν αγοράζουν κρασί – το 38% αναφέρει ότι ποτέ δεν έχει αγοράσει κρασί. Παρόλ’ αυτά το ήμισυ των Αμερικάνων ενήλικων άνω των 21 ετών αναφέρουν σε έρευνα ότι πίνουν  κρασί πολλές φορές το μήνα (48%) και περισσότεροι από ένας στους πέντε αγοράζουν 4 ή περισσότερες φιάλες το μήνα (22%).

Αυτά είναι μερικά από τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποίησε η Harris Poll σε δείγμα 2.056 ενηλίκων από τις 6-13 Φεβρουαρίου 2012.

Η μεγάλη πλειοψηφία των ενηλίκων αγοράζουν ή πίνουν κρασί από τις ΗΠΑ (89%) γεγονός που οφείλεται είτε στο κόστος αγοράς, είτε στον πατριωτισμό είτε στην προσωπική προτίμηση. Σημαντικό ωστόσο ποσοστό αγοράζει ή πίνει κρασί από την Ιταλία (37%), από την Αυστραλία (34%) και από τη Γαλλία (33%), ενώ ένας στους πέντε ή λιγότεροι αγοράζουν ή πίνουν κρασί από τη Χιλή (21%), την Ισπανία (21%), τη Γερμανία (20%) ή την Αργεντινή (19%). Περιορισμένος αριθμός αγοράζει ή πίνει κρασί από τη Ν. Ζηλανδία (11%), τη Ν. Αφρική (9%), την Πορτογαλία (8%) ή τη Βραζιλία (6%) και πολλοί λίγοι αγοράζουν ή πίνουν κρασί από την Ελλάδα, το Ισραήλ, τη Βολιβία, την Τουρκία ή την Πολωνία (3% ή λιγότεροι).

Ανεξάρτητα από τις επιλογές των Αμερικανών σήμερα, περισσότεροι από τους μισούς λένε προτίθενται ν’ αγοράσουν κρασιά από τις ΗΠΑ (85%), Ιταλία (62%), Γαλλία (60%), Αυστραλία (50%) και Ισπανία (50%). Ένα τέταρτο ή περισσότερο προτίθενται ν’ αγοράσουν κρασί από τη Γερμανία (42%), Αργεντινή (38%), Χιλή (38%), Νέα Ζηλανδία (38%), Πορτογαλία (36%), Ν. Αφρική (31%), Ελλάδα (30%), Βραζιλία (30%) και Ισραήλ (25%), παρόλο που οι καταναλωτικές συνήθειες έχουν παραμείνει ίδιες από το 2008. Αυτό δείχνει ότι ενώ η εξέλιξη των γεύσεων είναι γρήγορη, οι συνήθειες αλλάζουν με πιο αργό ρυθμό.

Σύμφωνα με αυτή την οπτική, το 78% των ενηλίκων που πίνουν κρασί, αναφέρουν ότι μερικές φορές ή συχνά αγοράζουν ένα μπουκάλι κρασί που έχουν δοκιμάσει ήδη. Η πρακτική αυτή ωστόσο είναι περισσότερο κοινή στους ενηλίκους μεγαλύτερης ηλικίας και στις γυναίκες. Πάνω από τους μισούς ενήλικες, ηλικίας άνω των 67 ετών, αγοράζουν κρασιά που ήδη έχουν δοκιμάσει.

Όταν οι καταναλωτές κρασιού ρωτήθηκαν για το κόστος αγοράς μιας φιάλης κρασιού, το 61% ανέφερε ότι πλήρωσε $14 ή λιγότερο, το 35% πλήρωσε $10 - $14 και το 26% πλήρωσε λιγότερο από $10.

Οι ενήλικες, ηλικίας άνω των 67 ετών (27%) και οι ηλικίες 48-66 (25%) είναι περισσότερο πιθανόν να αγοράσουν περισσότερα από 4 μπουκάλια κρασί το μήνα σε σχέση με τις ηλικίες 36-47 (8%) και 18-35 (2%). Επίσης οι ενήλικες των Μεσανατολικών περιοχών αγοράζουν λιγότερο κρασί (13%) σε σχέση με το Νότο (24%), 25% οι ανατολικές περιοχές και 29% οι δυτικές περιοχές. Οι ενήλικες των δυτικών πολιτειών αγοράζουν τα περισσότερα κρασιά με το 10% να δηλώνει ότι αγοράζει 11 ή περισσότερες φιάλες το μήνα.