Εκτύπωση
PDF
2009 - Εισαγωγές οίνου για να αντισταθμιστεί η μικρή συγκομιδή:

Μερικά οινοποιεία στην Αργεντινή, θα μπορούσαν να εισαγάγουν κόκκινο κρασί για να αντισταθμίσουν το έλλειμμα της τελευταίας εσοδείας, αφού αυτή είναι μειωμένη κατά 25%. Το δίκαιο της Αργεντινής απαγορεύει την ανάμειξη των τοπικών οίνων με εισαγόμενους οίνους.

Η καταγωγή των οίνων αυτών θα πρέπει να αναγράφεται στην ετικέτα. Αν παραμείνουμε με τις εκτιμήσεις του Ινστιτούτου Οίνου της 1ης Ιουνίου, η διαθεσιμότητα των ερυθρών οίνων είναι πολύ χαμηλή και πολλά οινοποιεία θα κάνουν επίσχεση. Στην περίπτωση αυτή, ορισμένες εταιρείες μπορεί πράγματι να απαιτήσουν την εισαγωγή κόκκινου κρασιού, για να μη χάσουν τις αγορές τους.