Εκτύπωση
PDF
2009 - Η τιμή του Chardonnay σταφυλιών χαμηλότερη από το κόστος:

Οι συνομιλίες μεταξύ των παραγωγών και των οινοποιείων για την τιμή των σταφυλιών της συγκομιδής του 2010 ξεκινά αυτές τις ημέρες στην Αυστραλία. Το group foster’s έχει ανακοινώσει στους παραγωγούς των περιοχών της Riverland Mildura δυο περιοχές που μόνες τους αντιπροσωπεύουν το ήμισυ της παραγωγής κρασιού της χώρας. Το group θα πληρώσει το Chardonnay το τρέχον έτος στα 150 δολάρια ανά τόνο (93,5 €/ t), χαμηλότερο από το κόστος παραγωγής που εκτιμάται μεταξύ 230 και 300 δολάρια ανά τόνο (143 με 187 €). Οι ένδοξες μέρες της αμπελοκαλλιέργειας της Αυστραλίας, του 1990 όταν η τιμή του Chardonnay είχε ανέλθει σε $ 900 (€ 561 ανά τόνο) έχουν περάσει. Η Foster δικαιολογεί την μείωση λόγω της διάβρωσης των εξαγωγικών πωλήσεων της, που οφείλεται επίσης στην εκθρόνιση του Chardonnay, αφού οι καταναλωτές προτιμούν περισσότερο όξινα κρασιά όπως το Sauvignon Blanc από τη Νέα Ζηλανδία. Οι πωλήσεις της Αυστραλίας σε Chardonnay άρχισαν να μειώνονται το 2004, ενώ κατρακύλησαν κατά 25% σε 5 χρόνια. Η Foster δεσμεύεται να τιμήσει όλα τα συμβόλαια χωρίς περαιτέρω μείωση της τιμής ή ποσοτικά όρια. Για να ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των δυσχερειών των δραστηριοτήτων του κλάδου οίνου το group Foster έχει προβεί σε αναδιάρθρωση της επιχείρησης τον Φεβρουάριο στον εξορθολογισμό του χαρτοφυλακίου οίνων και στην εκρίζωση 300 ha.