Εκτύπωση
PDF

25 Ιανουαρίου 2018

Η Αυστραλία καταγγέλλει τον Καναδά στον ΠΟΕ

Ο Καναδάς γνωρίζει μια ταχεία ανάπτυξη των αμπελώνων του τα τελευταία χρόνια, που βρίσκονται κυρίως στο Ontario (6800 εκτάρια) και στην British Columbia και σε μικρότερο βαθμό το Quebec (800 εκτάρια) και την Nova Scotia (320 εκτάρια). 

Όμως μια νέα καταγγελία, αυτή τη φορά από την Αυστραλία, κατατέθηκε στον ΠΟΕ κατά του Καναδά σχετικά με τις εισαγωγές των οίνων της.

Μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες τον Οκτώβριο του 2017, είναι η σειρά της Αυστραλίας να ασκήσει αγωγή εναντίον του Καναδά στον ΠΟΕ. Μια «αίτηση για διαβουλεύσεις», είναι το πρώτο βήμα στη διαδικασία επίλυσης των διαφορών στο πλαίσιο του ΠΟΕ, που κατατέθηκε στις 16 Ιανουαρίου 2018. Πρόκειται για περιορισμούς που επιβάλλονται από τον Καναδά για την πώληση των κρασιών της Αυστραλίας.

Η Αυστραλία αρνείται μια σειρά από ληφθέντα μέτρα «όσον αφορά τη διανομή και τη χορήγηση αδειών πωλήσεων» των κρασιών της, που προκαλούν αυξήσεις τιμών ή εφαρμογή δασμών και φόρων. Η Αυστραλία θεωρεί ότι εισάγει διακρίσεις έναντι των καναδικών κρασιών, οι οποίες δεν συμμορφώνονται με τις εμπορικές συμφωνίες της GATT. Η καταγγελία αφορά τις τέσσερις καναδικές επαρχίες παραγωγής κρασιού στις οποίες αναπτύσσονται αμπελώνες, δηλαδή το Ontario, την British Columbia, το Quebec και τη Nova Scotia.