Εκτύπωση
PDF
Η κατανάλωση οίνου συνεχίζει να μειώνεται...

Η μέση ετήσια κατανάλωση οποία μειώθηκε το 2009 σε 43 λίτρα ανά κάτοικο, έναντι 45 λίτρων το 2007. Η τάση συνεχίζεται και το 2010 και η Assoenologi (Ένωση Ιταλών Οινολόγων) προβλέπει εγχώρια κατανάλωση λιγότερο από 40 λίτρα ανά κάτοικο ετησίως μέχρι το 2015!!! Η εξέλιξη αυτή αυξάνει πιεστικά τη σημασία αναζήτησης νέων αγορών εξαγωγής για μια χώρα που εξάγει ήδη περισσότερο από το 30% της παραγωγής της (το ποσοστό αυτό θα φθάσει το 40% το 2015), αν και οι πωλήσεις ιταλικού οίνου αυξήθηκαν κατά 4% σε όγκο και 6,9% σε αξία κατά τους πρώτους επτά μήνες του 2010, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009. Να τονισθεί ότι τα προβλήματα του ιταλικού αμπελοοινικού κλάδου, θα ήταν σοβαρότερα, εάν ο όγκος παραγωγής ήταν σε κανονικά επίπεδα, δεδομένου ότι η εκτίμηση παραγωγής έστω και στα 45,5 εκ. HL, είναι κατά 11% κατώτερη από την παραγωγή 2009/10, που ανήλθε στα 50,66 εκ. HL