Εκτύπωση
PDF
2010 - Τεταμένη κατάσταση για τους αμπελοκαλλιεργητές:

Η ενημερωτική ιστοσελίδα Winenews, η οποία διεξήγε μια έρευνα για τα ιταλικά κρασιά, προέβη σε ένα ανησυχητικό απολογισμό την παραμονή της συγκομιδής. "Το 2009, οι καλλιεργητές σταφυλιών πλήγησαν από τη διαρθρωτική κρίση.

Κανένα μέτρο μεγάλης κλίμακας δεν ελήφθη για να αποκατασταθεί η κατάσταση. Η τιμή των σταφυλιών είναι χαμηλή (0,2 - 0,3 €) ανά κιλό και δεν καλύπτει το κόστος παραγωγής (εκτιμάται μεταξύ 4000 - 6000 € ανά εκτάριο για IGT). Για τα DOC και τα DOCG, ένα κιλό σταφύλια κυμαίνονταν μεταξύ € 1,2 και € 1.5 ανάλογα με την  σημασία των περιοχών παραγωγής. Η προσφορά σήμερα υπερβαίνει επικίνδυνα τη ζήτηση, και οι ανεξάρτητοι παραγωγοί είναι δύσκολο να βρουν αγοραστές για τα σταφύλια τους. Οι παραγωγοί  προσπαθούν να διατηρήσουν τις συμβάσεις με τα οινοποιεία και οι συνεταιρισμοί ετοιμάζονται να παίξουν τον κοινωνικό τους ρόλο. Οι αμπελουργοί σκέπτονται να θέσουν τους αμπελώνες τους σε αγρανάπαυση (με φροντίδες μόνο που είναι αναγκαίες για την επιβίωση του φυτού) ενώ στις μειονεκτικές περιοχές τα αμπέλια θα εγκαταλειφθούν, εάν δεν τρυγηθούν. Μερικοί αμπελουργοί έχουν επωφεληθεί από τις επιδοτήσεις που χορηγούνται για εκρίζωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ άλλοι έχουν επιλέξει τις ενισχύσεις πράσινου τρυγητού, μέτρο που επίσης εντάσσεται στο πλαίσιο της ΚΟΑ, αλλά δεν είχε επιτυχία και έγινε  μπούμερανγκ.
Σε πολλές περιοχές της Ιταλίας, οι επιδοτήσεις της ΕΕ έχουν χρησιμοποιηθεί για την επίλυση άλλων προβλημάτων, και πρέπει να επιστραφούν στην ευρωπαϊκή κοινότητα. Για τη συγκομιδή του 2010, η αγορά σταφυλιών είναι περιέργως ήσυχη. Μπορεί να οφείλεται στο ότι οι αγοραστές απέχουν με σκοπό την μείωση των τιμών.