Για λεπτομέρειες πατήστε ΕΔΩ


keosoe

Εκτύπωση
PDF
2010 - Η συγκομιδή του 2010 παρόμοια με αυτή του 2009:

Στην Ισπανία η παραγωγή του τρέχοντος έτους θα πρέπει να είναι περίπου 40,2 εκατομμύρια εκατόλιτρα, και αντιστοιχεί σε ισοδύναμο όγκο με εκείνη του 2009. Οι αρχικές εκτιμήσεις είναι, φυσικά εκτιμήσεις και θα μπορούσαν να μεταβληθούν από τις καιρικές συνθήκες στις επόμενες εβδομάδες. Αλλά πρέπει να ληφθεί υπόψη η μείωση του δυναμικού παραγωγής, λόγω των εκριζώσεων 74.000 εκταρίων σε διάστημα δύο ετών. Μπορεί επίσης να μεταβληθούν από ασθένειες όπως το ωίδιο που μπορεί να επηρεάσουν τον όγκο της συγκομιδής σε ορισμένες περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο.