Για λεπτομέρειες πατήστε ΕΔΩ


keosoe

Εκτύπωση
PDF

7 Μαΐου 2019

Τυποποιημένες συμβάσεις πώλησης σταφυλιών για τους αμπελοκαλλιεργητές στην Ισπανία


Δεδομένου ότι οι τιμές αγοράς σταφυλιών στον αμπελώνα οφείλουν να είναι διαφανείς, νέο επίσημο εργαλείο καθιερώνεται κατόπιν αιτήματος της Διεπαγγελματικής οίνου της Ισπανίας που θα ακολουθεί τη συμφωνία επί των τιμών πώλησης.

Μόλις δημοσιεύθηκε στο Επίσημο Δελτίο του ισπανικού κράτους, η πρώτη τυποποιημένη σύμβαση πώλησης σταφυλιών για τη μετατροπή τους σε κρασί η οποία θα τεθεί σε ισχύ από την επόμενη αμπελοοινική περίοδο, 2019-2020. Το έγγραφο αυτό είναι εθελοντικό και έχει εγκριθεί από την κυβέρνηση ύστερα από πρόταση του ισπανικού διεπαγγελματικού οργανισμού οίνου (OIVE). Η σύμβαση απαριθμεί τις πληροφορίες και τις υποχρεωτικές απαιτήσεις για την επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής (αμπελοτεμάχια, ποικιλίες, βαθμοί, ημερομηνία πληρωμής ... αλλά και τη συμμόρφωση στα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων). Μετά την αγορά σταφυλιών για την παραγωγή οίνου, η σύμβαση αυτή πρέπει να "διευκολύνει και να πλαισιώνει τις συναλλαγές μεταξύ των παραγόντων της αλυσίδας αξίας των οίνων έτσι ώστε οι συμβαλλόμενοι να μπορούν να διαθέτουν μηχανισμό επίλυσης διαφορών μεταξύ των μερών" αναφέρει η OIVE, η οποία σκοπεύει να δημιουργήσει μια επιτροπή για την παρακολούθηση των συμβάσεων αγοράς σταφυλιών.

Η τυποποιημένη σύμβαση θα επιτρέπει τη συλλογή των οικονομικών δεδομένων της αγοράς σταφυλιών. «Υιοθετούμε σταδιακά εργαλεία για να ενισχύσουμε το ρόλο του παραγωγού στην αλυσίδα», αναφέρει στο περιοδικό El Diario ο García-Gasco Alcalde, υπεύθυνος της Ένωσης των μικρών παραγωγών της Castilla la Mancha (UPA). "Αυτό που θα θέλαμε περισσότερο είναι ένας νόμος που να απαγορεύει τις πωλήσεις με ζημία".