Εκτύπωση
PDF

8 Απριλίου 2013

Ισπανία: Η αύξηση τιμών των χύμα εξαγωγών ευνοεί τις εισαγωγές

Οι ισπανικές εξαγωγές ξεκινούν το 2013 με τη δυναμική του 2012: χαμηλότερος όγκος πωλήσεων και υψηλότερες μέσες τιμές.

Με μια αύξηση της τάξης του 42,9% του μέσου όρου της αξίας τους κατά το μήνα Ιανουάριο 2013, τα ισπανικά κρασιά εξάγονται στην τιμή των 130 ευρώ ανά εκατόλιτρο αλλά εμφανίζουν μείωση κατά 27,9% σε όγκο. Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο της ισπανικής Αγοράς Οίνου (OeMV), η κατάσταση αυτή οφείλεται στην αύξηση της τιμής των ισπανικών χύμα οίνων (κρασιά χωρίς γεωγραφική ένδειξη κρασί και χωρίς Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη), η οποία πιέζει επίσης τις ξένες αγορές υπέρ των εμφιαλωμένα κρασιών με Γεωγραφική Ένδειξη.

Η ισπανική ζήτηση σε φθηνό κρασί έδωσε μια σημαντική ώθηση στις εισαγωγές από την Χιλή. Η Χιλή εξήγαγε 440.000 εκατόλιτρα οίνου χύμα στην Ισπανία έναντι 1260 εκατολίτρων το 2011. Η OeMV δηλώνει ότι αυτή η εντυπωσιακή ανάπτυξη έλαβε χώρα κατά τους τελευταίους μήνες του έτους (ειδικά το Δεκέμβριο). Οι ισπανικές εισαγωγές κρασιών από την Χιλή, ωστόσο, παραμένουν σαφώς υπέρ των εμφιαλωμένων (94% κατ 'όγκο).

Να σημειωθεί, επίσης, ότι το 2012 η Ισπανία εξήγαγε περισσότερο από το ήμισυ των κρασιών της σε χύμα, ενώ η Χιλή εξήγαγε το 37% σε χύμα μορφή.