Εκτύπωση
PDF

15 Ιανουαρίου 2013

Ισπανία: Μείωση στην παραγωγή και τα αποθέματα κατά την έναρξη της περιόδου 2012-2013

Από την 1η Αυγούστου 2011 έως και 31 Ιουλίου 2012, τα ισπανικά αποθέματα οίνου μειώθηκαν κατά 13,4%, σύμφωνα με το ισπανικό Υπουργείο

Γεωργίας. Κατά την έναρξη της σεζόν 2011-2012, η Ισπανία είχε 32,9 εκατομμύρια εκατόλιτρα οίνου σε απόθεμα (70% ΠΟΠ). Το 2011, η ισπανική συγκομιδή ανήλθε σε 38,58 εκατομμύρια εκατόλιτρα οίνων και γλευκών και το 87% αυτής της παραγωγής ήταν για τη βιομηχανία οίνου, ή 33,4 εκατομμύρια εκατόλιτρα οίνου (-5,5% σε σύγκριση με το 2010). Με την προσθήκη 436000 HL νέων οίνων που εισάγονται (-26% σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο) το αρχικό απόθεμα και η ισπανική παραγωγή ανερχόταν σε 66,8 εκατομμύρια εκατόλιτρα οίνου για την περίοδο 2011-2012.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, 21,9 εκατομμύρια εκατόλιτρα εξήχθησαν 9,9 εκατομμύρια εκατόλιτρα καταναλώθηκαν από την εγχώρια αγορά και 5,5 εκατομμύρια εκατόλιτρα χρησιμοποιήθηκαν για βιομηχανικούς σκοπούς. Την 31η Ιουλίου 2012, υπήρχαν 28.490.000 εκατόλιτρα οίνου διαθέσιμα (-17,7% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος). Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ισπανικού Παρατηρητηρίου Αγοράς (OeMV), η ισπανική παραγωγή κρασιού μειώθηκε μόνο κατά 7% σε 25 χρόνια, ενώ η ισπανική κατανάλωση οίνου μειώθηκε κατά 40% στην Ισπανία, αλλά πολλαπλασιάστηκε επί 5 ως προς τις εξαγωγές.