Εκτύπωση
PDF
2010 - Αγορά αμπελώνων στη Γαλλία

Οι εκτάσεις έχουν συρρικνωθεί, αλλά οι τιμές αντιστέκονται. Σύμφωνα με την Εθνική Γαλλική Ομοσπονδία SAFER, η αγορά των αμπελώνων έχει μειωθεί κατά 16% σε έκταση και κατά 19% σε αξία το 2009 (14.000 εκτάρια ανταλλάσσονται για 560 εκατομμύρια ευρώ).

Το Languedoc-Roussillon (4230 εκτάρια), η Rhone-Provence (2.580 εκτάρια) και το Bordeaux-Aquitaine (2.460 εκτάρια), είναι οι τρεις κορυφαίες αγορές. Σύμφωνα με την SAFER η «γενικευμένη συρρίκνωση αντιστοιχεί στην πρώτη φάση της αγοράς κατοικιών. Γενικά ακολουθείται πτώση τιμών μικρότερη από αυτήν που θα έπρεπε να επιφέρει το οικονομικό περιβάλλον». Ο φόβος έγκειται στο ότι οι τιμές για τους αμπελώνες, δεν παρακολουθούσαν την αγορά το 2009, ενώ το χάσμα μεταξύ της διαπραγμάτευσης και της εκτέλεσης των συναλλαγών, είναι μεγάλο. Παρά την πτώση των πωλήσεων, οι τιμές αυξήθηκαν 2,5% το 2009 για τις εκτάσεις οίνων VQPRD. Το σημείωμα της SAFER τονίζει ότι αυτή η αύξηση αποτελεί μειονέκτημα σε σχέση με την συνεχή και διαχρονική αύξηση των τιμών των αμπελώνων των τελευταίων ετών (9, 6% το 2008) και ότι αυτό το γεγονός θα επιφέρει ασφυξία. Το ερώτημα είναι αν η επιβράδυνση της αύξησης του τελευταίου έτους θα έχει ως αποτέλεσμα χαμηλότερες τιμές αργότερα. Επιπλέον, η τιμή του οίνου παραμένει σε ανοδική τάση και (παρά το ότι οι τιμές γεωργικής γης γενικά μειώθηκαν κατά 1,6%). Η μέση τιμή γης για τα αμπέλια κυμάνθηκε στα 50.000 €/ Ha. Στις αμπελουργικές περιοχές οι τιμές ανά εκτάριο ήταν:

 

  • € 113.800 (3,9%), στη Βουργουνδία-Beaujolais-Jura-Savoie - € 66.900 (2%) στο Bordeaux-Aquitaine,
  • € 12.600 (12,5%), στην Κορσική
  • € 11.200 (3,7%), στο Languedoc-Roussillon.

Στην Champagne οι τιμές ανέρχονται σε είναι € 850.200 (2,5%). Απαιτούνται 30 χρόνια δραστηριότητας για να αποκτηθεί ένα εκτάριο σε περιοχή οίνων ποιότητας, δηλαδή 3 φορές περισσότερο από ό,τι το 1998. Για να αυξήσουν ένα εκτάριο των εκμεταλλεύσεων τους, οι παραγωγοί επενδύουν κατά μέσο όρο 17 χρόνια δραστηριότητας, χωρίς την πρόσθετη επιβάρυνση του προσωπικού και 23 χρόνια με άλλο τρόπο. Αυτό περιορίζει τις δυνατότητες εγκατάστασης νέων αμπελώνων ιδιαίτερα έξω από την οικογένεια. Για τα επιτραπέζια κρασιά απαιτούνται 6-10 έτη δραστηριότητας.