Εκτύπωση
PDF
2009 - Το γαλλικό κράτος θα διευκολύνει την πρόσβαση σε πιστώσεις για επιχειρήσεις οίνου

Την Τρίτη, 2 Ιουνίου, ο υπουργός Προϋπολογισμού Eric Woerth συναντήθηκε με τον Claude Jouvencel, πρόεδρο της Ομοσπονδίας των εξαγωγέων οίνου και οινοπνευματωδών ποτών της Γαλλίας (FEVS) και με τον Ghislain de Montgolfier, αντιπρόεδρο της Γενικής Ομοσπονδίας οινοποιείων (AGΕV ) προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία που διευκολύνει την πρόσβαση σε πιστώσεις. Η FEVS είναι μια επαγγελματική ένωση που συγκεντρώνει σε εθνικό επίπεδο "565 εταιρείες εξαγωγής οίνου και οινοπνευματωδών ποτών που πραγματοποιούν το μεγαλύτερο μέρος (85%), εξαγωγών δηλαδή 9,31 δισ. ευρώ." Όσο για την AGΕV εκπροσωπεί, μέσω των 24 περιφερειακών ενώσεων, "1 050 εταιρείες που πραγματοποίησαν το 2007, 14 δις ευρώ κύκλο εργασιών, από το οποίο το 50% εξάγεται.