Εκτύπωση
PDF
2009 - Σοκαρισμένοι οι Γάλλοι παραγωγοί ροζέ κρασιών με την παραχώρηση όσον αφορά το ετικετάρισμα:

Οι Γάλλοι οινοπαραγωγοί είναι έξαλλοι με τον νέο νόμο για τις γεωγραφικές ενδείξεις και για το ετικετάρισμα που προτείνει η Commission και θα επιτρέπει τα ροζέ κρασιά που παραγονται από ανάμιξη λευκών με κόκκινους οίνους. Οι ροζέ οίνοι θα μπορούν να έχουν ειδικό προσδιορισμό στις ετικέτες τους που θα λέει ότι θα έχει παραχθεί με παραδοσιακές μεθόδους. Η Γαλλία είναι η πρώτη παραγωγός χώρα ροζέ οίνων. Παράγει 10% ροζέ οίνους επί του συνόλου που αντιστοιχούν στο 28% της ευρωπαϊκής παραγωγής. Όλοι οι γαλλικοί οίνοι ροζέ προέρχονται από ελεγχόμενη ζύμωση κόκκινων οίνων. Η Commission θα εγκρίνει τον κανονισμό στις 27 Απριλίου, ενώ η ανάμιξη λευκών με ερυθρούς οίνους είναι πρακτική που χρησιμοποιείται ευρέως στους οίνους των Νέων Χωρών.