Εκτύπωση
PDF

3 Νοεμβρίου 2016

Το προφίλ των Αδειών Φύτευσης που χορηγήθηκαν στη Γαλλία

Ενώ στην Ελλάδα έχουν ολοκληρωθεί οι διαβουλεύσεις για την τροποποίηση της απόφασης για τη χορήγηση το 2017 των νέων Αδειών Φύτευσης, εστιάζοντας κυρίως στην αλλαγή των κριτηρίων προτεραιότητας, η πιο προηγμένη οινικά χώρα της ΕΕ, η Γαλλία μέσω του FranceAgrimer δημοσίευσε πρόσφατα την πλήρη εικόνα για τις χορηγήσεις των Αδειών Φύτευσης το 2016. Το 2016 ήταν το πρώτο έτος εφαρμογής του νέου καθεστώτος για τις φυτεύσεις αμπέλου σε όλα τα Κράτη-Μέλη της ΕΕ.

Σύμφωνα με το FranceAgrimer λήφθηκαν 41.160 αποφάσεις που αφορούσαν επιλέξιμα αιτήματα και χορηγήθηκαν Άδειες Φύτευσης σε 18.700 αμπελουργούς για έκταση που αντιστοιχεί σε 269.090 στρέμματα. Στις εκτάσεις αυτές περιλαμβάνονται και 27.601 αιτήματα για μετατροπή 173.170 στρεμμάτων από δικαίωμα φύτευσης (από το προηγούμενο καθεστώς) σε Άδειες Φύτευσης.

Στο σύνολο των 269.090 στρεμμάτων η χορήγηση νέων φυτεύσεων αφορούσε 7.506 αιτήματα για 35.400 στρέμματα, δεδομένου ότι η Γαλλία δεν εξάντλησε το δικαιούμενο ποσοστό της 1%, επί της εθνικής της με αμπελώνες επιφάνειας.

Για όλους τους τύπους των χορηγηθεισών Αδειών Φύτευσης στα 269.090 στρέμματα, 134.450 στρέμματα αφορούσαν περιοχές με ΠΟΠ, 89.280 στρέμματα περιοχές με ΠΓΕ και 45.360 στρέμματα περιοχές χωρίς Γεωγραφική Ένδειξη.

Υποβλήθηκαν 71.506 αιτήματα για νέες Άδειες Φύτευσης από 4.131 παραγωγούς που αφορούσαν 77.680 στρέμματα από τα οποία μόνο 56.165 ήταν επίλέξιμα.

Από αυτά χορηγήθηκε ποσοστό 45,5%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 35.400 στρέμματα, ικανοποιώντας αιτήματα 3.264 αμπελουργών. Για οίνους ΠΟΠ χορηγήθηκαν 18.850 στρέμματα, για οίνους ΠΓΕ 12.420 στρέμματα και για οίνους χωρίς Γεωγραφική Ένδειξη 4.130 στρέμματα