Εκτύπωση
PDF

3 Ιουνίου 2015

Φυτεύσεις: Οι Γάλλοι ζητούν μαζικά δικαιώματα φύτευσης περισσότερο από 1% του εθνικού τους αμπελώνα

Η ιδιωτική ζήτηση δικαιωμάτων φύτευσης από τους Γάλλους παραγωγούς ανέρχεται σε 7.900 εκτάρια περισσότερο δηλαδή από το 1% της συνολικής έκτασης του αμπελώνα (υπενθύμιση: 1% είναι το μέγιστο ποσοστό αύξησης που επιτρέπεται σύμφωνα με το σύστημα αδειών φύτευσης που θα ισχύσει το 2016). Τα 2.300 εκτάρια έχουν ζητηθεί για οίνους ΠΟΠ (AOC) , 4300 εκτάρια για οίνους ΠΓΕ και 1.300 εκτάρια για οίνους χωρίς γεωγραφική ένδειξη. Τα αιτήματα αυτά πρέπει τώρα να υπόκειται σε διαιτησία σύμφωνα με τις ποσοστώσεις που θα καθορίσει στην επόμενη εξειδικευμένη συνεδρίαση το Συμβούλιο του FranceAgriMer.

Ο μεγάλος όγκος αιτήσεων συνδυάζεται με τη διατήρηση της ενίσχυσης για αναδιάρθρωση κατά τη διάρκεια της μετατροπής των δικαιωμάτων φύτευσης σε άδειες φύτευσης το 2016. Πολλοί παραγωγοί ζητούν δικαιώματα φύτευσης ώστε στο επόμενο χρονικό διάστημα να επωφεληθούν από την ενίσχυση αναδιάρθρωσης. Όπως δημοσίευσε χθες η ΚΕΟΣΟΕ οι παραγωγοί που θα λάβουν άδειες φύτευσης ,με το νέο καθεστώς από 1/1/2016, δεν θα ενισχυθούν από τις επιδοτήσεις για αναδιάρθρωση ως προς τη δράση της φύτευσης, αλλά μόνο για την υποστύλωση του αμπελώνα.