Εκτύπωση
PDF

27 Νοεμβρίου 2013

Η οικιακή κατανάλωση κρασιού στη Γαλλία στα 40,1 λίτρα ανά νοικοκυριό και συνεχώς μειώνεται

Την περίοδο 2012-2013, ένα γαλλικό νοικοκυριό αγόρασε κατά μέσο όρο 40,1 λίτρα κρασιού για κατανάλωση στο σπίτι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Kantar που επεξεργάζεται η FranceAgriMer, η κατανάλωση μειώθηκε κατά 1,8%

σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και κατά 4,8% σε σύγκριση με το μέσο όρο των πέντε τελευταίων περιόδων. Η αγορά για οικιακή κατανάλωση εξακολουθεί να είναι διαδεδομένη, το 85,8% των γαλλικών νοικοκυριών που ερωτήθηκαν τουλάχιστον μία φορά, έχουν αγοράσει κρασί για κατανάλωση στο σπίτι ( έναντι 86,2% το 2011-2012, αλλά και 88,9% το 2009 -2010). Η ετήσια συχνότητα αγορών αυξάνει έστω και λίγο ανά έτος (+0,8%), αλλά και ο μέσος όρος των πέντε ετών, ωστόσο, το ποσοστό μειώνεται (-2%). Ο όγκος που αγοράζεται είναι επίσης μειωμένος κατά 2,7 λίτρα ανά αγορά (-2,6% σε σύγκριση με το 2011-2012).

Οι αναλυτές της FranceAgriMer αναφέρουν ότι οι ήσυχοι οίνοι φαίνεται να τιμωρούνται από τον πυρήνα της πελατείας τους που αποτελείται από μεσήλικα ζευγάρια που είναι πλέον λιγότερο πιθανό να αγοράσουν. Πάντα αυξάνεται η κατανάλωση σε bag-in-box και ροζέ που επιβεβαιώνουν την ανάπτυξή τους σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Οι ερυθρωποί οίνοι αντιπροσωπεύουν εξάλλου το 28% των αγορών οίνων για κατανάλωση στο σπίτι, οι ερυθροί ανακάμπτουν στο 54% και οι λευκοί στο 18%. Γενικότερα , τα κρασιά ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ) αντιπροσωπεύουν το 47% των όγκων, οι οίνοι Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) με αναφορά της ποικιλίας το 17%, οι ΠΓΕ με αναφορά περιοχής το 14%, οι οίνοι χωρίς γεωγραφική ένδειξη (Vin de France) το 11% και εισαγόμενοι οίνοι το 7%.