Εκτύπωση
PDF

6 Δεκεμβρίου 2011

Bordeaux: Ανησυχία για το μέλλον 40.000 Ha αμπελώνων

Η δημογραφική ανανέωση δεν είναι διασφαλισμένη για τον αμπελώνα της Gironde. Αυτό αντανακλάται στην τελευταία γεωργική απογραφή. Πράγματι το ποσοστό άνω των 50 ετών των αμπελουργών της Gironde, δεν σταματά ν’ αυξάνεται, φθάνοντας το 2010 το 54%, ενώ μόνο το 17% των αρχηγών εκμετάλλευσης είναι λιγότερο των 40 ετών (έναντι του 25% το 2000).

Σχεδόν 61.000 ha θα πρέπει ν’ αλλάξουν χέρια και κυρίως επικεφαλείς τα επόμενα 10 χρόνια. Πρόκειται για μια επιφάνεια που σήμερα κάτοχοι της είναι 3.000 αμπελουργοί άνω των 50 ετών. Οι πρώτες τάσεις της απογραφής επιβεβαιώνουν τ’ αποτελέσματα των πρόσφατων ερευνών, δηλαδή επιδείνωση των ποσοστών ανανέωσης, όσον αφορά το μέλλον των εκμεταλλεύσεων, αλλά και της συσχέτισης μεταξύ του μεγέθους των εκμεταλλεύσεων και της πιθανής διατήρησής του. Μόνο ένας στους τρεις αρχηγούς εκμετάλλευσης γνωρίζει το διάδοχό του, ενώ η αναλογία ήταν ένας στους δυο το 2000.

Για 2000 αμπελουργούς άνω των 50 ετών, που αντιπροσωπεύουν 40.000 ha η διαδοχή δεν είναι διασφαλισμένη.
Η απογραφή φέρνει στο φως επίσης την έντονη εξειδίκευση των εκμεταλλεύσεων και την αύξηση της μέσης επιφάνειας των αμπελώνων. Αυτή ξεπερνά σήμερα τα 17 ha έναντι 13 ha το 2000.