Για λεπτομέρειες πατήστε ΕΔΩ


keosoe

Εκτύπωση
PDF
Έρευνα αγοράς για το Κρασί στη Λ.Δ. Κίνας

Η αγορά κρασιού της Λ.Δ. Κίνας αποτελεί μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές εισαγόμενου οίνου, με τον ετήσιο ρυθμό αύξησης την τελευταία πενταετία να υπερβαίνει το 30%. Η διαρκής αύξηση της κατανάλωσης κρασιού συνδέεται με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος ενός συνεχώς διευρυνόμενου καταναλωτικού κοινού, αλλά και την ανάδειξη του κρασιού ως συμβόλου κύρους και κοινωνικής καταξίωσης. Τα εισαγόμενα κρασιά χαίρουν, γενικά, μεγαλύτερης εκτίμησης από τα εγχώρια, λόγω της ποιότητας και της φήμης τους, αλλά κατέχουν ακόμα ένα πολύ μικρό μερίδιο της αγοράς. Οι μεγάλες εγχώριες οινοποιητικές εταιρείες διαθέτουν εκτεταμένα δίκτυα διανομής και ελέγχουν ένα σημαντικό κομμάτι της αγοράς, ενώ τα εισαγόμενα προτιμώνται σε χώρους μαζικής εστίασης και από υψηλά εισοδηματικά στρώματα. Τα γαλλικά κρασιά ηγεμονεύουν της αγοράς εισαγόμενου οίνου, ενώ έπονται κρασιά τόσο του Νέου Κόσμου (Αυστραλία, Χιλή, ΗΠΑ), όσο και του Παλαιού (Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία, Αυστρία) σε μια αγορά που ακόμα είναι "ανοιχτή"για όλες τις χώρες.
Τα ελληνικά κρασιά έχουν παρουσία λίγων χρόνων στην Κίνα, με μικρό μερίδιο αγοράς στα εισαγόμενα κρασιά και μάλλον αποσπασματική παρουσία, σε επίπεδο εταιρειών. Παρόλα αυτά, οι προοπτικές που διανοίγονται είναι ευνοϊκές, λόγω της αλματώδους ανάπτυξης της αγοράς και της ύπαρξης, ακόμη, μεγάλων περιθωρίων διείσδυσης σε μια αγορά που δεν έχει ακόμα αποκρυσταλλώσει δομές, προτιμήσεις και οινική κουλτούρα. Απαιτείται, όμως, εθνική/κλαδική στρατηγική στόχευση και μακροπρόθεσμη δέσμευση για προσφορά ενός ποιοτικού και σε επίπεδο ποικιλίας, αμιγώς ελληνικού οίνου.
Ολόκληρη την έρευνα μπορείτε να την αναζητήσετε στην τοποθεσία του site Marketing & Branding / Αναφορές Πρεσβειών / Ασία / Κίνα.