Για λεπτομέρειες πατήστε ΕΔΩ


keosoe

Εκτύπωση
PDF

15 Μαρτίου 2016

Έντονη ανησυχία στην ΕΕ για αθρόες εισαγωγές από Χιλή και Ν. Αφρική λόγω χαμηλών τιμών

Η κατάσταση της ευρωπαϊκής αμπελοοινικής αγοράς, απασχόλησε τις συνεδριάσεις της Ομάδας Οίνος της Copa-Cogeca και της Ομάδας Πολιτικού Διαλόγου στις Βρυξέλλες τις 10 και 11 Μαρτίου, στις οποίες συμμετείχε η ΚΕΟΣΟΕ.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρέθεσε η Commission η Ευρωπαϊκή Οινοπαραγωγή θα ανέλθει για την περίοδο 2015/16 στα 171.000.000 HL μετά και την αναθεωρημένη προς τα κάτω εκτίμηση της Ισπανίας, ενώ η συγκομιδή θεωρείται εξαίρετη και ως προς την ποιότητα από όλα τα Κράτη Μέλη.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αύξηση των εξαγωγών της ΕΕ προς Τρίτες Χώρες, οι εξαγωγές οι οποίες συντίθενται κατά 70% από εμφιαλωμένη μορφή και κατά 17% από χύμα. Πρωτεύουσα χώρα ως εξαγωγική αγορά αποτελούν οι ΗΠΑ, χώρα στην οποία οι εξαγωγές συνεχίζουν να αυξάνουν, ενώ δεύτερη εξαγωγός αγορά είναι η Κίνα η οποία παρουσίασε αύξηση συναλλαγών κατά 8,9% στα 10 δις €. Η αύξηση των εξαγωγών αποδίδεται στην ευνοϊκή συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ και στα προγράμματα Προβολής Προώθησης που χρηματοδοτούνται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Για τα προγράμματα Προβολής Προώθησης διατυπώθηκε δυσαρέσκεια από τα Κράτη Μέλη λόγω της γραφειοκρατίας που απαιτεί η Commission κατά την υλοποίησή τους και την υποβολή των σχετικών φακέλων.

Ανησυχία από τις παραγωγές χώρες οίνου διατυπώθηκε για τις εισαγωγές στο ευρωπαϊκό έδαφος, οι οποίες ανήλθαν στα 40 εκ. HL, με πρώτη εισαγωγό χώρα στην ΕΕ την Αυστραλία της οποίας κατά 64% οι οίνοι εισάγονται σε χύμα μορφή και εμφιαλώνονται κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία.

Η ίδια ανησυχία διατυπώθηκε και για τη Χιλή ειδικά ως προς το χαμηλό επίπεδο τιμών για το Cabernet sauvignon και τα υψηλά αποθέματα που διαθέτει, γεγονότα που σηματοδοτούν για την επόμενη περίοδο, μια διαρκή πίεση που θα ασκηθεί στις ευρωπαϊκές χώρες, δεδομένου ότι η Χιλή δεν παρουσιάζει αξιόλογη εσωτερική ζήτηση, σε αντίθεση με την Αργεντινή.

Το ίδιο προφίλ με την Χιλή παρουσιάζει και η Ν. Αφρική η οποία αύξησε τις εξαγωγές χύμα οίνων προς τη Γαλλία.

Στην Αυστραλία η συγκομιδή είναι πολύ καλή και καταγράφεται άνοδος των τιμών, γεγονός που δεν δίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, σε αντίθεση με την Χιλή και τη Ν. Αφρική, χώρες για τις οποίες διατυπώθηκε ο φόβος της αύξησης των εισαγωγών κρασιών τους στην ΕΕ.

Ενδιαφέρον είχε και η συζήτηση μεταξύ των Κρατών Μελών για την εφαρμογή του καθεστώτος των νέων Αδειών Φύτευσης.

Το σύνολο των οινοπαραγωγών Κρατών Μελών θα εξαντλήσει το ανώτερο ποσοστό φυτεύσεων με εξαίρεση την Ισπανία (0,43%) και την Γερμανία (0,3%).

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλεξιμότητας το σύνολο των χωρών, επέλεξε το κριτήριο βάσει του οποίου ο αιτών πρέπει να διαθέτει ίση έκταση, ενώ μόνο η Γαλλία έθεσε plafon στις φυτεύσεις για ορισμένες αμπελουργικές περιοχές όπως το Μπορντώ, η Βουργουνδία και η Καμπανία.

Ως προς τα κριτήρια προτεραιότητας, κυριότερα κριτήρια από τα οινοπαραγωγά Κράτη Μέλη ετέθη σαν αυτά της αύξησης των μικρομεσαίων εκμεταλλεύσεων και των νεοεισερχόμενων στην αμπελοκαλλιέργεια. Η Ιταλία είναι η μόνη χώρα που δεν υιοθέτησε κανένα κριτήριο αφού θα εφαρμόσει τον κατ’ αναλογία επιμερισμό των εκτάσεων με βάση τις αιτήσεις (prorata). Η Ελλάδα ήταν η χώρα που επέλεξε να εφαρμόσει τα περισσότερα κριτήρια προτεραιότητας, γεγονός που αιτιολογήθηκε από τον εκπρόσωπο της ΚΕΟΣΟΕ (Π. Κορδοπάτη) με βάση το σκεπτικό της χρήσης κριτηρίων για την άσκηση διαρθρωτικών πολιτικών στον τομέα.

Ακολουθούν τα γραφήματα με τα στατιστικά στοιχεία του αμπελοοινικού τομέα της ΕΕ.