Εκτύπωση
PDF

5 Αυγούστου 2015

Αργεντινή: η κρίση στο κρασί γίνεται αισθητή μέχρι και την εισαγωγή βαρελιών

Παρά τη γενναιόδωρη συγκομιδή το 2015 (τουλάχιστον πάνω από το μέσο όρο πέντε ετών) η οινοποιία της Αργεντινής έχει αναθεωρήσει προς τα κάτω τις εισαγωγές των βαρελιών για την ωρίμαση των κρασιών της. Κατά το πρώτο εξάμηνο, παρατηρήθηκε μείωση κατά 18% των αγορών βαρελιών (12.600 τεμάχια), σύμφωνα με την εταιρεία συμβούλων Caucasian Wine Thinking. Λιγότερο έντονες μειώσεις παρατηρούνται σε όλα τα υλικά οινοποίησης. Μόνο οι αγορές δρυός σε σκόνη είναι σε άνοδο, κατά 36% (168.900 kg).

Σταθμίζοντας ολόκληρη την οικονομία του τομέα, η κρίση της Αργεντινής στο κρασί εξακολουθεί να τροφοδοτείται από τον υψηλό πληθωρισμό, τις δυσμενείς συναλλαγματικές ισοτιμίες, την αύξηση κόστους εργασίας και την αύξηση των αποθεμάτων (που η κυβέρνηση επιθυμεί να μετατρέψει σε εξαγωγές). Οι δυσκολίες αυτές δικαιολογούν μικρότερες επενδύσεις και στην βαρελοποιεία της Αργεντινής. Η ανάπτυξη εναλλακτικής αφορά μεγάλους περιέκτες, αλλά θα παραχθούν κρασιά με στυλ λιγότερο ξυλώδες.