Για λεπτομέρειες πατήστε ΕΔΩ


keosoe

Εκτύπωση
PDF

Σαββατιανό

Η πλέον διαδεδοµένη λευκή, ελληνική ποικιλία οινοποιίας, καταλαµβάνει έκταση περίπου 160.000 στρ. Καλλιεργείται συστηµατικά στην Αττική –µέχρι πρόσφατα καταλάµβανε το 90% των αµπελουργικών εκτάσεων–, τη Βοιωτία και σε µικρότερες εκτάσεις στην Εύβοια, τις Κυκλάδες (Πάρο), τη ∆υτική Πελοπόννησο, τη ∆υτική Κρήτη, τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία.
Αναφέρεται και ως Κουντούρα άσπρη, Τσουµπρένα άσπρη, Περαχωρίτικο,   Σταµατιανό, Σακέικο, ∆ουµπραίνα άσπρη, και, όπως επιβεβαιώθηκε µε τη χρήση βιοχηµικών µεθόδων (Σταυρακάκης 1991), πράγµατι οι παραπάνω ονοµασίες είναι συνώνυµα του Σαββατιανού.
Μνηµονεύεται από τους Viala και Vermorel (1909) ως Savatiano και η πρώτη περιγραφή της ποικιλίας έγινε
από τον Guillon (1895).
Η καλλιέργεια της ποικιλίας Σαββατιανό συνιστάται για το αµπελουργικό διαµέρισµα της Στερεάς Ελλάδας, για τους νοµούς Αργολίδας, Κορινθίας και Μαγνησίας και επιτρέπεται στις περισσότερες αµπελουργικές περιοχές της χώρας.


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO

Αμπελουργικά Διαμερίσματα