Εκτύπωση
PDF

Πλυτό

Παλαιά λευκή ποικιλία του κρητικού αμπελώνα, συμμετείχε στην παρασκευή του Κρητικού Μαλβαζία. Απαντάται ως Κιτρινοβαριά ή Βαριά στη νοτιοανατολική Πελοπόννησο και ως Κρητικό στις Κυκλάδες.
Μέχρι πρόσφατα συμμετείχε στην ποικιλιακή σύνθεση των κρητικών αμπελώνων τόσο με λευκές όσο και με ερυθρές ποικιλίες. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ισχυρή τάση επέκτασης της καλλιέργειας της ποικιλίας Πλυτό σε αμιγείς αμπελώνες στις ημιορεινές περιοχές κυρίως του νομού Ηρακλείου για την παραγωγή ποικιλιακού οίνου.
Αμπελογραφικά έχει περιγραφεί από τον Κριμπά (1943α), ο οποίος αναφέρει και μια παραλλαγή-συνώνυμο της ποικιλίας με το όνομα Πλωτό, που καλλιεργούνταν στα Κύθηρα. Ο Κριμπάς σημειώνει ότι πρόκειται για μία και την αυτή ποικιλία με πολύ μικρές διαφορές στους αμπελογραφικούς χαρακτήρες του φύλλου, της σταφυλής (το σχήμα της σταφυλής στο Πλωτό είναι κωνικό), της ράγας (το σχήμα στο Πλωτό χαρακτηρίζεται ως δισκοειδές), στον αριθμό και το μέγεθος των γιγάρτων (η ράγα στην ποικιλία Πλωτό περιέχει συνήθως τέσσερα γίγαρτα έναντι 1–3, συνήθως δύο, που περιέχει η ράγα της ποικιλίας Πλυτό) και στους γλευκογραφικούς χαρακτήρες (το γλεύκος στο Πλωτό φαίνεται να υπερτερεί σε περιεκτικότητα σε σάκχαρα, αλλά να υστερεί σε οξύτητα).
Από τις αμπελογραφικές παρατηρήσεις που πραγματοποιήθηκαν από το Εργαστήριο Αμπελολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών συμπεραίνεται ότι το Πλωτό και η Κιτρινοβαριά αποτελούν συνώνυμα (ή πιθανόν κλώνους) της ποικιλίας Πλυτό και ότι οι διαφορές που έχουν καταγραφεί μπορούν να αποδοθούν στην επίδραση του περιβάλλοντος και της καλλιεργητικής τεχνικής. Με το όνομα Pluto οι Viala και Vermorel (1909) αναφέρουν λευκή ποικιλία που καλλιεργείται στην Κέρκυρα.
Συνιστάται για το νομό Ηρακλείου (κέντρο καλλιέργειας) και επιτρέπεται στο νομό Λασιθίου.


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO

Αμπελουργικά Διαμερίσματα