Εκτύπωση
PDF

Μοσχοφίλερο

Στην οµάδα των ποικιλιών µε τη γενική ονοµασία «Φιλέρια» περιλαµβάνονται ποικιλίες µε διαφορετικούς µορφολογικούς, αµπελογραφικούς, καλλιεργητικούς και γλευκογραφικούς χαρακτήρες, όπως Φιλέρι µαύρο, Φιλέρι Τριπόλεως, Φιλέρι Αττικής και αρκετά συνώνυµα ή παραλλαγές, όπως Ασπροφίλερο, Ξανθοφίλερο, Μαυροφίλερο, Φλέρι κ.ά.
Ως Φλέρι αναφέρεται σε δηµώδες ποίηµα του 1601 και πρόκειται για ποικιλία που καλλιεργούνταν από πολύ παλιά στη Ζάκυνθο (Κατραµής 1880). Από τον Rovasenda (1887) αναφέρεται ως Fylleri, ενώ οι Viala και Vermorel (1909) µνηµονεύουν τις ποικιλίες Fileri blanc και Fileri rosé.
Ερευνητική εργασία (Σταυρακάκης κ.ά. 1998 / 9) µε τη χρήση µοριακών δεικτών (RAPD-PCR) έδειξε ότι το Μοσχοφίλερο και το Μαυροφίλερο αποτελούν µία και την αυτή ποικιλία και είναι η µοναδική που διαθέτει τον µοσχάτο χαρακτήρα. Με την ποικιλία αυτή είναι στενά συγγενείς οι παραλλαγές Ασπροφίλερο και Ξανθοφίλερο, που υστερούν όµως σε αρωµατικό δυναµικό και πιθανόν προήλθαν από την αρχική ποικιλία µέσω του φαινοµένου της µετάλλαξης. Αντίθετα, οι ποικιλίες Φιλέρι Τριπόλεως και Φιλέρι Αττικής παρουσιάζουν πολύ µεγάλο βαθµό γενετικής οµοιότητας µεταξύ τους, αλλά διαφέρουν σηµαντικά από το Μοσχοφίλερο και τις παραλλαγές του.
Η ποικιλία Μοσχοφίλερο, µε κέντρο καλλιέργειας το νοµό Αρκαδίας, όπου καταλαµβάνει έκταση 7.000 στρ. περίπου, συνιστάται για το αµπελουργικό διαµέρισµα της Πελοποννήσου και επιτρέπεται στους νοµούς Βοιωτίας, Εύβοιας, Κεφαλληνίας – σε περιοχές µε υψόµετρο άνω των 350 µ.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO

Αμπελουργικά Διαμερίσματα