Εκτύπωση
PDF

Λιάτικο

Πολύ παλαιά κρητική ποικιλία, η καλλιέργεια της οποίας ανάγεται στον 3ο ή 2ο αιώνα π.Χ. Ο «λιάτικος οίνος», που αναφέρεται σε κείµενα του 13ου αιώνα, ήταν ευρύτατα γνωστός αλλά πωλούνταν σε χαµηλότερες τιµές από τον Κρητικό Μαλβαζία. Το γλεύκος της ποικιλίας Λιάτικο συµµετείχε στην παρασκευή του Κρητικού Μαλβαζία.
Ως προς την ετυµολογία της λέξης «λιάτικο» έχουν διατυπωθεί διάφορες υποθέσεις. Κατά µια άποψη προέρχεται από τον Ιούλιο (Ιουλιάτικο και ύστερα από σύντµηση Λιάτικο), επειδή ως πολύ πρώιµη ερυθρά ποικιλία (η πρωιµότερη του ελληνικού αµπελώνα) ωριµάζει τις σταφυλές από το πρώτο δεκαήµερο του Ιουλίου. Κατά µια άλλη εκδοχή (που µάλλον δεν ευσταθεί), η ονοµασία προέρχεται από παραφθορά της λέξης «Ελεάτης» που ταυτόχρονα υποδηλώνει και την προέλευση της ποικιλίας (από τη Σάµο). Γενικά στην Κρήτη η λέξη «λιάτικο» είναι συνώνυµο του «πρώιµου». Συχνά δε ονοµάζουν και άλλα φρούτα πρώιµης ωρίµανσης (για παράδειγµα τα κεράσια) ως λιάτικα. Λιάτικα ακόµη ονοµάζουν και τα παιδιά που εµφανίζουν χαρακτηριστικά πρώιµης ήβης (Κριµπάς 1943α). Ο Μolon ( 1906) υποστήριξε ότι το Λιάτικο είναι συνώνυµο της ποικιλίας Aleatico, υπαινισσόµενος την εξ Ιταλίας καταγωγή της ποικιλίας, υπόθεση που δεν ενισχύεται από τη συγκριτική αµπελογραφική µελέτη των δύο ποικιλιών.
Αναφέρεται και µε τα συνώνυµα Λιάτης, Μαυρολιάτης.
Η καλλιέργεια της ποικιλίας συνιστάται για το αµπελουργικό διαµέρισµα της Κρήτης, όπου καταλαµβάνει έκταση 20.000 στρ. περίπου, και επιτρέπεται στους νοµούς Εύβοιας και Λευκάδας.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO

Αμπελουργικά Διαμερίσματα