Εκτύπωση
PDF

Μπατίκι

Ποικιλία μικρασιατικής προέλευσης, καλλιεργείται κυρίως στο νομό Λάρισας (περιοχές Τυρνάβου, 500 στρ. περίπου) και σποραδικά στις άλλες αμπελουργικές περιοχές, καταλαμβάνοντας μέχρι πρόσφατα έκταση 5.000 στρ. περίπου.
Η καλλιέργειά της επιτρέπεται στα αμπελουργικά διαμερίσματα της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Θράκης. Χρησιμοποιείται και για επιτραπέζια χρήση.
Αναφέρεται και ως Ντεβέ-μπατίκι, Ντεμπατίκι, Ντίμπι-μπατίκι.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO

Αμπελουργικά Διαμερίσματα