Για λεπτομέρειες πατήστε ΕΔΩ


keosoe

Εκτύπωση
PDF

20 Φεβρουαρίου 2012

Αξιολόγηση του μέτρου Προβολής Προώθησης σε Τρίτες Χώρες από την Commission

Σε αξιολόγηση του μέτρου Προβολής Προώθησης σε Τρίτες Χώρες προέβη με έκθεσή της η Commission προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
Στην αξιολόγηση εκτός των απολογιστικών και περιγραφικών στοιχείων που περιλαμβάνονται στην έκθεση, παρουσιάζεται και η αξιολόγηση του μέτρου εκ μέρους των Κρατών – Μελών, καθώς και τα αιτήματά τους.

Όλα τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στη δράση προώθησης (και μεταξύ αυτών και η Ελλάδα) πιστεύουν ότι είναι πολύ θετικό μέτρο για τον αμπελοοινικό τομέα. Αναφέρουν ότι μετά την κρίση του 2008, παρατηρείται από το 2009 ανάκαμψη των εξαγωγών, ιδίως στις αγορές στις οποίες στοχεύει το μέτρο της προώθησης.

Πλεονεκτήματα

- Δυνατότητα για τις επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση στο σύστημα ενισχύσεων με μέτρα που δεν είναι δυνατόν ν’ αναπτυχθούν στο οριζόντιο καθεστώς. Η δυνατότητα αυτή ενισχύει σε μεγάλο βαθμό τον τομέα.

- Άμεση επίδραση στις Τρίτες Χώρες όπου εφαρμόζονται τα μέτρα, τα οποία θα δημιουργούν νέες δεξιότητες (γνώση και άνοιγμα διαύλων, εμπορίου, γνώση της αγοράς, της νομοθεσίας, των πελατών και δημιουργία επαφών)

- Επικουρικότητα και ευελιξία εφαρμογής αφού τα προγράμματα λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες του τομέα και τις διοικητικές απαιτήσεις των κρατών μελών
 
- Δυνατότητα δημιουργίας συνεργιών και συμπληρωματικών δράσεων μεταξύ των διεπαγγελματικών οργανώσεων των παραγωγών, επιχειρήσεων και των επαγγελματικών ενώσεων επιχειρήσεων, των δημόσιων φορέων με τη δημιουργία πολλαπλασιαστικών επιπτώσεων μεταξύ τους

- Άνοιγμα νέων αγορών, δυνατότητα να αποκτήσουν γνώση των αγορών και νέων ευκαιριών

- Καλύτερη αντιστοιχία των κρασιών στις απαιτήσεις της αγοράς (παραγωγή, συσκευασία, επισήμανση)

- Πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για τους λοιπούς δικαιούχους. Όσο περισσότερες δράσεις υλοποιούνται τόσο μεγαλύτερος ο αντίκτυπος του μέτρου.


Μειονεκτήματα

- Δυσκολία στη διαχείριση από διοικητικής απόψεως, επισημαίνεται ιδιαίτερα από την Πορτογαλία, την Ιταλία και την Αυστρία (περιλαμβανομένης της πολυπλοκότητάς της επανεξέτασης των σημειώσεων που δικαιολογούν το κόστος). Για τις μεταβαλλόμενες αγορές, ο χρόνος αντίδρασης μπορεί να πολύ αργός (τροποποίηση των προγραμμάτων ενώ εκτελούνται)

- Η έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής, τεχνικών γνώσεων και υποστήριξης στις αναδυόμενες αγορές

- Ορισμένα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίας και της Πορτογαλίας, επισημαίνουν ότι οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις έχουν μεγαλύτερες δυσκολίες στην εκπλήρωση των προϋποθέσεων πρόσβασης στο μέτρο (διαθεσιμότητα του προϊόντος, τεχνική ικανότητα για εξαγωγές και περιορισμένοι οικονομικοί πόροι).

Προτάσεις από τα κράτη μέλη

Για να βελτιωθεί η σχέση κόστους / αποτελεσματικότητας του μέτρου της προώθησης, ορισμένα κράτη μέλη, χωρίς προτάσεις τροποποίησης της κοινοτικής νομοθεσίας ζητούν:

- Την επέκταση του μέτρου για την εγχώρια αγορά, αφού αυτή αποτελεί την πρώτη παγκόσμια αγορά οίνου και πολλά μερίδια εσωτερικής αγοράς κερδήθηκαν από τρίτες χώρες.

- Να δοθεί προτεραιότητα με αποτελεσματικό τρόπο ώστε να έχουν πρόσβαση στο μέτρο «πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις»

- Για την προώθηση να ευνοηθεί το μέτρο των μελετών νέων αγορών και η αξιολόγηση των δράσεων που προτείνονται. Οι δράσεις αυτές είναι θεμελιώδεις για την απόκτηση των τεχνικών πληροφοριών, πριν από την θέση σε εφαρμογή άλλων δράσεων

- Δημιουργία συνεργιών με άλλα μέτρα, πιο διαρθρωμένα, προκειμένου να διευκολυνθεί και να ενισχυθεί η παρουσία των επιχειρήσεων της ΕΕ σε αναδυόμενες αγορές (κυρίως για να δημιουργήσουν τα πρώτα κανάλια με τους εισαγωγείς)
 
- Αύξηση της αποτελεσματικότητας της διοικητικής εποπτείας κυρίως προβλέποντας συμβατικές πληρωμές για δράσεις που αντιπροσωπεύουν στάνταρντ κόστη, όπως πχ. τα έξοδα ταξιδιού

 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ 23-24 ΜΑΙΟΥ


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

1. Αμπελουργία και Οινοποιία : «ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΜΠΡΟΣΤΑ» ή «ΜΟΝΟΙ ΚΑΙ ΠΙΣΩ» (Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, Πρόεδρος ΕΔΟΑΟ - Οινοποιός)

2.Σκοπός , αποδέκτες, όροι και προϋποθέσεις βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας της αμπελοκαλλιέργειας στην Ελλάδα (Κώστας Ευσταθίου, Αντιπρόεδρος ΕΔΟΑΟ)

3. Η αμπελοκαλλιέργεια, στον κόσμο, στην Ευρώπη , στην Ελλάδα(Παύλος Καρανικόλας, Αναπληρωτής καθηγητής ΓΠΑ)

4. Διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της ελληνικής αμπελουργίας - υφιστάμενη κατάσταση - Συμπεράσματα (Παρασκευάς Κορδοπάτης, Διευθυντής ΚΕΟΣΟΕ)

5. Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα οικονομικών αποτελεσμάτων σε διαφορετικές αμπελουργικές ζώνες(Σταμάτης Γεωργάκης, Πρόεδρος ΑΣ Κορωπίου)

6. Πολιτικές γης, δίκαιο διαδοχής, χωροταξικό χρήσεων γης – Το γαλλικό παράδειγμα (Θεόδωρος Γεωργόπουλος , Καθηγητής Πανεπιστημίου Reims, Διευθυντής Σ.Ε.Ο)

7. Χρηματοδότηση και χρηματοδοτικά εργαλεία αγροτικού τομέα (Νικόλαος Ντζιαχρήστας, Commercial Banking Director Τράπεζας Πειραιώς)

8. Πολιτικές δημιουργίας συλλογικών σχημάτων για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών και για την επίτευξη οικονομιών κλίμακος. (Μόσχος Κορασίδης ,Γενικός Διευθυντής ΕΘΕΑΣ)

9. ΖΟΙΝΟΣ ΑΕ, ΕΑΣ Θηραϊκών Προϊόντων, ΑΟΣ Τυρνάβου και ΕΟΣ Σάμου , επιτυχημένα μοντέλα συνεταιρισμών βασισμένα στις ανάγκες των παραγωγών (Θεόδωρος Χαρμπής , Διευθυντής Παραγωγής ΕΟΣ Σάμου)

10. Προϋποθέσεις επιτυχούς ενασχόλησης νέων ανθρώπων με την αμπελουργία (Γιώργος Τσινίδης , Γεωπόνος , MSc Αμπελουργίας Οινοποιίας, Διευθυντής αμπελώνα οινοποιίας Κεχρή)

11. Βιώσιμη εκμετάλλευση οικογενειακού τύπου– χαρακτηριστικά (Χαρούλα Σπινθηροπούλου, Γεωπόνος, Οινολόγος, Δρ Αμπελουργίας)

12. Ανταγωνιστική αμπελουργία (Γραπτή παρέμβαση Γιάννη Βογιατζή, Προέδρου Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου)

13. Έρευνα – καινοτομία- αμπελουργία ακριβείας.  Η εφαρμογή τους στον αμπελουργικό τομέα , θεωρία και πράξη.(Σεραφείμ Θεοχάρης, Δρ. Αμπελουργίας ΑΠΘ)

14. Έρευνα – καινοτομία- αμπελουργία ακριβείας. Η εφαρμογή τους στον αμπελουργικό τομέα , θεωρία και πράξη. (Εμορφίλη Μαυρίδου ,  Χημικός Μηχανικός, MSc Αμπελουργίας Οινολογίας , Κτήμα Άλφα)

15. Αναπτυξιακή αμπελουργία, κλιματική κρίση και ελληνικός αμπελώνας (Μανόλης Σταυρακάκης, Ομότιμος καθηγητής Γ.Π.Α.)

17. Η φιλοσοφία και οι επιδιώξεις της νέας ΚΑΠ 2023-2027 (Νικόλαος Μανέτας, Προϊστάμενος ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ)

18. Tομεακά προγράμματα αμπελοοινικού τομέα, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023 – 2027 (Αλεξάνδρα Πετροπούλου, Προϊσταμένη τμήματος Αμπέλου Οίνου και Αλκοολούχων ποτών Υπ.Α.Α.Τρ)

19. Η αξιοποίηση των εργαλείων του Πυλώνα ΙΙ της ΚΑΠ, από τον Αμπελοοινικό Τομέα. (Χαράλαμπος Μουλκιώτης ,Στέλεχος Μονάδας Παρακολούθησης Παρεμβάσεων Πυλώνα Ι,ΕΥΕ ΑΕΤΠ)

20. Οικολογικά Σχήματα αντί Πρασινίσματος (Παναγιώτα Παπαλουκοπούλου ,Προϊσταμένη Μονάδας Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, ΕΥΕ ΑΕΤΠ)

21. Νέοι Γεωργοί (Κλεοπάτρα Πανοπούλου , Στέλεχος Μονάδας Ενισχύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις, ΕΥΕ ΠΑΑ)

22. Ομάδες Παραγωγών (Αθανασία Μερεμέτη, Προϊσταμένη Μονάδας Συνεργασίας και Καινοτομίας, ΕΥΕ ΠΑΑ)

22a. Επιχειρησιακές Ομάδες-Συνεργασία (Αθανασία Μερεμέτη, Προϊσταμένη Μονάδας Συνεργασίας και Καινοτομίας, ΕΥΕ ΠΑΑ)

23. Σύνοψη συμπερασμάτων Συνεδρίου


Επιστημονική Συνεδρία

Ημερίδα για τον Αττικό αμπελώνα

19/12/2022

Εισήγηση Μάρκου Χρήστου, Προέδρου της ΚΕΟΣΟΕ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη, Αναπληρ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Δ. Γραμματικού, ΥΠΑΑΤ

Εισήγηση Σ. Γεωργάκη, Πρόεδρος ΑΟΣ Κορωπίου


Κλωνική επιλογή στην ελληνική αμπελουργία

Οι παρουσιάσεις των εισηγητών και των παρεμβάσεων στην Επιστημονική Συνεδρία που διοργάνωσε η ΚΕΟΣΟΕ σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Αμπελολογίας του Γ.Π.Α. και Αμπελουργίας του Α.Π.Θ. στο Γεωπονικό Παν. Αθηνών, στις 14 Φεβρουαρίου 2020

Εισήγηση Ν. Νικολάου Καθηγητή ΑΠΘ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη Επίκ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Μ. Σταυρακάκη Ομότ. Καθηγητή ΓΠΑ

Παρέμβαση Ε. Χρυσικοπούλου

Παρέμβαση Ν. Δάλπη

Oι 7 συνεταιριστικές αρχές

Ισολογισμός 2014

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO

Δείτε τα πρακτικά της ημερίδας:

Hμερίδα Castelmaure

Συνδεδεμένοι Xρήστες

Έχουμε 417 επισκέπτες συνδεδεμένους