Εκτύπωση
PDF

20 Φεβρουαρίου 2012

Αξιολόγηση του μέτρου Προβολής Προώθησης σε Τρίτες Χώρες από την Commission

Σε αξιολόγηση του μέτρου Προβολής Προώθησης σε Τρίτες Χώρες προέβη με έκθεσή της η Commission προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
Στην αξιολόγηση εκτός των απολογιστικών και περιγραφικών στοιχείων που περιλαμβάνονται στην έκθεση, παρουσιάζεται και η αξιολόγηση του μέτρου εκ μέρους των Κρατών – Μελών, καθώς και τα αιτήματά τους.

Όλα τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στη δράση προώθησης (και μεταξύ αυτών και η Ελλάδα) πιστεύουν ότι είναι πολύ θετικό μέτρο για τον αμπελοοινικό τομέα. Αναφέρουν ότι μετά την κρίση του 2008, παρατηρείται από το 2009 ανάκαμψη των εξαγωγών, ιδίως στις αγορές στις οποίες στοχεύει το μέτρο της προώθησης.

Πλεονεκτήματα

- Δυνατότητα για τις επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση στο σύστημα ενισχύσεων με μέτρα που δεν είναι δυνατόν ν’ αναπτυχθούν στο οριζόντιο καθεστώς. Η δυνατότητα αυτή ενισχύει σε μεγάλο βαθμό τον τομέα.

- Άμεση επίδραση στις Τρίτες Χώρες όπου εφαρμόζονται τα μέτρα, τα οποία θα δημιουργούν νέες δεξιότητες (γνώση και άνοιγμα διαύλων, εμπορίου, γνώση της αγοράς, της νομοθεσίας, των πελατών και δημιουργία επαφών)

- Επικουρικότητα και ευελιξία εφαρμογής αφού τα προγράμματα λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες του τομέα και τις διοικητικές απαιτήσεις των κρατών μελών
 
- Δυνατότητα δημιουργίας συνεργιών και συμπληρωματικών δράσεων μεταξύ των διεπαγγελματικών οργανώσεων των παραγωγών, επιχειρήσεων και των επαγγελματικών ενώσεων επιχειρήσεων, των δημόσιων φορέων με τη δημιουργία πολλαπλασιαστικών επιπτώσεων μεταξύ τους

- Άνοιγμα νέων αγορών, δυνατότητα να αποκτήσουν γνώση των αγορών και νέων ευκαιριών

- Καλύτερη αντιστοιχία των κρασιών στις απαιτήσεις της αγοράς (παραγωγή, συσκευασία, επισήμανση)

- Πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για τους λοιπούς δικαιούχους. Όσο περισσότερες δράσεις υλοποιούνται τόσο μεγαλύτερος ο αντίκτυπος του μέτρου.


Μειονεκτήματα

- Δυσκολία στη διαχείριση από διοικητικής απόψεως, επισημαίνεται ιδιαίτερα από την Πορτογαλία, την Ιταλία και την Αυστρία (περιλαμβανομένης της πολυπλοκότητάς της επανεξέτασης των σημειώσεων που δικαιολογούν το κόστος). Για τις μεταβαλλόμενες αγορές, ο χρόνος αντίδρασης μπορεί να πολύ αργός (τροποποίηση των προγραμμάτων ενώ εκτελούνται)

- Η έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής, τεχνικών γνώσεων και υποστήριξης στις αναδυόμενες αγορές

- Ορισμένα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίας και της Πορτογαλίας, επισημαίνουν ότι οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις έχουν μεγαλύτερες δυσκολίες στην εκπλήρωση των προϋποθέσεων πρόσβασης στο μέτρο (διαθεσιμότητα του προϊόντος, τεχνική ικανότητα για εξαγωγές και περιορισμένοι οικονομικοί πόροι).

Προτάσεις από τα κράτη μέλη

Για να βελτιωθεί η σχέση κόστους / αποτελεσματικότητας του μέτρου της προώθησης, ορισμένα κράτη μέλη, χωρίς προτάσεις τροποποίησης της κοινοτικής νομοθεσίας ζητούν:

- Την επέκταση του μέτρου για την εγχώρια αγορά, αφού αυτή αποτελεί την πρώτη παγκόσμια αγορά οίνου και πολλά μερίδια εσωτερικής αγοράς κερδήθηκαν από τρίτες χώρες.

- Να δοθεί προτεραιότητα με αποτελεσματικό τρόπο ώστε να έχουν πρόσβαση στο μέτρο «πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις»

- Για την προώθηση να ευνοηθεί το μέτρο των μελετών νέων αγορών και η αξιολόγηση των δράσεων που προτείνονται. Οι δράσεις αυτές είναι θεμελιώδεις για την απόκτηση των τεχνικών πληροφοριών, πριν από την θέση σε εφαρμογή άλλων δράσεων

- Δημιουργία συνεργιών με άλλα μέτρα, πιο διαρθρωμένα, προκειμένου να διευκολυνθεί και να ενισχυθεί η παρουσία των επιχειρήσεων της ΕΕ σε αναδυόμενες αγορές (κυρίως για να δημιουργήσουν τα πρώτα κανάλια με τους εισαγωγείς)
 
- Αύξηση της αποτελεσματικότητας της διοικητικής εποπτείας κυρίως προβλέποντας συμβατικές πληρωμές για δράσεις που αντιπροσωπεύουν στάνταρντ κόστη, όπως πχ. τα έξοδα ταξιδιού

 

Επιστημονική Συνεδρία

Ημερίδα για τον Αττικό αμπελώνα

19/12/2022

Εισήγηση Μάρκου Χρήστου, Προέδρου της ΚΕΟΣΟΕ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη, Αναπληρ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Δ. Γραμματικού, ΥΠΑΑΤ

Εισήγηση Σ. Γεωργάκη, Πρόεδρος ΑΟΣ Κορωπίου


Κλωνική επιλογή στην ελληνική αμπελουργία

Οι παρουσιάσεις των εισηγητών και των παρεμβάσεων στην Επιστημονική Συνεδρία που διοργάνωσε η ΚΕΟΣΟΕ σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Αμπελολογίας του Γ.Π.Α. και Αμπελουργίας του Α.Π.Θ. στο Γεωπονικό Παν. Αθηνών, στις 14 Φεβρουαρίου 2020

Εισήγηση Ν. Νικολάου Καθηγητή ΑΠΘ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη Επίκ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Μ. Σταυρακάκη Ομότ. Καθηγητή ΓΠΑ

Παρέμβαση Ε. Χρυσικοπούλου

Παρέμβαση Ν. Δάλπη

Oι 7 συνεταιριστικές αρχές

Ισολογισμός 2014

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO

Δείτε τα πρακτικά της ημερίδας:

Hμερίδα Castelmaure

Συνδεδεμένοι Xρήστες

Έχουμε 156 επισκέπτες συνδεδεμένους