Εκτύπωση
PDF

22 Σεπτεμβρίου 2014

Αύξηση του φυσικού κατ ́ όγκο αλκοολικού τίτλου των αμπελοοινικών προϊόντων για την αμπελοοινική περίοδο 2014-2015

Οι καιρικές συνθήκες του φετινού καλοκαιριού μέχρι σήμερα δικαιολογούν, την ανάγκη εμπλουτισμού οίνων στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Το Τμήμα Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών του ΥΑΑΤ έγινε αποδέκτης των αιτημάτων εμπλουτισμού από τα οινοποιεία μέσω των κατά τόπους ΔΑΟΚ με αποτέλεσμα την έκδοση της παρακάτω υπουργικής απόφασης, που επιτρέπει αύξηση του φυσικού κατ’ όγκο αλκοολικού τίτλου των οίνων με προσθήκη συμπυκνωμένου ή ανακαθαρισμένου συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλιών, μέχρι 1,5% VOL

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
∆/ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ

ΠΟΤΩΝ
Ταχ. ∆/νση: Αχαρνών 2,

101 76, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: ∆έσποινα ∆έδε

Τηλέφωνο: 2102124171 FAX: 2105238337
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα 18/09/2014
Αρ. Πρωτ: 4007/117310

ΠΡΟΣ: ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ Π.∆

ΘΕΜΑ: Αύξηση του φυσικού κατ ́ όγκο αλκοολικού τίτλου των αμπελοοινικών προϊόντων για την αμπελοοινική περίοδο 2014-2015.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Καν (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 17ης ∆εκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου.

2. Τη με αριθ. 331058/25-9-2008 (Β’ 2001) ΚΥΑ των Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με τον καθορισμό λεπτομερειών εφαρμογής του ειδικού μέτρου στήριξης «Χρησιμοποίηση συμπυκνωμένου και ανακαθαρισμένου συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλιών για την αύξηση του φυσικού κατ ́ όγκο αλκοολικού τίτλου ορισμένων αμπελοοινικών προϊόντων».

3.     Τις εισηγήσεις των ∆/νσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων σχετικές με την ανάγκη αύξησης του φυσικού αλκοολικού τίτλου των αμπελοοινικών προϊόντων κατά την αμπελοοινική περίοδο 2014-2015.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Επιτρέπουμε την αύξηση του φυσικού κατ ́ όγκο αλκοολικού τίτλου για την αμπελοοινική περίοδο 2014-2015, των κάτωθι αμπελοοινικών προϊόντων που προέρχονται αποκλειστικά από οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου, όπως έχουν ταξινομηθεί με την αριθ. 814/16068/5.02.2014 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: 
α) Των νωπών σταφυλιών, του γλεύκους σταφυλιών που έχει υποστεί μερική ζύμωση και του νεαρού οίνου που βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της ζύμωσης, με προσθήκη συμπυκνωμένου γλεύκους ή ανακαθαρισμένου συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλιών. 
β) Του γλεύκους σταφυλιών, με προσθήκη συμπυκνωμένου γλεύκους ή ανακαθαρισμένου συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλιών ή με μερική συμπύκνωση συμπεριλαμβανομένης και της αντίστροφης όσμωσης. 
γ) Του οίνου, με μερική συμπύκνωση με ψύξη.

2. Η αύξηση του φυσικού κατ ́ όγκο αλκοολικού τίτλου των νωπών σταφυλιών, του γλεύκους σταφυλιών, του γλεύκους σταφυλιών που έχει υποστεί μερική ζύμωση, του νέου οίνου που βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της ζύμωσης και του οίνου, για την αμπελοοινική περίοδο 2014-15 δεν τυγχάνει οικονομικής ενίσχυσης σύμφωνα με τον Καν. 1308/2013, όμως, ως οινολογική πρακτική, ακολουθεί τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι αντίστοιχες διατάξεις του εν λόγω κανονισμού και ιδίως το Παράρτημα VΙΙΙ και της Κ.Υ.Α των Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αριθ. 331058/25-9-2008. 
Η αύξηση του φυσικού κατ’ όγκο αλκοολικού τίτλου επιτυγχάνεται με τις ανωτέρω οινολογικές πρακτικές και δεν μπορεί να υπερβεί σε καμία περίπτωση το 1,5% vol.

3. Η παρούσα δεν εφαρμόζεται σε αμπελοοινικά προϊόντα που προορίζονται για την παραγωγή οίνων με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Γ. ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ

 

 

 

Πρόγραμμα «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ»

Επιστημονική Συνεδρία

Κλωνική επιλογή στην ελληνική αμπελουργία

Οι παρουσιάσεις των εισηγητών και των παρεμβάσεων στην Επιστημονική Συνεδρία που διοργάνωσε η ΚΕΟΣΟΕ σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Αμπελολογίας του Γ.Π.Α. και Αμπελουργίας του Α.Π.Θ. στο Γεωπονικό Παν. Αθηνών, στις 14 Φεβρουαρίου 2020

Εισήγηση Ν. Νικολάου Καθηγητή ΑΠΘ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη Επίκ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Μ. Σταυρακάκη Ομότ. Καθηγητή ΓΠΑ

Παρέμβαση Ε. Χρυσικοπούλου

Παρέμβαση Ν. Δάλπη

Oι 7 συνεταιριστικές αρχές

Ισολογισμός 2014

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO

Δείτε τα πρακτικά της ημερίδας:

Hμερίδα Castelmaure

Συνδεδεμένοι Xρήστες

Έχουμε 82 επισκέπτες συνδεδεμένους