Εκτύπωση
PDF

27 Ιουνίου 2013

Μεγάλες ανατροπές στα Προγράμματα Προβολής  Προώθησης Οίνων σε Τρίτες Χώρες- παράταση υποβολής προγραμμάτων

 

Δραστικές ίσως και ασύμφορες μεταβολές για τα προγράμματα μεμονωμένων επιχειρήσεων επέρχονται με τις γραπτές και προφορικές οδηγίες που

παρείχε στο ΥΑΑΤ η Commission σχετικά    με το περιεχόμενο των προγραμμάτων προβολής προώθησης οίνων σε τρίτες χώρες.

 

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες στην οποία συμμετείχαν στελέχη του ΥΑΑΤ από την Δ/νση Μ.Τ.Π.Ε και το τμήμα Οίνου (κα Ε. Κούρεντα  και Α. Παπαγιανοπούλου ) και μέσω της ΕΔΟΑΟ ο κλάδος, διευκρινίστηκαν σε εφαρμοστικό επίπεδο υπό ποιες προϋποθέσεις πλέον τα οινοποιεία μπορούν να εμφανίζουν το  εταιρικό τους σήμα (μάρκα) στις δράσεις προβολής προώθησης, ώστε να χρηματοδοτηθούν με το ποσοστό της Εθνικής Συμμετοχής που ανέρχεται σε 30%.

Σε περίπτωση που δεν εκπληρούνται οι προϋποθέσεις ο δικαιούχος του προγράμματος είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει το 50% του προϋπολογισμού του προγράμματος ως ίδια συμμετοχή.


Οι προϋποθέσεως συνεπώς λήψης του 80% της επιδότησης (50% Κοινοτική και 30% Εθνική συμμετοχή) είναι οι εξής:

Α) Μεμονωμένες Επιχειρήσεις

1.    Κατά την υποβολή του προγράμματος από μεμονωμένη επιχείρηση δεν επιτρέπεται η εμφάνιση του εταιρικού σήματος (π.χ. ΕΑΣ Πεζών ή ΙΝΟ ΑΕ)ή άλλων στοιχείων που παραπέμπουν στην εταιρεία (π.χ. e mail)

  • Στο έντυπο υλικό
  • Στο Internet site
  • Στις καταχωρήσεις
  • Στις εκθέσεις
  • Στα road shows
  • Στις γευστικές δοκιμές


Ειδικά κατά την διάρκεια των γευστικών δοκιμών και των road shows οι φιάλες πρέπει να είναι καλυμμένες. Επίσης στις καταχωρήσεις εφόσον εμφανίζονται φιάλες δεν επιτρέπεται να διακρίνεται από την ετικέτα το εταιρικό σήμα.

Συνεπώς η μεμονωμένη επιχείρηση δύναται να προβάλλει μόνο το συλλογικό σήμα μιας ζώνης ή μιας ευρύτερης περιοχής (π.χ. ΠΟΠ Νεμέας, Π.Γ.Ε Πελοποννήσου) .

Β) Ομαδικά Προγράμματα

1)    Σε περίπτωση υποβολής ομαδικού προγράμματος, η εμφάνιση των εταιρικών σημάτων των οινοποιείων που συμμετέχουν στα προγράμματα επιτρέπεται στις δράσεις που προαναφέρθηκαν στην πρώτη περίπτωση, υπό μία και μόνο προϋπόθεση:

    Η Ομάδα όταν υποβάλλει πρόγραμμα μιας περιοχής (π.χ. Π.Ο.Π. Σαντορίνης ή Π.Γ.Ε. Θεσσαλίας)   ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟ 100% , ΤΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΩΝ  που δραστηριοποιούνται στη ζώνη ή στην περιοχή.  Σε περίπτωση που έστω και ένα οινοποιείο από τη ζώνη ή την περιοχή δεν συμμετέχει στο πρόγραμμα, δεν επιτρέπεται η εμφάνιση των εταιρικών σημάτων, αλλά και η γευσιγνωσία με ακάλυπτες φιάλες,  ώστε η ομάδα να είναι δικαιούχος της επιδότησης του 80% του προϋπολογισμού.
Σε αντίθετη περίπτωση η Ομάδα θα επιδοτηθεί με το ποσοστό του 50% και θα καταβάλλει ως ίδια συμμετοχή το υπόλοιπο 50 %.

    Υπάρχει όμως η δυνατότητα αν δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα όλα τα οινοποιεία, να συμπεριληφθούν τα προϊόντα  αυτών των οινοποιείων στις δράσεις ώστε να συγκεντρωθεί το 100% των οινοποιείων.  Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την δυνατότητα εμφάνισης  των εταιρικών σημάτων και οι γευσιγνωσίες να γίνονται με ανοιχτές φιάλες.

Στην περίπτωση βέβαια που ένα οινοποιείο υποβάλλει μεμονωμένο  πρόγραμμα για μια ζώνη ή περιοχή, η ανωτέρω δυνατότητα δεν υπάρχει.

2)    Εάν η Ομάδα συσταθεί από οινοποιεία από διάφορες περιοχές, τότε επιτρέπεται η εμφάνιση στις δράσεις (έντυπα, internet  κλπ.) μόνο του brand name ή logo της  Ομάδας, (π.χ. Coop Wines of Greece, Fines wines of Macedonia) κλπ.  Και στην περίπτωση αυτή τα εταιρικά  σήματα απαγορεύεται να εμφανίζονται στις δράσεις.

Ταυτόχρονα  υπενθυμίζουμε ότι δεν είναι δυνατόν ένα οινοποιείο να υποβάλλει  δύο προγράμματα στην ίδια χώρα, δηλαδή  ένα μεμονωμένο ως επιχείρηση και ένα διαφορετικό  συμμετέχοντας  σε Ομάδα.

Oι εξελίξεις αυτές πιθανολογούμε ότι οφείλονται εν μέρει στον πρόσφατα (αν και έχουν ξεκινήσει από το Μάρτιο του 2013) πόλεμο ανακοινώσεων μεταξύ της Commission και της Κίνας αναφορικά με την απόφαση φορολόγησης των κινέζικων φωτοβολταϊκών Panels,  από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σαν κίνηση αντιπερισπασμού οι κινέζικες Αρχές κατηγόρησαν την Ε.Ε. ότι χορηγεί εθνικές ενισχύσεις στις  ευρωπαϊκές επιχειρήσεις για την προβολή  οίνων στην αγορά της Κίνας (dumping).

Ως αντίδραση οι κινέζοι απείλησαν να εφαρμόσουν antidumping δασμούς στους Ευρωπαϊκούς οίνους, γεγονός που θα αποβεί καταστροφικό για την κρίσιμη αγορά της Κίνας, λόγω της άνισης ανταγωνιστικότητας που δημιουργείται ειδικά αν ληφθεί υπ΄όψιν ότι βάσει διμερών συμφωνιών,  πολλές ανταγωνίστριες Τρίτες Χώρες έχουν ήδη ατέλεια στην εισαγωγή οίνων στην Κίνα.

Ήδη έχουν  συσταθεί  Ομάδες εργασίας στην ΕΕ υπό τον Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων Μισέλ Μπαρνιέ, με σκοπό να  τεκμηριώσουν στις Κινέζικες Αρχές ότι δεν χορηγούνται Εθνικές Ενισχύσεις στα Ευρωπαϊκά κρασιά.

Για τον ίδιο  λόγο στην συνάντηση του ΥΑΑΤ στις Βρυξέλλες με την Commission συμμετείχε και εκπρόσωπος της,  από την Διεύθυνση States Aid (Εθνικών ενισχύσεων), ο οποίος και έθεσε τις κόκκινες γραμμές που προαναφέρθηκαν.

Συμπερασματικά, οδηγούμαστε σε μια νέα εποχή όσον αφορά τις κατευθύνσεις, όπου το εταιρικό σχήμα θα αντικατασταθεί από το συλλογικό, πρώτιστο στόχο άλλωστε και του ΚΑΝ (ΕΚ) 555/09.

Η Ελλάδα ήταν από τις λίγες χώρες που εμφανίζονταν με τόσο κατακερματισμένες προτάσεις με αποτέλεσμα το Brand “ Wines of Greece”  να μην έχει καμία συνοχή.

Για το λόγο αυτό την προηγούμενη χρονιά η ΚΕΟΣΟΕ υπέβαλλε πρόταση στο Δ.Σ. της ΕΔΟΑΟ ώστε να υποβληθούν συλλογικά προγράμματα, πρόταση η οποία απερρίφθη.  Ως αποτέλεσμα ήταν και η δημιουργία των Coop Wines of Greece, brand το οποίο σήμερα είναι όσο ποτέ άλλοτε επίκαιρο και στο οποίο μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι οινοποιητικοί συνεταιρισμοί.

Δεδομένου ότι οι ανατροπές  που επιφέρουν οι τελευταίες εξελίξεις είναι μεγάλες,  το ΥΑΑΤ έδωσε παράταση στην υποβολή των προγραμμάτων, καταληκτική ημερομηνία υποβολής των οποίων είναι η 30η Αυγούστου 2013.

Επιστημονική Συνεδρία

Κλωνική επιλογή στην ελληνική αμπελουργία

Οι παρουσιάσεις των εισηγητών και των παρεμβάσεων στην Επιστημονική Συνεδρία που διοργάνωσε η ΚΕΟΣΟΕ σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Αμπελολογίας του Γ.Π.Α. και Αμπελουργίας του Α.Π.Θ. στο Γεωπονικό Παν. Αθηνών, στις 14 Φεβρουαρίου 2020

Εισήγηση Ν. Νικολάου Καθηγητή ΑΠΘ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη Επίκ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Μ. Σταυρακάκη Ομότ. Καθηγητή ΓΠΑ

Παρέμβαση Ε. Χρυσικοπούλου

Παρέμβαση Ν. Δάλπη

Oι 7 συνεταιριστικές αρχές

Ισολογισμός 2014

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO

Δείτε τα πρακτικά της ημερίδας:

Hμερίδα Castelmaure

Συνδεδεμένοι Xρήστες

Έχουμε 273 επισκέπτες συνδεδεμένους