Εκτύπωση
PDF

27 Δεκεμβρίου 2012

Δικαιώματα φύτευσης: η σύνταξη του Ευρωπαϊκού κανονισμού δεν έχει αρχίσει, ενώ τίθεται θέμα ημερομηνίας εφαρμογής του

Στις 19 Δεκεμβρίου, ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τη Γεωργία κ. Dacian Cioloş παρουσίασε στο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Γεωργίας

το συμπέρασμα της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για τα δικαιώματα φύτευσης αμπελώνων. Οι εμπειρογνώμονες ιδιαίτερα συμφώνησαν στην «απόλυτη αναγκαιότητα της διατήρησης ενός διαθέσιμου πλαισίου δικαιωμάτων εντός της ΕΕ για όλες τις κατηγορίες των οίνων». Η Stéphane le Foll (Γαλλίδα Υπουργός Γεωργίας) στηρίζει αυτόν τον προσανατολισμό και χαιρέτισε «την αποφασιστικότητα της Γαλλίας και όλους των επαγγελματιών στις χώρες παραγωγής, οι οποίες πρέπει να βρουν έναν τρόπο σε κάθε μέλος, προκειμένου να θέσουν σε εφαρμογή ένα πραγματικό ρυθμιστικό εργαλείο. Η μοίρα των συμπερασμάτων της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου είναι τώρα στα χέρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Συνέλευση των αμπελουργικών Περιφερειών της Ευρώπης Οίνου (AREV) εξέφρασε την ικανοποίησή της. Η AREV ανακοίνωσε ότι "θεωρεί ότι η έναρξη ισχύος του νέου συστήματος χορήγησης αδειών δεν μπορεί να είναι πριν από το 2018." Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την πλευρά της φαίνεται να διάκειται ευνοϊκά για να την θέσει σε ισχύ του νέου συστήματος το 2016, αφού ο ισχύων κανονισμός καταργείται μετά 2015 (σύμφωνα με την απόφαση του 2008).

 

Δελτίο Τύπου της COMMISSION για το πόρισμα

Το πόρισμά της  Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για τα δικαιώματα φύτευσης

Η ομάδα υψηλού επιπέδου για τα δικαιώματα φύτευσης στον αμπελοοινικό τομέα, που συστήθηκε τον Απρίλιο 2012 μετά από αίτημα του Ευρωπαίου Επιτρόπου για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη, Dacian Cioloş, ολοκλήρωσε τις εργασίες της .
Η ομάδα εμπειρογνωμόνων αποτελούμενη από εκπροσώπους των είκοσι επτά κρατών μελών της βιομηχανίας, καθώς και παρατηρητές από το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και της Κροατίας, συνέταξε  έκθεση που καταλήγει σε συγκεκριμένα συμπεράσματα. Τα ευρήματα  θα πρέπει να υποβληθούν  στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα τροφοδοτήσουν τις συζητήσεις που διεξάγονται για το θέμα αυτό στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής.

Τα κύρια συμπεράσματα είναι τα εξής:

• Η συναίνεση για την απόλυτη αναγκαιότητα διατήρησης  ενός συστήματος ρύθμισης των φυτεύσεων αμπέλου εντός της ΕΕ, για όλους τους τύπους οίνων  (οίνων με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη και οίνων χωρίς γεωγραφική ένδειξη) μετά το πέρας του ισχύοντος καθεστώτος.

• Οι εμπειρογνώμονες έκριναν ότι ήταν απαραίτητο να υπάρχει ένας μηχανισμός για τη δυναμική ρύθμιση ο οποίος δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την ισόρροπη ανάπτυξη του ευρωπαϊκού αμπελοοινικού τομέα.

• Η ομάδα υψηλού επιπέδου μελέτησε  αρκετές επιλογές για το μέλλον, και προκρίνει  ένα σύστημα επέκτασης αδειοδότησης νέων φυτεύσεων  που θα  εφαρμόζεται σε όλες τις κατηγορίες οίνων. Το σύστημα αυτό θα πρέπει να το διαχειρίζονται τα Κράτη Μέλη, αφού λάβουν υπόψη τις συστάσεις των αναγνωρισμένων και αντιπροσωπευτικών επαγγελματικών  οργανώσεων.. Η περαιτέρω επέκταση  φύτευσης αμπέλων που θα  καλύπτει  όλους τους τύπους των κρασιών θα υπόκειται σε  καθεστώς αδειοδότησης. Οι άδειες θα παρέχονται  δωρεάν, δεν θα είναι μεταβιβάσιμες και θα  ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα 3 ετών.

• Αυτό το σύστημα θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα κοινοτικό μηχανισμό  διασφάλισης , με τον καθορισμό ενός  ετήσιου ποσοστού αύξησης  νέων φυτεύσεων, με  δυνατότητα των Κρατών Μελών να καθορίζουν χαμηλότερο επίπεδο   είτε εθνικό, είτε περιφερειακό ή για μια δεδομένη κατηγορία   κρασιών  υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

• Εάν οι επιλέξιμες μεμονωμένες αιτήσεις είναι μικρότερες από το ποσοστό που καθορίζεται σε εθνικό επίπεδο, όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να εγκρίνονται . Αν οι αιτήσεις υπερβαίνουν το ποσοστό που καθορίζεται σε εθνικό επίπεδο, οι άδειες θα χορηγούνται με βάση αντικειμενικά κριτήρια προτεραιότητας  που θα καθορίζονται σε επίπεδο ΕΕ, με πιθανά  πρόσθετα  εθνικά κριτήρια που θα τηρούν τις ίδιες αρχές.

• Το νέο σύστημα θα ισχύσει για περίοδο έξι ετών ,συνοδευόμενο από μια  ρήτρα επανεξέτασης. Τέλος  θα πρέπει να προβλέπονται  , μεταβατικές ρυθμίσεις
.
Ο Επίτροπος Cioloş χαιρετίζει το  έργο προβληματισμού που επιτέλεσε η  Ομάδα Υψηλού Επιπέδου και ευχαρίστησε τους εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη και τη βιομηχανία για τη συμμετοχή τους.

 

Επιστημονική Συνεδρία

Κλωνική επιλογή στην ελληνική αμπελουργία

Οι παρουσιάσεις των εισηγητών και των παρεμβάσεων στην Επιστημονική Συνεδρία που διοργάνωσε η ΚΕΟΣΟΕ σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Αμπελολογίας του Γ.Π.Α. και Αμπελουργίας του Α.Π.Θ. στο Γεωπονικό Παν. Αθηνών, στις 14 Φεβρουαρίου 2020

Εισήγηση Ν. Νικολάου Καθηγητή ΑΠΘ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη Επίκ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Μ. Σταυρακάκη Ομότ. Καθηγητή ΓΠΑ

Παρέμβαση Ε. Χρυσικοπούλου

Παρέμβαση Ν. Δάλπη

Oι 7 συνεταιριστικές αρχές

Ισολογισμός 2014

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO

Δείτε τα πρακτικά της ημερίδας:

Hμερίδα Castelmaure

Συνδεδεμένοι Xρήστες

Έχουμε 414 επισκέπτες συνδεδεμένους