"Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ.: 161/472/30-06-2020 σχετικής πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, είναι σε καθεστώς αξιολόγησης.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της ΚΕΟΣΟΕ

keosoe

Εκτύπωση
PDF

Κατανάλωση (σε lt)

Κατανάλωση κατα κεφαλή


Κατανάλωση (κατα κεφαλή)
2000/2001 33,41
2001/2002 32,31
2002/2003 32,17
2003/2004 32,01
2004/2005 35,36
2005/2006 34,87
2006/2007 28,98
2007/2008 27,20
2008/2009 26,25
2009/2010 26,25
Πηγή: COMMISSION EUROPEENNE, DIRECTION GENERALE DE L' AGRICULTURE

Ανθρώπινη κατανάλωση


Ανθρώπινη κατανάλωση
2000/2001 125.157
2001/2002 121.043
2002/2003 120.500
2003/2004 121.006
2004/2005 133.661
2005/2006 132.822
2006/2007 133.470
2007/2008 135.969
2008/2009 131.180
2009/2010 131.210
Πηγή: COMMISSION EUROPEENNE, DIRECTION GENERALE DE L' AGRICULTURE