"Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ.: 161/472/30-06-2020 σχετικής πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, είναι σε καθεστώς αξιολόγησης.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της ΚΕΟΣΟΕ

keosoe

Εκτύπωση
PDF

Αποθέματα στο τέλος της περιόδου (σε 1000 HL)

Αποθέματα στο τέλος της περιόδου Στην παραγωγή Στο εμπόριο
2000/2001 161.234
2001/2002 156.879
2002/2003 164.507
2003/2004 155.604 101.701,0 53.812,0
2004/2005 181.494 127.213,0 53.644,0
2005/2006 171.167 117.442,0 53.725,0
2006/2007 165.644 111.161,0 54.483,0
2007/2008 170.722 113.594,0 56.701,0
2008/2009 174.193 117.083,4 57.170,5
2009/2010 170.301

Πηγή: COMMISSION EUROPEENNE
DIRECTION GENERALE DE L' AGRICULTURE