Εκτύπωση
PDF

30 Μαρτίου 2012

Το VAENI εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Πανευρωπαϊκό Συνεταιριστικό FORUM της Βερόνα ….         

  Αποτέλεσε ιδιαίτερη τιμή για την Ελλάδα η πρόσκληση ενός συνεταιριστικού φορέα ως ομιλητή στο Πανευρωπαϊκό Συνεταιριστικό FORUM της Βερόνα στα πλαίσια της VINITALY την Κυριακή και Δευτέρα 25-26 Μαρτίου. Με την αποδοχή της πρόσκλησης απευθείας από τις Βρυξέλλες, το VAENI, δια του Προέδρου του κ Φουντούλη Γεωργίου, τίμησε τα ελληνικά χρώματα όσο και της Νάουσας.

             Σε μια κατάμεστη αίθουσα, μεταξύ άλλων, παρευρέθησαν στο συνέδριο ο Υπουργός Γεωργίας της Ιταλίας κ. Mario Catania, o Κομισάριος της ευρωπαικής Ένωσης, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαικής Επιτροπής και αρμόδιος επίτροπος για θέματα Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας κ. Antonio Tajani όπως επίσης και ο κ. Dacian Ciolos , αρμόδιος επίτροπος για θέματα γεωργίας και γεωργικής ανάπτυξης.  Ομιλητές στο συνέδριο εκτός του κ. Φουντούλη ήταν οι : Dieter Weidmann ( Πρόεδρος γερμανικών συν/σμών ), Bertrard Girard (Πρόεδρος γαλλικών συν/σμών ), Chiossi Rolando (Πρόεδρος ιταλικών συν/σμών ) και ο κ. Villafranca Angel ( Πρόεδρος ισπανικών συν/σμών ).
             Κύριο θέμα του συνεδρίου μετά τις εισηγήσεις όλων ήταν η ανταλλαγή απόψεων που αφορά τον τρόπο εξαγωγών για μεγαλύτερους όγκους σε χώρες εντός και κυρίως εκτός ευρωπαικής ένωσης. Οι ομιλητές δέχτηκαν ερωτήσεις τόσο από τον Πρόεδρο της Cogeca ( European agri-cooperatives ) κ Bruni Paolo όσο και από το εξειδικευμένο, σε θέματα συνεταιριστικά, ακροατήριο.
              Αντηλλάγησαν ιδέες και γνώμες με στόχο τη σύνθεση απόψεων αναφορικά με την καθιέρωση μιας  κοινής ευρωπαικής εμπορικής πολιτικής που θα πρέπει να εφαρμόσουν οι Συνεταιρισμοί. Τα συμπεράσματα του συνεδρίου ήταν εξόχως θετικά και για άλλη μια φορά το  VAENI Νάουσας, με την παρουσία του Προέδρου του, κράτησε ψηλά την ελληνική σημαία.

Ακολουθεί, η ομιλία του προέδρου του συνεταιρισμού VAENI Νάουσα κ. Γ. Φουντούλη:

ΠΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 
         Καλησπέρα σας. Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και να σας δηλώσω πως θεωρώ μεγάλη μου τιμή να εκπροσωπώ την Ελλάδα σε αυτό το συνέδριο. Ονομάζομαι Φουντούλης Γεώργιος και είμαι Πρόεδρος εδώ και 9 χρόνια του ΑΑΟΣ ΒΑΕΝΙ ΝΑΟΥΣΑ, του μεγαλύτερου οινοποιητικού Συνεταιρισμού στη Βόρεια Ελλάδα.
        Good afternoon. At first, I would like to thank you for your invitation and to say that I am really proud of representing Greece in this conference. My name is George Fountoulis and I have been President of VAENI NAOUSSA for the last 9 years, the biggest agricultural viticultural winery cooperative in Northern Greece.

        Σήμερα, ο Συνεταιρισμός διαχειρίζεται το 52% της αμπελουργικής Ζώνης Ονομασίας Προέλευσης Νάουσα, της οποίας επίσης προεδρεύω. Οι 27 χώρες στις οποίες εξαγωγκά δραστηριοποιούμαστε μας έχουν προσδώσει διεθνή αναγνωρισιμότητα με κορυφαία την δυναμική είσοδο στην κινεζική αγορά, η οποία σε όγκους είναι μεγαλύτερη από όλες τις υπόλοιπες.
        Nowadays, the cooperative manages the 52% of the zone of the designation of origin Naoussa, of which I am the chairman as well. The 27 countries where we export worldwide have given us international recognition, with leading the dynamic entry to the Chinese market, which in quantities is bigger than the others.


        Προσπάθεια λοιπόν 2,5 ετών ευοδώθηκε πέρσι με την υπογραφή σύμβασης 10ετούς διάρκειας, 100 με 300 containers ετησίως. Μετά το χτίσιμο της εμπιστοσύνης ανάμεσα στις δύο πλευρές που προέκυψε από τις πρώτες παραγγελίες και την επίσκεψη του πελάτη, αντιπροσώπου μας πλέον, στη Νάουσα, υπήρξε μια έκπληξη για εμάς. Ο υπεύθυνος οινολόγος του , αφού περιηγήθηκε σε πολλά ευρωπαικά οινοποιεία, επέλεξε ένα κρασί μας με το όνομα « ΒΙΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ » για να τοποθετήσει επάνω την χρυσή ετικέτα 24 καρατίων.
        Well, an effort of 2,5 years succeeded last year with the signature of a contract for the next 10 years, meaning that 100 to 300 containers will be exported to China annually. After the building of confidence between the two sides that was created because of the first two orders and the customer’s visit to Naoussa, there was a surprise hidden for us. One of his top oenologists, after he had visited many European wineries, chose one of our wines named ‘ BIOS HELLENIC ’ to place a gold 24 carats label.     

     Η συμφωνία αυτή αποδεικνύει ότι το ευρωπαικό κρασί μπορεί να καταλάβει την θέση που της αρμόζει στην αχανή κινεζική αγορά, όπου ήδη υπάρχουν κρασιά από Χιλή, Αργεντινή, Ν.Αφρική κ.α.   
        This deal is a proof that the european wine can occupy the place it deserves in the vast Chinese market, where there are wines from Chle, Argentina, S.Africa etc.
    Once again, thank you very much for your invitation.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. How important and how promising is the Chinese market for wine producers and for you in particular?

1. Πόσο σημαντική και πόσο ελπιδοφόρα είναι η κινεζική αγορά για τους οινοπαραγωγούς και για εσάς συγκεκριμένα;

Η αγορά της Κίνας είναι σαφώς η μεγαλύτερη από τις αναδυόμενες αγορές παγκοσμίως, και ως εκ τούτου θεωρούμε πως οι προοπτικές της όσον αφορά τις εξαγωγές κρασιού είναι τεράστιες.
The Chinese market is of course the biggest of all the emerging markets globally and because of that we estimate that its perspectives as far as the wine exports are concerned are enormous.

Αυτό όμως που πραγματικά ενισχύει τις ελπίδες μας και τις προσδοκίες μας, είναι η αγάπη των Κινέζων για τον ελληνικό πολιτισμό και το  κρασί, που προέρχεται από τις γηγενείς ελληνικές ποικιλίες και ιδίως το Ξινόμαυρο της Νάουσας.
The factor that really enhances our hopes and expectations is the admiration and love of the Chinese people for the greek culture and wine, which comes from the native greek qualities and especially Xinomavro of Naoussa.

 Το γεγονός αυτό έγινε αντιληπτό από τις πρώτες επαφές που πραγματοποιήθηκαν για την επίτευξη της εμπορικής συνεργασίας και εκεί ακριβώς επενδύουμε, στο ό,τι το κρασί και ο πολιτισμός είναι έννοιες αλληλένδετες.
This became clear from the first contacts that took place for the achievement of the trade cooperation and that is exactly where we invest, meaning that wine and culture are interrelated concepts.

2. Can you serve the growing needs of China, while serving also the more mature export markets (North Europe, North America, Russia)

2. Μπορείτε να εξυπηρετήσετε τις αυξανόμενες ανάγκες της Κίνας, ενώ εξυπηρετείτε παράλληλα και τις πιο ώριμες εξαγωγικές αγορές                        ( Βόρεια Ευρώπη, Βόρεια Αμερική, Ρωσία)

Είναι γεγονός ότι όσο μεγαλώνουν οι απαιτήσεις των αγορών, τόσο πιο απαιτητικοί πρέπει να γινόμαστε και με τον εαυτό μας.

It is a fact the the more the demands of the market grow, the more demanding we should be with ourselves.

Σήμερα, είμαι βέβαιος, πως η αγορά της Κίνας μπορεί να εξυπηρετηθεί από εμάς με τον καλύτερο τρόπο λόγω της δυνατότητας που έχει τόσο ο Συνεταιρισμός όσο και η αμπελουργική μας ζώνη μέσω της επέκτασης της καλλιέργειας του Ξινόμαυρου, αν χρειαστεί, συνεχίζοντας τα υψηλά ποιοτικά στάνταρ του προϊόντος που απαιτούν οι Κινέζοι συνεργάτες μας.

Today, I am sure that the Chinese market can be served by VAENI in the best way due to the potential that the cooperative has as well as the potential that that our viticultural zone has through the expansion of cultivation, if necessary, preserving the high standards that are required by our Chinese partners.

 Παράλληλα όμως διασφαλίζουμε και το ευρύ φάσμα των  ποικιλιακών συνθέσεων που ίσως ζητηθούν από τους πελάτες μας .

At the same time though, we ensure the wide range of varietal compositions that may be demanded by our clients.

3. Your export targets (China) requires significant marketing and investment support. How do you intent to raise more capital?

3. Οι εξαγωγικοί σας στόχοι (Κίνα) απαιτούν σημαντικό μάρκετινγκ και στήριξη των επενδύσεων. Πώς έχετε σκοπό να αντλήσετε περισσότερα κεφάλαια;

      Μέχρι σήμερα αυτό γινόταν με ίδια κεφάλαια συμμετέχοντας σε εκθέσεις στο Πεκίνο, Σεν Γιανκ, Καντόνα, Σανγκάη, Χονγκ Κονγκ, γευσιγνωσίες και άλλες προωθητικές εκδηλώσεις.

So far, this has been succeeded with our own funds by participating in exhibitions in Beijing, Hong Kong, Shanghai, Cantona, Shen Yang, but also in wine tasting competitions and other promotional events

Πέραν τούτου,  ήδη έχει εγκριθεί για μας από το πρόγραμμα <<Εξωστρέφεια>>  από τις Βρυξέλλες ένα ποσό ύψους 2.4 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο ως γνωστόν απαιτεί και ίδια οικονομική συμμετοχή, που πιστεύουμε ότι μέσα από τις δράσεις του θα ενισχυθεί η προσπάθειά μας για την καλύτερη προώθηση, προβολή αλλά και εδραίωση του ελληνικού κρασιού στην κινεζική αγορά.

Apart from these actions, a program called “ EXTROVERSION ” has been approved by Brussels providing a sum of 2.4 million euros, which is known that requires our own participation financially, and we believe that with the aid of the actions under the program we will amplify our efforts for a better promotion, advertisement and consolidation of the greek wine in the Chinese market.


Παράλληλα, μέσα από άλλες δραστηριότητες του Συν/σμού, όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με την τοποθέτηση φωτοβολταικών, θα έχουμε τη δυνατότητα στη συνέχεια να στηρίξουμε από μόνοι μας αυτό το εγχείρημα.  

At last but not least, through other activities of the Cooperative, such as the renewable energy sources with the installation of photovoltaic, we will then be able to support this project on our own.

 4. Do you consider merger(s) with other cooperatives or collaboration with other enterprises, to strengthen your cooperative?

4. Σκέφτεστε τη συγχώνευση (εις) με άλλους συνεταιρισμούς ή τη συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις, για να ενισχύσετε τον συνεταιρισμό σας;

Προς στιγμήν, δεν θεωρούμε ότι υπάρχει αναγκαιότητα συγχώνευσης του ΒΑΕΝΙ με κάποια ομοειδή επιχείρηση στον ελλαδικό ή ευρωπαικό χώρο διότι είμαστε αυτάρκεις τόσο από πλευράς παραγωγής αλλά και τεχνογνωσίας.

For the time being, we do not believe that there is a need for Vaeni to merge with a similar company in the Greek or European region, for we are self-sufficient not only in terms of production but also in terms of know-how.


Αυτό όμως, δεν σημαίνει πως δεν συνεχίζουμε επιτυχώς όλες τις στρατηγικές συνεργασίες που έχουμε μέχρι σήμερα, διότι δεν βλέπουμε ανταγωνιστές γύρω μας αλλά μονάχα συναγωνιστές που παλεύουν για τον ίδιο στόχο με εμάς.

Nevertheless, this does not mean that we do not continue successfully all the strategic partnerships that we have achieved so far because we do not see competitors around us but only colleagues who fight for the same target as we do.

Εξάλλου, αυτό ενισχύει τον υγιή ανταγωνισμό και τη μέγιστη δυνατή προβολή του ελληνικού κρασιού στις διεθνείς αγορές αφού μέσω των άριστων σχέσεων που έχουμε με όλους τους οινοποιούς, εμμέσως υπάρχει ωφέλεια και για εμάς.

In any case, this amplifies the healthy competition and the maximum promotion of the Greek wine in international markets since via the excellent relations that we have with all the other winemakers, indirectly there are benefits for us as well.


5.   What has been the impact of the current economic crisis to your cooperative and its members? How do you manage to maintain your members focused in producing high quality wine and loyal to the cooperative at a time where financial and cash-flow conditions in your country are worsening by the day?

5. Ποια είναι η επίδραση της τρέχουσας οικονομικής κρίσης στο συνεταιρισμό σας και τα μέλη της; Πώς κατορθώνετε να διατηρήσετε τα μέλη σας επικεντρωμένα σε παραγωγή υψηλής ποιότητας κρασιού και πιστούς στο συνεταιρισμό σε μια εποχή όπου οι οικονομικές συνθήκες και οι συνθήκες ρευστότητας στη χώρα σας επιδεινώνονται μέρα με τη μέρα;

Μια οικονομική κρίση, όπως αυτή που διανύει η χώρα μας τα τελευταία 3,5 χρόνια, επηρεάζει όλους τους κλάδους της οικονομίας και της παραγωγής και κατά συνέπεια έχει επηρεάσει και τον συνεταιρισμό μας, αλλά και τα μέλη του.

An economic crisis, like the one that our country has been facing for the last 3.5 years, influences all the sectors of economy and production and as a result it has affected our cooperative too and its members as well.

Ήταν ανέκαθεν πεποίθησή μας πως η κρίση γεννάει ευκαιρίες. Η προνοητικότητα με την οποία λειτούργησε η υπάρχουσα διοίκηση του Συν/σμού σε εποχές πριν από την κρίση στοχεύοντας σε αναδυόμενες αγορές ήταν αυτό που μας κράτησε όρθιους σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία.

It has always been our belief that a crisis generates opportunities. The foresight with which the existing administration of the cooperative acted the period before the crisis by targeting to emerging markets was what kept us upright in this difficult situation.


Αυτό όμως που έχει την μεγαλύτερη σημασία, δεν είναι το πόσο επηρεάζει κάποιον η κρίση, αλλά το τι εφόδια του δίνεις για να την αντιμετωπίσει.

What has the greatest importance though is not how much someone is affected by the crisis but what supplies and equipment he has to deal with it.

Εμείς λοιπόν ανοίγουμε συνεχώς νέες αγορές με μεγάλες συνεργασίες, δίνοντας αισιοδοξία και ελπίδα στους παραγωγούς μας, ότι το εισόδημά τους θα είναι εξασφαλισμένο και στο μέλλον.

We therefore open up new markets with great co operations, providing optimism and hope to our producers securing their future income.    

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι πληρώνουμε την υψηλότερη τιμή πανελλαδικά για πρώτη ύλη με σκοπό οι παραγωγοί μας να ζουν αξιοπρεπώς και να μένουν προσηλωμένοι στην ποιοτική δουλειά.

It is not accidental that we pay the highest price in the Greek region for the raw material with the aim of maintaining a decent living for our producers and  keeping them dedicated and focused on their quality work.


Επίσης, το ομαδικό και οικογενειακό πνεύμα που επικρατεί στο Συνεταιρισμό μεταξύ των αμπελουργών και της διοίκησης δημιουργεί τις συνθήκες εκείνες που επιτρέπουν την απόλυτα σωστή λειτουργία του ΒΑΕΝΙ.

In addition, the team and family spirit that exists in our Cooperative among the winegrowers and the administration creates the conditions that are required for the absolutely correct operation of VAENI. 

 Κατά συνέπεια, δίνουμε ισχυρά εφόδια στους παραγωγούς μας να συνεχίζουν αδιάκοπα την παραγωγή του υψηλής ποιότητας προϊόντος, το οποίο σήμερα μας έχει κάνει περήφανους και καταξιωμένους διεθνώς.

Consequently, we provide our producers with strong supplies so that they can continue the production of the high quality product uninterruptedly, which has made us feel proud and acclaimed worldwide.

 

Επιστημονική Συνεδρία

Κλωνική επιλογή στην ελληνική αμπελουργία

Οι παρουσιάσεις των εισηγητών και των παρεμβάσεων στην Επιστημονική Συνεδρία που διοργάνωσε η ΚΕΟΣΟΕ σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Αμπελολογίας του Γ.Π.Α. και Αμπελουργίας του Α.Π.Θ. στο Γεωπονικό Παν. Αθηνών, στις 14 Φεβρουαρίου 2020

Εισήγηση Ν. Νικολάου Καθηγητή ΑΠΘ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη Επίκ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Μ. Σταυρακάκη Ομότ. Καθηγητή ΓΠΑ

Παρέμβαση Ε. Χρυσικοπούλου

Παρέμβαση Ν. Δάλπη

Oι 7 συνεταιριστικές αρχές

Ισολογισμός 2014

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO

Tελευταία Nέα

Δείτε τα πρακτικά της ημερίδας:

Hμερίδα Castelmaure

Συνδεδεμένοι Xρήστες

Έχουμε 63 επισκέπτες συνδεδεμένους