Εκτύπωση
PDF

20 Μαρτίου 2012

Οδηγίες από το ΥΑΑΤ για τις εισαγωγές οίνων από τρίτες χώρες, προκειμένου ν’ αποφευχθούν οι «ελληνοποιήσεις»

Οδηγίες προς την Γενική Δ/νση Τελωνείων και  την Δ/νση Ε.Φ.Κ. για την ορθή τήρηση των διαδικασιών προκειμένου να προληφθούν ελληνοποιήσεις οίνων που εισάγονται από Τρίτες Χώρες παρέχει το τμήμα οίνου και αλκοολούχων ποτών με την αριθμ: 1291/27856/8.3.2012 εγκύκλιό του.

Ποιο συγκεκριμένα η εγκύκλιος αναφέρει:
………………………………
«Η ορθή επισήμανση των οίνων αποτελεί κομβικό σημείο για την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό  οι οίνοι τρίτων χωρών οι οποίοι εισέρχονται στο έδαφος της χώρας μας να διακινούνται με τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα και να επισημαίνονται με την κατάλληλη επισήμανση όσον αφορά την χώρα προέλευσης. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στους οίνους οι οποίοι εισάγονται χύδην και εμφιαλώνονται στην χώρα μας.

Προκειμένου λοιπόν να διασφαλιστεί η ορθή τήρηση της νομοθεσίας της Ε.Ε και της εθνικής νομοθεσίας θα παρακαλούσαμε να εστιάσετε την προσοχή σας στα ακόλουθα:

Για τα μη συσκευασμένα αμπελοοινικά προϊόντα, σε ποσότητα μεγαλύτερη των 60 λίτρων,  προέλευσης τρίτων χωρών, με βάση την Κ.Υ.Α 285870/1-9-2004 (ΦΕΚ 1372 Β) και συγκεκριμένα το άρθρο 8 αυτής ο διασαφιστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του παραλήπτη υποχρεούται πριν την κατάθεση της διασάφησης για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση, να ενημερώσει με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο την αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης προκειμένου ο αρμόδιος γεωπόνος να λάβει αντιπροσωπευτικό δείγμα, να ελέγξει και να θεωρήσει το συνοδευτικό έγγραφο μεταφοράς, να ελέγξει τη σήμανση του εισαγόμενου προϊόντος και να ενημερώσει την Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης του τόπου παραλαβής. Στη διασάφηση θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση και προκείμενου αυτή να γίνει αποδεκτή από την Τελωνειακή Αρχή, θα πρέπει να επισυνάπτεται το συνοδευτικό έγγραφο δεόντως θεωρημένο από την Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης.»

 

Πρόγραμμα «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ»

Επιστημονική Συνεδρία

Κλωνική επιλογή στην ελληνική αμπελουργία

Οι παρουσιάσεις των εισηγητών και των παρεμβάσεων στην Επιστημονική Συνεδρία που διοργάνωσε η ΚΕΟΣΟΕ σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Αμπελολογίας του Γ.Π.Α. και Αμπελουργίας του Α.Π.Θ. στο Γεωπονικό Παν. Αθηνών, στις 14 Φεβρουαρίου 2020

Εισήγηση Ν. Νικολάου Καθηγητή ΑΠΘ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη Επίκ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Μ. Σταυρακάκη Ομότ. Καθηγητή ΓΠΑ

Παρέμβαση Ε. Χρυσικοπούλου

Παρέμβαση Ν. Δάλπη

Oι 7 συνεταιριστικές αρχές

Ισολογισμός 2014

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO

Δείτε τα πρακτικά της ημερίδας:

Hμερίδα Castelmaure

Συνδεδεμένοι Xρήστες

Έχουμε 163 επισκέπτες συνδεδεμένους