"Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ.: 161/472/30-06-2020 σχετικής πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, είναι σε καθεστώς αξιολόγησης.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της ΚΕΟΣΟΕ

keosoe

Εκτύπωση
PDF

6 Οκτωβρίου 2011

Εγκρίνεται και για την περίοδο 2011/12, η κατ’ όγκον αύξηση του φυσικού αλκοολικού τίτλου, ορισμένων αμπελοοινικών προϊόντων

Με απόφασή του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενέκρινε την δυνατότητα αύξησης του φυσικού κατ’ όγκο αλκοολικού τίτλου των νωπών σταφυλιών, του γλεύκους σταφυλιών και αυτών που έχουν υποστεί μερική ζύμωση, του νέου οίνου που βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της ζύμωσης και του οίνου, για την αμπελοοινική περίοδο 2011/12.

Η αύξηση μπορεί να συντελείται είτε με προσθήκη συμπυκνωμένου ή και ανακαθαρισμένου γλεύκους, είτε με αντίστροφη ώσμωση, είτε με μερική συμπύκνωση που επιτυγχάνεται με ψύξη.
Η μέθοδος που ακολουθείται είναι μοναδική και κάθε φορά αφορά εξειδικευμένα προϊόντα. Για τον εμπλουτισμό δεν χορηγείται ενίσχυση όπως στον παρελθόν, ενώ η αύξηση του κατ’ όγκου αλκοολικού τίτλου δεν μπορεί να υπερβεί το 1,5% VOL

Ακολουθεί η απόφαση

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
             ΚΑΙ  ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ  
               ΠΟΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 2,
                      101 76, ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δέσποινα Δέδε
Τηλέφωνο: 2102124171
FAX: 2105238337
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.                              Αθήνα       6/9/2011
Αρ. Πρωτ:  187200


ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ

 
ΘΕΜΑ: Αύξηση του φυσικού κατ΄ όγκο αλκοολικού τίτλου των νωπών σταφυλιών, του γλεύκους σταφυλιών, του γλεύκους σταφυλιών που έχει υποστεί μερική ζύμωση, του νέου οίνου που βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της ζύμωσης και του οίνου για την αμπελοοινική περίοδο 2011-2012.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τον Καν(ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2007 για τη θέσπιση Κοινής Οργάνωσης των γεωργικών Αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος Κανονισμός ΚΟΑ»), και συγκεκριμένα το Παράρτημα ΧVα.
2. Τη με αριθ. 331058/25-9-2008 (2001/Β) ΚΥΑ των Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με τον καθορισμό λεπτομερειών εφαρμογής του ειδικού μέτρου στήριξης «Χρησιμοποίηση συμπυκνωμένου και ανακαθαρισμένου συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλιών για την αύξηση του φυσικού κατ΄ όγκο αλκοολικού τίτλου ορισμένων αμπελοοινικών προϊόντων».
3. Το Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης της χώρας μας όπως αυτό ισχύει.
4. Τις εισηγήσεις των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων σχετικές με την ανάγκη αύξησης του φυσικού αλκοολικού τίτλου των αμπελοοινικών προϊόντων κατά την αμπελοοινική περίοδο 2011-2012.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Επιτρέπουμε την αύξηση του φυσικού κατ΄ όγκο αλκοολικού τίτλου για την αμπελοοινική περίοδο 2011-2012, των κάτωθι αμπελοοινικών προϊόντων που προέρχονται αποκλειστικά από οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου, όπως έχουν ταξινομηθεί με την αριθ. 247771/4.3.2010 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
α)  Των νωπών σταφυλιών, του γλεύκους σταφυλιών που έχει υποστεί μερική ζύμωση και του νεαρού οίνου που βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της ζύμωσης, με προσθήκη συμπυκνωμένου γλεύκους ή ανακαθαρισμένου (διορθωμένου) συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλιών.
β) Του γλεύκους σταφυλιών, με προσθήκη συμπυκνωμένου γλεύκους ή ανακαθαρισμένου (διορθωμένου) συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλιών ή με μερική συμπύκνωση συμπεριλαμβανομένης και της αντίστροφης όσμωσης.
γ)  Του οίνου, με μερική συμπύκνωση με ψύξη.
2. Η εφαρμογή μιας από τις ανωτέρω επεξεργασίες αποκλείει την εφαρμογή όλων των υπολοίπων, εφόσον ο οίνος ή το γλεύκος των σταφυλιών εμπλουτίζεται με συμπυκνωμένο γλεύκος σταφυλιών ή ανακαθαρισμένο γλεύκος σταφυλιών.
3. Η αύξηση του φυσικού κατ΄ όγκο αλκοολικού τίτλου των νωπών σταφυλιών, του γλεύκους σταφυλιών, του γλεύκους σταφυλιών που έχει υποστεί μερική ζύμωση, του νέου οίνου που βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της ζύμωσης και του οίνου, για την αμπελοοινική περίοδο 2011-12 δεν τυγχάνει οικονομικής ενίσχυσης σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης, όμως, ως οινολογική πρακτική, ακολουθεί τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι αντίστοιχες διατάξεις της με αριθ. 331058/25-9-2008 ΚΥΑ των Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Η αύξηση του φυσικού κατ’ όγκο αλκοολικού τίτλου επιτυγχάνεται με τις ανωτέρω οινολογικές πρακτικές και δεν μπορεί να υπερβεί σε καμία περίπτωση το 1,5% vol.
4.  Η παρούσα δεν εφαρμόζεται σε αμπελοοινικά προϊόντα που προορίζονται για την παραγωγή οίνων με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ).

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

                                   
        

 

Επιστημονική Συνεδρία

Κλωνική επιλογή στην ελληνική αμπελουργία

Οι παρουσιάσεις των εισηγητών και των παρεμβάσεων στην Επιστημονική Συνεδρία που διοργάνωσε η ΚΕΟΣΟΕ σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Αμπελολογίας του Γ.Π.Α. και Αμπελουργίας του Α.Π.Θ. στο Γεωπονικό Παν. Αθηνών, στις 14 Φεβρουαρίου 2020

Εισήγηση Ν. Νικολάου Καθηγητή ΑΠΘ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη Επίκ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Μ. Σταυρακάκη Ομότ. Καθηγητή ΓΠΑ

Παρέμβαση Ε. Χρυσικοπούλου

Παρέμβαση Ν. Δάλπη

Oι 7 συνεταιριστικές αρχές

Ισολογισμός 2014

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO

Δείτε τα πρακτικά της ημερίδας:

Hμερίδα Castelmaure

Συνδεδεμένοι Xρήστες

Έχουμε 209 επισκέπτες συνδεδεμένους