Εκτύπωση
PDF

12 Απριλίου 2021

Ανάμικτες οι μεταβολές εξαγωγών οίνου ανά χώρα, πτώση όμως στις κύριες αγορές Γερμανίας και ιδιαίτερα στις ΗΠΑ


Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη των εξαγωγών οίνου διαχρονικά αλλά και σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ανά χώρα και ανά προορισμό την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τις Τρίτες Χώρες.

Διαφορετική είναι η εικόνα σε κάθε αγορά ξεχωριστά, μη υπακούοντας σε γενικευμένες αιτιάσεις αν και αίτια θα μπορούσε να είναι το ξέσπασμα της πανδημίας covid 19, γεγονός που θα δικαιολογούσε μια συνολική τάση μείωσης των εξαγωγών, αιτία που δεν ισχύει για όλους τους εξαγωγικούς προορισμούς.

Οι ατμομηχανές πάντως των ελληνικών εξαγωγών οίνου, δηλαδή της Γερμανίας όσον αφορά τις χώρες της ΕΕ και των ΗΠΑ όσον αφορά τις Τρίτες Χώρες, παρουσιάζουν μείωση των εξαγωγικών μεγεθών, ιδιαίτερα σημαντική όσον αφορά τις ΗΠΑ.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η πρώτη εξάδα των χωρών εξαγωγής ελληνικών οίνων στην Ε.Ε. αντιπροσωπεύει το 91,07% των συνολικών εξαγωγών σε αξία, για το 2020 και αφορά κατά σειρά ως προς την αξία τις Γερμανία, Γαλλία, Κύπρο, Ηνωμένο Βασίλειο, Βέλγιο, Κάτω Χώρες.


Γερμανία

 

Μείωση παρατηρείται στις επιδόσεις της πρώτης εξαγωγικής αγοράς για το ελληνικό κρασί (57,03% των εξαγωγών στην Ε.Ε. σε ποσότητα και 46,66% παγκόσμια), αφού καταγράφεται μείωση το 2020 έναντι του 2019 σε αξία κατά 12,07% (30.269.602 €/2019 – 26.615.096 €/2020), ενώ μείωση επίσης κατά 11,67% παρουσιάζεται και σε ποσότητα (13.776.885 kg/2019 – 12.169.105 kg/2020). Ελαφρά μείωση επίσης κατά 0,46% καταγράφεται στην εξαγόμενη μέση τιμή πώλησης (2,20 €/kg/2019 – 2,19 €/kg/2020) το 2020.

Η σύγκριση με το μέσο όρο 5ετίας καταδεικνύει φέτος διαχρονική μείωση των εξαγόμενων ελληνικών οίνων σε αξία κατά 10,47% και αντίστοιχη μείωση σε ποσότητα κατά 14,75%. Η μέση τιμή πώλησης παραδόσεων οίνων, καταγράφει αύξηση κατά 4,99% γεγονός που απεικονίζει τη συνεχόμενη αύξηση μέσης τιμής την προηγούμενη 4ετία.

Η γερμανική θεωρείται η ελκυστικότερη αλλά και η ωριμότερη αγορά στην Ε.Ε. για το ελληνικό κρασί και από φέτος θα προσανατολισθούν πόροι για την προβολή και προώθησή του μέσω προγράμματος της ΕΔΟΑΟ.


Γαλλία

 

Εντυπωσιακή είναι η αύξηση των μεγεθών στην αγορά της Γαλλίας, γεγονός που επιβραδύνει εν μέρει και την συνολική τάση μείωσης των παραδόσεων οίνου προς χώρες της Ε.Ε.

Οι αποστολές ελληνικών οίνων σε αξία αυξήθηκαν κατά 45,36% το 2020 έναντι του 2019 (4.315.149 €/2019 - 6.272.504 €/2020), κατά 78,16% σε ποσότητα (2.137.273 kg/2019 – 3.807.676 kg/2020), ενώ όμως μείωση παρατηρείται στη μέση τιμή πώλησης οίνων κατά 18,41% (2,02 €/kg 2018 – 1,65 €/kg 2020).

Αντίστοιχη ήταν και η αύξηση των μεγεθών σε σύγκριση με την προηγούμενη 5ετία, αφού το 2020 σε σύγκριση με την 5ετία 2015 – 2019 παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 32,02% σε αξία και αύξηση επίσης κατά 31,40% σε ποσότητα. Η μέση τιμή μονάδος ανά kg μειώθηκε ελαφρώς κατά 1,07%.

Βαρόμετρο στην εξέλιξη των μεγεθών στην Γαλλία αποτελούν οι ετήσιες εξαγωγές του συνεταιρισμού ΕΟΣ Σάμου.


Κύπρος

 

Η αγορά της Κύπρου συνεχίζει να αποτελεί έτσι όπως εξελίσσεται σημαντικότατο εξαγωγικό προορισμό για το ελληνικό κρασί, αφού και φέτος κατατάσσεται ψηλά (πέρυσι δεύτερη) στην τρίτη θέση σε επίπεδο ΕΕ, με μείωση όμως των εξαγωγικών μεγεθών σε σύγκριση με το 2019.

Ενδεικτική είναι η εξέλιξη των μεγεθών σε αξία των εξαγομένων οίνων στη χώρα αυτή, αφού η μεταβολή του 2020 έναντι του 2019 είναι -23,32%(6.009.435 €/2019 – 4.628.200 €/2020), ενώ η αντίστοιχη μεταβολή (σε αξία) του μέσου όρου 5ετίας ανέρχεται σε -10,88%. Αυξημένη είναι όμως η μέση τιμή πώλησης αποστολών οίνου (+34,84%) σε σχέση με το 2019 (2,67 €/kg/2019 – 3,61 €/kg/2020) η οποία είναι αυξημένη και σε σχέση με το μέσο όρο 5ετίας (+22,43%).

Οι μεταβολές σε ποσότητα εξαγόμενου οίνου σε kg ακολούθησαν σημαντικά καθοδική επίσης πορεία το 2020 έναντι του 2019 κατά -43,13% (2.247.543 kg/2019 – 1.278.138 kg/2020), ενώ σε σύγκριση με το μέσο όρο 5ετίας οι εξαγόμενες ποσότητες οίνου στην Κύπρο είναι μειωμένες κατά 28,27%. Προφανώς η εξέλιξη των μεγεθών εξηγείται από την αρνητική επίδραση της πανδημίας.

Συνολικά οι χώρες που ακολουθούν τις τρεις πρώτες εξαγωγικές αγορές ανάλογα με την αξία ενδοκοινοτικών παραδόσεων στην Ε.Ε. παρουσιάζουν την παρακάτω εικόνα:


Ηνωμένο Βασίλειο

 

Βέλγιο

 


Κάτω χώρες

 


ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Οι δυο πρώτες χώρες (ΗΠΑ, Καναδάς), εξαγωγής ελληνικών οίνων σε αξία με εκτός Ε.Ε. προορισμό, δηλαδή με προορισμό τις Τρίτες Χώρες, αντιπροσωπεύουν το 2020 το 71,14% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών σε αξία προς Τρίτες Χώρες. Αναλυτικότερα:


Η.Π.Α.


Η αγορά με την πιο δυναμική ανάπτυξη παγκόσμια, αλλά και τον πιο έντονο ανταγωνισμό, παρουσιάζει μείωση του ρυθμού εξαγωγών το 2020, για το ελληνικό κρασί, παραμένει όμως πρώτη επιλογή ως χώρα στόχος του ελληνικού τομέα οίνου, όσον αφορά τις Τρίτες Χώρες.

Η μείωση αιτιολογείται τόσο από την αρνητική επίπτωση της πανδημίας, όσο όμως και από την απουσία generic προγραμμάτων προβολής προώθησης οίνων στη χώρα αυτή το 2020. Ωστόσο οι δυο αυτές αιτίες δεν ισχύουν παραδόξως για τη δεύτερη εξαγωγική Τρίτη Χώρα που είναι ο Καναδάς.

Σημαντική μείωση κατά 36,53% παρουσιάζουν οι ελληνικές εξαγωγές οίνων σε αξία στις Η.Π.Α. το 2020 έναντι του 2019 (13.346.197 €/2019 – 8.470.727 €/2020).

Ανάλογη αλλά λίγο μικρότερη μείωση παρουσιάζεται και στις εξαγόμενες ποσότητες οίνων το 2020 έναντι του 2019 κατά 31,54% (2.395.648 kg/2019 – 1.640.105 kg/2020), ενώ μειώνεται η μέση τιμή πώλησης εξαγόμενων οίνων το 2020 έναντι του 2019 κατά 7,29% (5,57 €/kg/2019 - 5,16 €/kg/2020).

Τα ίδια μεγέθη το 2020 συγκρινόμενα με το μέσο όρο 5ετίας 2015–2019 παρουσιάζουν και αυτά αρνητική τάση, που οφείλεται προφανώς στις προαναφερθείσες αιτιάσεις.

Σε αξία καταγράφεται διαχρονική μέση μείωση 5ετίας κατά 28,78%, σε ποσότητα καταγράφεται επίσης μείωση κατά 28,75%, ενώ αύξηση της μέσης τιμής πώλησης καταγράφεται σε σύγκριση με το μέσο όρο 5ετίας που ανέρχεται σε 0,13% και απεικονίζει τη δυναμική ανόδου των τιμών της προηγούμενης 4ετίας.

Αναμφίβολα πρόκειται για την πιο δυναμική (μαζί με τον Καναδά) αγορά εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το ελληνικό κρασί, αφού παρουσιάζει χαρακτηριστικά ώριμης αγοράς, παρά τα αρνητικά μεγέθη που κατέγραψαν οι επιδόσεις του 2020 σε σύγκριση με το 2019 και την προηγούμενη 5ετία.


Καναδάς

 

Ο Καναδάς αντίθετα με τις Η.Π.Α. συνεχίζει τις αυξητικές επιδόσεις σε αξία και ποσότητα στις εξαγωγές το 2020, πλησιάζοντας σε απόσταση αναπνοής τις ΗΠΑ και κινείται αντίθετα με το ρυθμό μείωσης των εξαγωγικών επιδόσεων το 2020.

Το 2020 παρουσιάζεται σημαντική αύξηση στην αξία εξαγωγών οίνου έναντι του 2019 κατά 20,98% (5.998.889 €/2019 – 7.257.235 €/2020), ενώ αύξηση καταγράφεται και στις εξαγόμενες ποσότητες κατά 20,78% (1.256.704 kg/2019 – 1.517.852 kg/2020). Ελαφρά αύξηση παρουσιάζει και η μέση τιμή πώλησης κατά 0,16% (4,77 €/kg/2019 – 4,78 €/kg/2020).

Ανάλογη εικόνα παρουσιάζει και η διαχρονική τάση των μεγεθών που προκύπτει μέσω της σύγκρισής τους με το μέσο όρο της προηγούμενης 5ετίας.

Δηλαδή σε αξία η αύξηση σε σχέση με το μέσο όρο της προηγούμενης 5ετίας καταγράφεται στο +41,75%, σε ποσότητα η αύξηση ανέρχεται στο 32,99%, ενώ η μέση τιμή πώλησης έχει αυξηθεί κατά 7,01%.

Η έκπληξη του Καναδά πιθανόν να οφείλεται στην πολύ καλή τοποθέτηση που έχει το ελληνικό κρασί ειδικά στην περιοχή του Κεμπέκ.

Ακολουθεί η συνοπτική παρουσίαση ανάλογων μεγεθών στις σημαντικότερες για το ελληνικό κρασί από άποψη αξίας Τρίτες Χώρες:


ΕΛΒΕΤΙΑ

 


AΥΣΤΡΑΛΙΑ

 


ΡΩΣΙΑ

 


KINA

 


ΙΑΠΩΝΙΑΝα σημειωθεί ότι οι ελληνικές εξαγωγές οίνων σε ποσότητα αντιστοιχούν σε ποσοστό στο 11,42% της ελληνικής οινοπαραγωγής του 2020/2021 (26.081 tn έναντι 228.322 tn).


Επιστημονική Συνεδρία

Ημερίδα για τον Αττικό αμπελώνα

19/12/2022

Εισήγηση Μάρκου Χρήστου, Προέδρου της ΚΕΟΣΟΕ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη, Αναπληρ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Δ. Γραμματικού, ΥΠΑΑΤ

Εισήγηση Σ. Γεωργάκη, Πρόεδρος ΑΟΣ Κορωπίου


Κλωνική επιλογή στην ελληνική αμπελουργία

Οι παρουσιάσεις των εισηγητών και των παρεμβάσεων στην Επιστημονική Συνεδρία που διοργάνωσε η ΚΕΟΣΟΕ σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Αμπελολογίας του Γ.Π.Α. και Αμπελουργίας του Α.Π.Θ. στο Γεωπονικό Παν. Αθηνών, στις 14 Φεβρουαρίου 2020

Εισήγηση Ν. Νικολάου Καθηγητή ΑΠΘ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη Επίκ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Μ. Σταυρακάκη Ομότ. Καθηγητή ΓΠΑ

Παρέμβαση Ε. Χρυσικοπούλου

Παρέμβαση Ν. Δάλπη

Oι 7 συνεταιριστικές αρχές

Ισολογισμός 2014

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO

Δείτε τα πρακτικά της ημερίδας:

Hμερίδα Castelmaure

Συνδεδεμένοι Xρήστες

Έχουμε 50 επισκέπτες συνδεδεμένους