Εκτύπωση
PDF

21 Απριλίου 2020

Διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) με θέμα “Μέτρα περιορισμού των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού στη Διεθνή Εφοδιαστική Αλυσίδα”

Σε ενημέρωσή του το Γενικό Προξενείο της Νέας Υόρκης αναφέρει ότι στις 13/4/2020 το Εξαγωγικό Συμβούλιο Περιφέρειας Νέας Υόρκης – Ε.Σ.Π.Ν.Υ. (New York District Export Council – NYDEC),

εθελοντικός φορέας τα μέλη του οποίου ορίζονται από το αμερικανικό Υπουργείο Εμπορίου, πραγματοποίησε διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) με θέμα “Μέτρα περιορισμού των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού στη Διεθνή Εφοδιαστική Αλυσίδα” (“Solutions for Mitigating the Impact of Covid-19 on Global Supply Chain”).

Επισημαίνεται ότι αποστολή του Ε.Σ.Π.Ν.Υ. σε συνεργασία με το αμερικανικό Υπουργείο Εμπορίου, είναι η παροχή τεχνογνωσίας, επιμόρφωσης και κατάρτισης σε μικρές και μικρομεσαίες εταιρείες της ευρύτερης περιφέρειας Νέας Υόρκης με εξαγωγικό προσανατολισμό.

Αντικείμενο του ηλεκτρονικού σεμιναρίου, το οποίο τέλεσε υπό την αιγίδα του αμερικανικού

Υπουργείου Εμπορίου, ήταν ζητήματα όπως τα ακόλουθα:

- Οι εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημίας του κορωνοϊού παγκοσμίως.

- Οι πλέον πρόσφατες εξελίξεις στις επιπτώσεις της πανδημίας στις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες.

- Στατιστικά δεδομένα αναφορικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας επί θεμάτων επιμελητείας-διοικητικής μέριμνας (logistics) εμπορευματικών μεταφορών και βασικών διεθνών “διαδρόμων” εμπορευματικών ροών.

- Ενδεδειγμένες λύσεις άμεσης αντιμετώπισης ή διαχείρισης των προβλημάτων από τις εταιρείες, οσάκις αντιμετωπίζουν προβλήματα στην εφοδιαστική τους αλυσίδα.

- Μακροπρόθεσμες ενδεδειγμένες στρατηγικές διαχείρισης των επιπτώσεων ενδεχόμενων μελλοντικών, ανάλογων διαταραχών, οιασδήποτε μορφής, της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Την παρουσίαση του σεμιναρίου πραγματοποίησε ο καθηγητής κ. Thomas Cook, μέλος του διοργανωτή φορέα και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας “Blue Tiger International”.

Η εταιρεία “Blue Tiger International”, με έδρα τη Νέα Υόρκη, είναι εταιρεία επιχειρηματικών συμβούλων με 35ετή διεθνή εμπειρία και εξειδίκευση επί θεμάτων διεθνών μεταφορών, επιμελητείας και διοικητικής μέριμνας, προώθησης εξαγωγών, διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας, συμμόρφωσης επί εισαγωγικών/εξαγωγικών διασαφήσεων κ.ά. (https://bluetigerintl.com/). Επισημαίνεται ότι το 2019 η εταιρεία έλαβε το ετήσιο βραβείο Εξαγωγικών Επιδόσεων (“Ε” Award) του Προέδρου των ΗΠΑ, το οποίο παρέδωσε σε ειδική τελετή ο Αμερικανός Υπουργός Εμπορίου, κ. Wilbur Ross.


Από το ηλεκτρονικό σεμινάριο, το οποίο παρακολούθησε για το Γραφείο μας ο υπογράφων,( Γιώργος Μιχαηλίδης Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄) σταχυολογούνται τα ακόλουθα:

α) Η ευρύτερη περιφέρεια Νέας Υόρκης είναι το επίκεντρο της πανδημίας στις Η.Π.Α., δεδομένου ότι συγκεντρώνει το 50% των κρουσμάτων και το 65% των θανάτων, αφ’ης στιγμής η ίδια περιοχή αντιπροσωπεύει αμέσως το 40% και εμμέσως το 60% του Α.Ε.Π. των Η.Π.Α.

β) Το διαμετακομιστικό εμπόριο των Η.Π.Α., εξακολουθεί να διεξάγεται, μειωμένη ωστόσο κατά

40%. Η αδυναμία μετακίνησης προσώπων επηρεάζει ήδη και αναμένεται να επηρεάσει ακόμη περισσότερο στο εγγύς μέλλον την ομαλή διεξαγωγή του εμπορίου, δεδομένου ότι οι επιχειρηματικές σχέσεις εδράζονται σε εκ του σύνεγγυς καλλιεργούμενες διαπροσωπικές σχέσεις.

γ) Η αποκατάσταση της ομαλότητας των εμπορευματικών ροών, σε ότι αφορά στις Η.Π.Α., θα εξαρτηθεί από παράγοντες όπως:

- ο χρόνος κορύφωσης της πανδημίας.

- η χρονική στιγμή λήψης απόφασης επανεκκίνησης της οικονομίας (άρσης του “lock-down”).

- η ταχύτητα λήψης όμοιας απόφασης από τους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους τωνΗ.Π.Α., κυρίως Κίνα και Ευρώπη.

- η ταχύτητα ανάκαμψης της οικονομίας, ως απόρροια του πλήγματος που έχει ήδη δεχθεί και εξακολουθεί να δέχεται.

δ) Ως σημαντικότερες επιπτώσεις στις εταιρείες αξιολογούνται, σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα η μεγάλη μείωση των ταμειακών ροών και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα η απώλεια αγορών, λόγω αδυναμίας παραλαβής πρώτων υλών και ενδιάμεσων αγαθών.

ε) Παρουσιάζεται αύξηση του κόστους εμπορευματικών μεταφορών της τάξης 20 – 100%.

στ) Οι σημαντικότεροι λιμένες διεθνώς, όπως Χονγκ-Κονγκ, Σανγκάη, Σιγκαπούρη, Ρότερνταμ λειτουργούν με (πολύ) μειωμένη δυναμικότητα, λόγω εμφάνισης κρουσμάτων ή φόβου πολλαπλασιασμού των κρουσμάτων στο προσωπικό τους.

ζ) Το κόστος αεροπορικών εμπορευματικών μεταφορών στο διμερές εμπόριο Η.Π.Α. - Κίνας έχει εκτοξευτεί από 2.000$/κιλό, σε κατά προσέγγιση 9.000$/κιλό.

η) οι σιδηροδρομικές μεταφορές με τις όμορες χώρες (Καναδάς, Μεξικό) εξακολουθούν να διεξάγονται, με μικρής έκτασης περιορισμούς.

θ) οι εγχώριες (εντός ΗΠΑ) σιδηροδρομικές και οδικές εμπορευματικές μεταφορές έχουν σημειώσει κάμψη 25%.

ι) Μακροπρόθεσμες επιπτώσεις αναμένονται οι εξής:

- υποβάθμιση της θέσης της Κίνας τόσο ως αποδέκτη όσο και ως προμηθευτή προϊόντων για τις Η.Π.Α. και αντικατάστασή της από άλλες αγορές, οι οποίες ωστόσο θα θέτουν άλλης μορφής προκλήσεις.


- αναμένεται εξακολούθηση των προκλήσεων στην εξασφάλιση επαρκών αποθεμάτων και διατήρησης αδιατάρακτου του ομαλού εφοδιασμού.- οι ανωτέρω προκλήσεις θα αντικατοπτρίζονται, σταδιακά, σε αύξηση του κόστους των αγαθών, καθώς και σε αύξηση του κόστους κτήσης και διαχείρισης (“landed costs”), όπως κόστη φόρτωσης/εκφόρτωσης κ.ά.

- με τη σταδιακή άρση των περιορισμών, αναμένεται ανάκαμψη του διμερούς εμπορίου, κυρίως δε για αγαθά όπως εξοπλισμός ασφαλείας, φαρμακευτικά, ιατρικός εξοπλισμός, στρατιωτικός εξοπλισμός, υπηρεσίες εκπαίδευσης (αφ’ης στιγμής επιτραπεί η μετακίνηση φοιτητών και σπουδαστών).

- σημαντική επιτάχυνση της τάσης επιστροφής γραμμών παραγωγής και διανομής προϊόντων στις Η.Π.Α., η οποία εμφανίστηκε προ 2,5 περίπου ετών, κυρίως από την Κίνα.

- ενδεχόμενη αύξηση παρεμβατισμού της κυβέρνησης με σκοπό την εξασφάλιση εγχώριας παραγωγής εξοπλισμού, αγαθών και υπηρεσιών που θα χαρακτηριστούν “κρίσιμης σημασίας” (“essential goods and services”).

- εντονότερη ενσωμάτωση προβλέψεων και υψηλότερη χρηματοδότηση, κατά τον επιχειρηματικό σχεδιασμό, πιθανών διαταραχών στην παραγωγή, διακίνηση προϊόντων και πρώτων υλών.

- αύξηση του προβλεπόμενου επιπέδου ασφαλείας αποθεμάτων

- αύξηση του μεγέθους αποθηκευτικών χώρων, με σκοπό την ικανοποίηση της ανάγκης ύπαρξης μεγαλύτερων αποθεμάτων.

- εντονότερη χρήση υψηλής τεχνολογίας στον επιχειρηματικό σχεδιασμό.

- αύξηση και επέκταση συνεργατικών σχημάτων μεταξύ εταιρειών, με σκοπό τον περιορισμό κοστολογίων (αποθήκευσης, διακίνησης, ασφάλισης, μεταφοράς κ.λ.π.).

- εκτενέστερη χρήση υποδομών περιορισμού του κόστους αποθήκευσης, διακίνησης αγαθών (π.χ. Ζωνών Ελευθέρων Συναλλαγών, υπηρεσιών διαμοιρασμού αποθηκευτικών χώρων).

- εντονότερη ενσωμάτωση πρακτικών και πρωτοκόλλων διαχείρισης ρίσκου στον επιχειρηματικό σχεδιασμό.

- αναζήτηση περισσότερων και εναλλακτικών πηγών εφοδιασμού.

- επέκταση χρήσης ασφαλιστικών και τραπεζικών υπηρεσιών έναντι επιχειρηματικών κινδύνων

(αθέτηση πληρωμών, ασφάλιση εξαγωγών, ύψος εγγυητικών επιστολών).

- καθιέρωση, σε μεγάλο βαθμό, της υφιστάμενης τάσης χρήσης εξ αποστάσεως λειτουργίας και επικοινωνίας με χρήση τεχνολογίας και διαδικτύου, με μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων να παρέχουν υπηρεσίες σε μόνιμη ή περιστασιακή βάση από την οικία τους, καθώς και στην πραγματοποίηση εξ αποστάσεως “συναντήσεων” και σύναψης συμφωνιών με χρήση αντίστοιχων διαδικτυακών εφαρμογών.

Με το πέρας του παρουσίασης, ο κ. Μιχαηλίδης , έθεσε την ερώτηση εάν έχουν θεσπιστεί νέα διοικητικά μέτρα που εμποδίζουν τις εισαγωγές (τελωνειακοί περιορισμοί, απαγορεύσεις, νέες εισαγωγικές διασαφήσεις κ.λ.π.), ή έτερα διοικητικά μέτρα που διευκολύνουν την εισαγωγή συγκεκριμένων προϊόντων και έλαβε αρνητική απάντηση, με μοναδική εξαίρεση την επιτάχυνση των εισαγωγικών διασαφήσεων εισαγωγής εξοπλισμού που αφορά στην καταπολέμηση της πανδημίας.


Για ολόκληρη την παρουσίαση πατήστε ΕΔΩ
Πρόγραμμα «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ»

Επιστημονική Συνεδρία

Κλωνική επιλογή στην ελληνική αμπελουργία

Οι παρουσιάσεις των εισηγητών και των παρεμβάσεων στην Επιστημονική Συνεδρία που διοργάνωσε η ΚΕΟΣΟΕ σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Αμπελολογίας του Γ.Π.Α. και Αμπελουργίας του Α.Π.Θ. στο Γεωπονικό Παν. Αθηνών, στις 14 Φεβρουαρίου 2020

Εισήγηση Ν. Νικολάου Καθηγητή ΑΠΘ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη Επίκ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Μ. Σταυρακάκη Ομότ. Καθηγητή ΓΠΑ

Παρέμβαση Ε. Χρυσικοπούλου

Παρέμβαση Ν. Δάλπη

Oι 7 συνεταιριστικές αρχές

Ισολογισμός 2014

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO

Δείτε τα πρακτικά της ημερίδας:

Hμερίδα Castelmaure

Συνδεδεμένοι Xρήστες

Έχουμε 81 επισκέπτες συνδεδεμένους