Εκτύπωση
PDF

1 Απριλίου 2020

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Μετά την από επιστολή της ΚΕΟΣΟΕ προς τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία ζητούσε από τον κ. Υπουργό να προβεί στις νόμιμες ενέργειες, για την ρύθμιση του θέματος της λήξεως της θητείας των οργάνων διοικήσεως και εποπτείας των αγροτικών συνεταιρισμών μελών μας, λόγω της αδυναμίας διενέργειας γενικών συνελεύσεων ,που οφείλεται στην λήψη μέτρων ,για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοιού, εκδόθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 30.03.2020, με τίτλο «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (ΠΝΠ 30.03.2020/2020 (ΦΕΚ75Α)». Με το άρθρο 61 της Πράξης ορίστηκε ότι, η θητεία των διοικητικών και εποπτικών συμβουλίων που λήγει από 30.3.2020 και μετά παρατείνεται μέχρι 30.6.2020. Η Πράξη δημοσιεύθηκε στο τεύχος 75 Α της Εφημερίδας της κυβέρνησης στις 30.3.2020.

Ειδικότερα με την ΠΝΠ, στα άρθρα 61 (Μέρος ΙΑ) και 69 (Μέρος ΙΔ) ορίζονται τα ακόλουθα : 

«ΜΕΡΟΣ ΙΑ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Άρθρο 61. Παράταση θητείας μελών ΔΣ και Εποπτικών Συμβουλίων Αγροτικών Συνεταιρισμών

« Παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020 η θητεία των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των διοικητικών και εποπτικών συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιρισμών, Αναγκαστικών Συνεταιρισμών και Ενώσεων Αναγκαστικών Συνεταιρισμών».

 

ΜΕΡΟΣ ΙΔ

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο εξηκοστό ένατο

Έναρξη ισχύος

«Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν

ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις της».

 

Πρόγραμμα «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ»

Επιστημονική Συνεδρία

Κλωνική επιλογή στην ελληνική αμπελουργία

Οι παρουσιάσεις των εισηγητών και των παρεμβάσεων στην Επιστημονική Συνεδρία που διοργάνωσε η ΚΕΟΣΟΕ σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Αμπελολογίας του Γ.Π.Α. και Αμπελουργίας του Α.Π.Θ. στο Γεωπονικό Παν. Αθηνών, στις 14 Φεβρουαρίου 2020

Εισήγηση Ν. Νικολάου Καθηγητή ΑΠΘ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη Επίκ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Μ. Σταυρακάκη Ομότ. Καθηγητή ΓΠΑ

Παρέμβαση Ε. Χρυσικοπούλου

Παρέμβαση Ν. Δάλπη

Oι 7 συνεταιριστικές αρχές

Ισολογισμός 2014

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO

Δείτε τα πρακτικά της ημερίδας:

Hμερίδα Castelmaure

Συνδεδεμένοι Xρήστες

Έχουμε 581 επισκέπτες συνδεδεμένους