Εκτύπωση
PDF

9 Δεκεμβρίου 2019

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ : « Οι Αρχές του Ευρωπαϊκού Συνεταιριστικού Δικαίου»
Της Ανδριανής –Άννας Μητροπούλου ,Δικηγόρου τ. Νομικού Συμβούλου ΠΑΣΕΓΕΣ.

 

Κυκλοφόρησε, στην αγγλική γλώσσα, ένα εξαιρετικό και χρήσιμο για τους νομοθέτες και τους μελετητές του θεσμού του συνεταιρισμού, βιβλίο , με τίτλο , σε ελληνική μετάφραση « Οι Αρχές του Ευρωπαϊκού Συνεταιριστικού Δικαίου», (Principles of European Cooperative Law», εκδόσεις Intersentia LTD, το οποίο έχει συνταχθεί από επιφανείς πανεπιστημιακούς διαφόρων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, τους κ.κ Gema Fajardo,Antonio Fici, Hagen Henry,David Hiez,Deolinda Meira,Hanw_H.Munkner και Ian Snaith, υπό την αιγίδα του «EURICSE” (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ερευνών για τις Συνεταιριστικές και Κοινωνικές Επιχειρήσεις). Το έργο , αποτελεί το αποκορύφωμα μίας εργασίας, που ξεκίνησε το 2009, όταν μόλις είχε ιδρυθεί το Ινστιτούτο και ανέλαβε το πρώτο του project , πάνω στη συγκριτική ανάλυση του συνεταιριστικού δικαίου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι συντάκτες αφιερώθηκαν στην συγκριτική ανάλυση των νόμων, που ρυθμίζουν τα περί συνεταιρισμών σε διαφορετικές χώρες, τόσο στην Ευρώπη, όσο και σε άλλες ηπείρους.

Όπως αναφέρεται στον πρόλογο του βιβλίου « Το Ινστιτούτο έχει την πεποίθηση ότι η ποιότητα του νομικού πλαισίου είναι μία από τις σημαντικότερες προϋποθέσεις, που επηρεάζουν το βαθμό επιτυχίας του κάθε θεσμού, συμπεριλαμβανομένων των συνεταιριστικών και κοινωνικών επιχειρήσεων. Οι μελετητές διαπιστώνοντας τον υψηλό βαθμό διάσπασης και διαφορετικότητας του συνεταιριστικού δικαίου σε διαφορετικά εθνικά νομικά πλαίσια άρχισαν να διερευνούν τα εμπόδια, που θέτει αυτή η διάσπαση, στη συνεταιριστική ανάπτυξη και εξέλιξη. Η έρευνα κατέδειξε ότι, όχι μόνο οι συνεταιριστικοί νόμοι διαφέρουν από χώρα σε χώρα αλλά, επίσης, πολλές φορές αποτυγχάνουν να λάβουν υπόψη τους τις ιδιαιτερότητες των συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Ωστόσο, όταν επιτυγχάνουν το προαναφερθέν, αυτό μπορεί να καταστεί το πιο ισχυρό εργαλείο , για να «ξεκλειδώσουν» τη δυναμική αυτών των επιχειρήσεων και να μεγιστοποιήσουν τη συμβολή τους στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Η συγκριτική ανάλυση, στην οποία επιδόθηκαν, συμπεριέλαβε τις κυριότερες ευρωπαϊκές χώρες (καθώς και χώρες εκτός της Ε.Ε) και διαπιστώθηκε ότι η δυσκολία στην ανάπτυξη μίας ομοιογενούς νομοθεσίας σε όλες τις χώρες, έγκειται εν μέρει στην έλλειψη μίας επαρκούς θεώρησης των βασικών αρχών ενός καλού συνεταιριστικού νόμου, ανεξαρτήτως των εθνικών ιδιαιτεροτήτων. Με άλλα λόγια, αυτό που έλλειπε ήταν η οικοδόμηση ενός ιδανικού συνόλου κανόνων, οι οποίοι θα καθόριζαν την ταυτότητα και θα διέκριναν τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά των συνεταιριστικών επιχειρήσεων , χωρίς να περιορίζουν την ευελιξία τους και την ικανότητά τους να λειτουργήσουν. Αυτό αποτέλεσε το σημείο εκκίνησης της έρευνας, που οδήγησε στα αποτελέσματα, που παρουσιάζονται στο πόνημα. Το έργο διεξήχθη σε συνεργασία με άλλα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, βασίστηκε σε δύο βασικά σημεία: Πρώτον, θα λάμβανε υπόψη του μόνο τις ευρωπαϊκές χώρες, τόσο, γιατί έχουν συγκρίσιμες νομικές παραδόσεις, όσο και για να βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, στην προσπάθειά τους να εναρμονίσουν τα διαφορετικά νομικά πλαίσιά τους. Δεύτερον, θα βασίζονταν στον πιο γενικευμένο ορισμό του τι είναι συνεταιριστική επιχείρηση, εκείνου που έχει δοθεί από τη Διεθνή Συνεταιριστική Συμμαχία (ICA). Αυτή η έρευνα «ακολουθεί» επομένως, τις επτά (7) συνεταιριστικές αρχές, όπως κωδικοποιήθηκαν από την ICA το 1995».

Το βιβλίο παρέχει μία σημαντική συνεισφορά , στα κράτη , ώστε να βελτιώσουν το συνεταιριστικό νομικό τους πλαίσιο παρά το γεγονός ότι , κατά τους συντάκτες του, αποτελεί μια αρχή, η οποία θα πρέπει να συνεχιστεί, ώστε να γίνει μια πληρέστερη προσέγγιση και σε άλλους κλάδους του δικαίου, που σχετίζονται με το συνεταιριστικό. Εμείς επισημαίνουμε ότι η εναρμόνιση του φορολογικού δικαίου, θεωρείται εξαιρετικά σημαντική και είναι επιθυμητή, τουλάχιστον εντός των κρατών της Ε.Ε.

Στη χώρα μας , οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι , με τον ν.2810/2000,για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, προσεγγίσαμε σημαντικά τις αρχές της ICA, αναφορικά με την ορθή λειτουργία του θεσμού, αρχής γενομένης από την υιοθέτηση του ορισμού του συνεταιρισμού και των διεθνών συνεταιριστικών αρχών, οι οποίες για πρώτη φορά συμπεριελήφθησαν σε εισηγητική έκθεση εθνικού νόμου, στην οποία συνεισεφέραμε ως ΙΣΕΜ .

Ευχόμεθα οι νεότεροι εθνικοί νομοθέτες, να μελετήσουν το σημαντικό αυτό πόνημα, ώστε να βελτιώσουν, το ήδη υφιστάμενο , μετά από αλλεπάλληλες «κακοποιήσεις» μετά το έτος 2011, εθνικό δίκαιο των αγροτικών συνεταιρισμών και όχι μόνο.

 

Πρόγραμμα «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ»

Επιστημονική Συνεδρία

Κλωνική επιλογή στην ελληνική αμπελουργία

Οι παρουσιάσεις των εισηγητών και των παρεμβάσεων στην Επιστημονική Συνεδρία που διοργάνωσε η ΚΕΟΣΟΕ σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Αμπελολογίας του Γ.Π.Α. και Αμπελουργίας του Α.Π.Θ. στο Γεωπονικό Παν. Αθηνών, στις 14 Φεβρουαρίου 2020

Εισήγηση Ν. Νικολάου Καθηγητή ΑΠΘ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη Επίκ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Μ. Σταυρακάκη Ομότ. Καθηγητή ΓΠΑ

Παρέμβαση Ε. Χρυσικοπούλου

Παρέμβαση Ν. Δάλπη

Oι 7 συνεταιριστικές αρχές

Ισολογισμός 2014

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO

Δείτε τα πρακτικά της ημερίδας:

Hμερίδα Castelmaure

Συνδεδεμένοι Xρήστες

Έχουμε 162 επισκέπτες συνδεδεμένους