Εκτύπωση
PDF

14 Μαΐου 2019

Τι αλλάζει με τη νέα ΚΥΑ για την Προβολή Προώθηση οίνων σε Τρίτες Χώρες

Κοινή Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β 1549/7-5-2019) για το μέτρο στήριξης της προώθησης οίνων σε Τρίτες Χώρες εξέδωσε το Υπ.Α.Α.Τρ, το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και το υπουργείο Εξωτερικών, που περιλαμβάνει νέες διατάξεις σε σχέση με το προϊσχύον καθεστώς.

Η εν λόγω ΚΥΑ δημιουργεί και αρκετά ερωτηματικά ως προς την εφαρμογή της εκτός από τα νέα δεδομένα, όπως επί παραδείγματι για τον τρόπο ελέγχου των δράσεων ενός δικαιούχου, όταν αυτός τα προηγούμενα χρόνια έχει λάβει στήριξη για μία συγκεκριμένη Τρίτη χώρα και για να έχει δικαίωμα υποβολής πρότασης οφείλει να υποβάλλει πρόγραμμα σε διαφορετικό τμήμα αγοράς της συγκεκριμένης χώρας.

Οι κυριότερες μεταβολές που επιφέρει η ΚΥΑ για τα προγράμματα προβολής οίνων σε Τρίτες χώρες αφορούν:

 • Την αδυναμία υποβολής εξατομικευμένου προγράμματος για περιοχές οίνων ΠΟΠ/ΠΓΕ, όταν στην ίδια χώρα έχει υποβληθεί συλλογικό πρόγραμμα προώθησης
 • Την λεπτομερή περιγραφή των Δράσεων, από τις οποίες δεν λαμβάνει κρατική ενίσχυση (30%), η κάλυψη των εξόδων των εισαγωγέων (αντιπροσώπων και στελεχών εταιρειών) για μετάβαση και διαμονή στη χώρα μας
 • Την επιλεξιμότητα του Φ.Π.Α. ως δαπάνης, όταν προσκομίζεται βεβαίωση απαλλαγής της ΔΟΥ από το καθεστώς Φ.Π.Α.
 • Την μεταβολή της ιεράρχησης των χωρών – στόχων και την μεταβολή των κριτηρίων επιλογής δικαιούχων όσον αφορά την βαθμολογία
 • Την εφαρμογή των διατάξεων του ΚΑΝ(ΕΕ) 702/2014 περί κρατικών ενισχύσεων
 • Κατά την υποβολή από τον δικαιούχο των αιτημάτων:
            - Την περιγραφή ποσοτικοποιημένων  στόχων στην Τρίτη Χώρα σε αξία αλλά και την εξέλιξη του μεριδίου αγοράς σε αξία και όγκο (!!!)
            - Την τεκμηρίωση για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής στο πρόγραμμα (πχ. Ταμειακά, τραπεζικά διαθέσιμα δανειοδότηση, χωρίς να διευκρινίζεται εάν απαιτείται σύμβαση δανεισμού !!!)
 • Τον ορισμό ανώτατου ορίου για την  ίδια συμμετοχή, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% του μέσου όρου του κύκλου εργασιών της προηγούμενης τριετίας
 • Την καθιέρωση υποβολής τριών προσφορών για κάθε δαπάνη που υπερβαίνει τις 2.000 € (!!!)
 • Την υποχρέωση υποβολής υπεύθυνης δήλωσης από τα οινοποιεία που δεν συμμετέχουν σε συλλογικό αίτημα προβολής οίνων Π.ΟΠ. και Π.Γ.Ε, που θα αναφέρεται ότι δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα, αλλά και το ότι δεν θα υποβάλλουν αντίστοιχο αίτημα στην ίδια Τρίτη Χώρα
 • Την υποχρέωση κατάθεσης κατά την αίτηση  αποδεικτικών στοιχείων για το ύψος των εξαγωγών και το ποσοστό επίτευξης των στόχων (!!!)
 • Την διάκριση των μεταβολών στις δράσεις και τις δαπάνες ενός προγράμματος σε ουσιώδεις και μη ουσιώδεις
 • Την επιβολή κυρώσεων ως εξής:

Όσοι δικαιούχοι εκτελέσουν κάτω από το 75% του προγράμματος θα υποστούν περικοπές στην επιστροφή των ποσών, ήτοι :

 • Βαθμός υλοποίησης προγράμματος 50% - 74,99% περικοπή 10%,
 • Βαθμός υλοποίησης προγράμματος 30% - 49,99% περικοπή 20%,
 • Βαθμός υλοποίησης προγράμματος κάτω του 30% μη πληρωμή

Είναι γεγονός ότι οι μεταβολές που επέρχονται θα δημιουργήσουν όχι μόνο πρόσθετες διαχειριστικές υποχρεώσεις στα οινοποιεία, αλλά θα δημιουργήσουν κινδύνους απόρριψης δράσεων με generic χαρακτήρα. Οι δράσεις αυτές προϋποθέτουν τα οινοποιεία που δεν συμμετέχουν στην προβολή των ΠΟΠ και ΠΓΕ των περιοχών τους, να δηλώσουν την απροθυμία συμμετοχής τους, γεγονός που στην ελληνική πραγματικότητα είναι προβληματικό, αφού προτιμάμε «να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα». Επιπλέον αποτρεπτικές είναι και οι διατάξεις περικοπής των χρημάτων που έχει ήδη καταβάλλει ο οινοποιός, όταν δεν εκτελέσει το πρόγραμμα άνω του 75%, πρόγραμμα που πρέπει να υλοποιηθεί με αυστηρότατες διατάξεις όσον αφορά το φυσικό αντικείμενο, που πολλές φορές προσκρούουν και στις διατάξεις για τα προσωπικά δεδομένα (φωτογραφίες, email, υπογραφές προσκεκλημένων, κλπ.).

Επιστημονική Συνεδρία

Κλωνική επιλογή στην ελληνική αμπελουργία

Οι παρουσιάσεις των εισηγητών και των παρεμβάσεων στην Επιστημονική Συνεδρία που διοργάνωσε η ΚΕΟΣΟΕ σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Αμπελολογίας του Γ.Π.Α. και Αμπελουργίας του Α.Π.Θ. στο Γεωπονικό Παν. Αθηνών, στις 14 Φεβρουαρίου 2020

Εισήγηση Ν. Νικολάου Καθηγητή ΑΠΘ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη Επίκ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Μ. Σταυρακάκη Ομότ. Καθηγητή ΓΠΑ

Παρέμβαση Ε. Χρυσικοπούλου

Παρέμβαση Ν. Δάλπη

Oι 7 συνεταιριστικές αρχές

Ισολογισμός 2014

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO

Δείτε τα πρακτικά της ημερίδας:

Hμερίδα Castelmaure

Συνδεδεμένοι Xρήστες

Έχουμε 266 επισκέπτες συνδεδεμένους