"Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ.: 161/472/30-06-2020 σχετικής πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, είναι σε καθεστώς αξιολόγησης.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της ΚΕΟΣΟΕ

keosoe

Εκτύπωση
PDF

6 Μαΐου 2019

ΚΕΟΣΟΕ: Με βάση κατανομής την εθνική επικράτεια οι Περιφερειακές Ενότητες στις οποίες χορηγήθηκαν περισσότερες ή λιγότερες Άδειες Φύτευσης

Με βάση τον ΚΑΝ(ΕΕ) 1308/2013, κάθε Κράτος Μέλος χορηγεί κατ’ έτος Άδειες Φύτευσης που ισοδυναμούν με το 1% σε στρέμματα, επί των φυτεμένων εκτάσεων στην επικράτειά του, με αμπέλους οινοποιήσιμων ποικιλιών.

Κάθε Κράτος Μέλος δύναται να επιλέγει η χορήγηση των Αδειών Φύτευσης, να πραγματοποιείται είτε σε επίπεδο εθνικό, είτε σε επίπεδο περιφερειακό.

Η χώρα μας την τριετία 2016, 2017, 2018 επέλεξε να χορηγεί τις Άδειες Φύτευσης σε Εθνικό επίπεδο, γεγονός που σημαίνει ότι οι αιτούντες βαθμολογούνται και κατατάσσονται με σειρά προτεραιότητας σε ολόκληρη την Ελλάδα ανεξάρτητα από την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία ανήκει η αμπελουργική τους εκμετάλλευση.

Η επιλογή αυτή επηρέασε θετικά και αρνητικά την κάθε Περιφέρεια χωριστά, σε σύγκριση με την μεθοδολογία κατανομής σε Περιφερειακό Επίπεδο, μεθοδολογία η οποία κατανέμει τις Άδειες Φύτευσης με εκτάσεις ισοδύναμες με το 1% της φυτεμένης στην κάθε Περιφέρεια με αμπέλους οινοποιήσιμων ποικιλιών.

Η επεξεργασία των χορηγηθεισών Αδειών Φύτευσης ανά Περιφέρεια στην οποία προέβη η ΚΕΟΣΟΕ για την τριετία 2016-2018, καταδεικνύει ότι πέντε Περιφέρειες έλαβαν πολύ περισσότερα στρέμματα, με βάση την κατανομή σε επίπεδο χώρας, σε σύγκριση με αυτά που θα ελάμβαναν εάν ίσχυε η βάση κατανομής σε επίπεδο Περιφέρειας.

Οι Περιφέρειες στις οποίες χορηγήθηκαν περισσότερα στρέμματα με το Εθνικό επίπεδο κατανομής είναι οι εξής:

Περιφέρεια

Περιφερειακό ποσοστό 1% σε επίπεδο τριετίας

Χορηγηθέντα στρέμματα σε επίπεδο τριετίας

Διαφορά Εθνικού – Περιφερειακού μοντέλου

Ποσοστό διαφοράς

1. Αν. Μακεδονίας – Θράκης

605,7

2045,38

+1439,68

+237,69%

2. Δ. Μακεδονίας

756,6

2081,54

+1324,94

+175,12%

3. Θεσσαλίας

1191,6

2471,2

+1279,6

+107,39%

4. Κ. Μακεδονίας

1387,2

2469,58

+1082,38

+78,03%

5. Ηπείρου

238,8

303,75

+64,95

+27,2%

 

Στις υπόλοιπες Περιφέρειες που ακολουθούν χορηγήθηκαν αναλογικά με το περιφερειακό τους δυναμικό συγκρινόμενο με το 1% των αμπελουργικών τους επιφανειών, λιγότερα στρέμματα, ως εξής:

Περιφέρεια

Περιφερειακό ποσοστό 1% σε επίπεδο τριετίας

Χορηγηθέντα στρέμματα σε επίπεδο τριετίας

Διαφορά Εθνικού – Περιφερειακού μοντέλου

Ποσοστό διαφοράς

1. Ιονίων Νήσων

826,8

129,1

-697,7

-84,39%

2. Αττικής

1843,8

649,87

-1193,93

-64,75%

3. Ν. Αιγαίου

1142,4

652,98

-489,42

-42,84%

4. Κρήτης

2282,7

1327,28

-955,42

-41,85%

5. Β. Αιγαίου

843,9

542,96

-300,94

-35,66%

6. Δ. Ελλάδας

2615,4

1865,42

-749,98

-28,68%

7. Στ. Ελλάδας

2055,3

1555,03

-500,27

-24,34%

8. Πελοποννήσου

3029,7

2753,76

-275,94

-9,11%

 

Να σημειωθεί ότι για την κατανομή των Αδειών Φύτευσης το 2019, υιοθετήθηκε ως επίπεδο κατανομής, η ομαδοποίηση των Περιφερειών σε τρείς ζώνες οι οποίες θα λαμβάνουν κατ’ έτος σε στρέμματα το ισοδύναμο του 1% του αθροίσματος των επιφανειών με αμπέλια των περιφερειών της ζώνης ως εξής:

1η Ζώνη: Ήπειρος, Β. και Ν. Αιγαίο, Ιόνια Νησιά και Κρήτη, 1800 στρέμματα

2η Ζώνη: Κ. Δ. Μακεδονία, Αν. Μακεδονία και Θράκη, Θεσσαλία και Δ. Ελλάδα, 2200 στρέμματα

3η Ζώνη: Αττική, Στ. Ελλάδα και  Πελοπόννησος, 2300 στρέμματα

Επιστημονική Συνεδρία

Κλωνική επιλογή στην ελληνική αμπελουργία

Οι παρουσιάσεις των εισηγητών και των παρεμβάσεων στην Επιστημονική Συνεδρία που διοργάνωσε η ΚΕΟΣΟΕ σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Αμπελολογίας του Γ.Π.Α. και Αμπελουργίας του Α.Π.Θ. στο Γεωπονικό Παν. Αθηνών, στις 14 Φεβρουαρίου 2020

Εισήγηση Ν. Νικολάου Καθηγητή ΑΠΘ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη Επίκ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Μ. Σταυρακάκη Ομότ. Καθηγητή ΓΠΑ

Παρέμβαση Ε. Χρυσικοπούλου

Παρέμβαση Ν. Δάλπη

Oι 7 συνεταιριστικές αρχές

Ισολογισμός 2014

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO

Δείτε τα πρακτικά της ημερίδας:

Hμερίδα Castelmaure

Συνδεδεμένοι Xρήστες

Έχουμε 127 επισκέπτες συνδεδεμένους