Εκτύπωση
PDF

20 Μαρτίου 2019

ΚΕΟΣΟΕ: Τι ισχύει κατά την ανάκληση φορολογικών αποθηκών οίνου για επιστροφή εγγυήσεων και καταβολή ΦΠΑ

Σημαντικές ρυθμίσεις, δεδομένου του μηδενισμού του Ε.Φ.Κ. στο κρασί, προβλέπει, η υπ’ αρ.: Ε 2941/7.3.3019 εγκύκλιος της ΑΑΔΕ, με ΑΔΑ: 6ΥΞ846ΜΠ32-ΨΕΩ.

Η ΚΕΟΣΟΕ επικοινώνησε με την ΑΑΔΕ, προκειμένου να διευκρινισθούν περαιτέρω οι διατάξεις της εγκυκλίου, τα σημαντικότερα σημεία των οποίων είναι:

1. Τα οινοποιεία που διατηρούν Φορολογική Αποθήκη, συνεχίζουν να υποβάλλουν ΔΕΦΚΦ, προκειμένου να βεβαιώνεται και να εισπράττεται ο ΦΠΑ στα Τελωνεία

2. Οι προβλεπόμενες εγγυήσεις του άρθρου 10 της ΔΕΦΚΦ 1116601/2017 παύουν να ισχύουν, συνεπώς όσα οινοποιεία έχουν καταθέσει εγγυήσεις (ίσες με το 4% του καταβληθέντος ΕΦΚ το προηγούμενο έτους, λαμβανομένων υπ΄ όψιν των ελαχίστων ορίων), μπορούν να υποβάλλουν αίτημα για την επιστροφή τους.

  • Πρίν την επιστροφή των εγγυητικών επιστολών θα προηγηθεί έλεγχος από το οικείο Τελωνείο, ώστε να διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει οφειλή του οινοποιείου.
  • Παραμένουν οι εγγυήσεις για τις αποστολές σε χώρες της Ε.Ε. και εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες, ίσες με το 3% της συγκεκριμένης τιμολογιακής αξίας.

3. Απαιτείται υποβολή αιτήματος προκειμένου να γίνει ανάκληση της Φορολογικής Αποθήκης, το Τελωνείο όμως θα προβεί επίσης σε φυσικό έλεγχο και καταμέτρηση του όγκου των κρασιών, προς διακρίβωση αποκλίσεων μεταξύ τυχόν λογιστικών και φυσικών αποθεμάτων. Ωστόσο μέχρι το πέρας των διαδικασιών ανάκλησης, οι υποχρεώσεις του οινοποιείου που προϋπήρχαν από την νομοθεσία για τον ΕΦΚ εξακολουθούν να ισχύουν.

4. Δεν οφείλεται ΦΠΑ επί των αποθεμάτων που καταμετρώνται μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάκλησης της φορολογικής Αποθήκης μόνο όταν τα κρασιά έχουν παραχθεί εντός της Φορολογικής Αποθήκης. Σε κάθε άλλη περίπτωση (αγορά κρασιών, διακίνηση μεταξύ Φορολογικών Αποθηκών) οφείλεται Φ.Π.Α.

5. Τα οινοποιεία που εντάχθηκαν στο καθεστώς μικρών οινοπαραγωγών, οφείλουν τον ΕΦΚ της παραγωγής περιόδου 2018/2019, που αντιστοιχεί στην διακίνηση των κρασιών τους, έως 31.12.2018 και η ΔΕΦΚΦ για την βεβαίωση και είσπραξη του ΕΦΚ βάσει παραστατικών πρέπει να υποβληθεί, έως τις 30/4/2019.

Τα ανωτέρω οινοποιεία, σύμφωνα με την 1734/2018 απόφαση του ΣΤΕ, εξομοιώθηκαν ήδη ως να λειτουργούν σε καθεστώς αναστολής, γεγονός που σημαίνει ότι δεν υποχρεούντο να προκαταβάλλουν τον ΕΦΚ επί της παραχθείσας ποσότητας της περιόδου 2018 – 2019.

Τέλος όσον αφορά τις ογκομετρήσεις των οινοδεξαμενών, η ΚΕΟΣΟΕ βρίσκεται σε επικοινωνία με τα τμήματα αλκοολούχων προϊόντων της Γενικής Δ/νσης Τελωνείων και του Γενικού Χημείου του Κράτους προκειμένου να υπάρξει απαλλαγή, δεδομένου του μηδενισμού του ΕΦΚ στο κρασί επικαλούμενη και το υψηλότατο κόστος των ογκομετρήσεων αλλά και το ότι πλέον δεν υπάρχει αδίκημα λαθρεμπορίας.

 

Πρόγραμμα «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ»

Επιστημονική Συνεδρία

Κλωνική επιλογή στην ελληνική αμπελουργία

Οι παρουσιάσεις των εισηγητών και των παρεμβάσεων στην Επιστημονική Συνεδρία που διοργάνωσε η ΚΕΟΣΟΕ σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Αμπελολογίας του Γ.Π.Α. και Αμπελουργίας του Α.Π.Θ. στο Γεωπονικό Παν. Αθηνών, στις 14 Φεβρουαρίου 2020

Εισήγηση Ν. Νικολάου Καθηγητή ΑΠΘ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη Επίκ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Μ. Σταυρακάκη Ομότ. Καθηγητή ΓΠΑ

Παρέμβαση Ε. Χρυσικοπούλου

Παρέμβαση Ν. Δάλπη

Oι 7 συνεταιριστικές αρχές

Ισολογισμός 2014

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO

Δείτε τα πρακτικά της ημερίδας:

Hμερίδα Castelmaure

Συνδεδεμένοι Xρήστες

Έχουμε 333 επισκέπτες συνδεδεμένους