Εκτύπωση
PDF

7 Μαρτίου 2019

Με τροποποίηση του ν. 2969/01, αποκλειστική διάθεση τσίπουρου και τσικουδιάς από τους διήμερους

Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλή 6ΖΖΚ46ΜΠ3Ζ-Β9Ζ/28 Φεβρουαρίου 2019 τροποποιείται ο ν. 2969/01 (Αιθυλική αλκοόλη και Αλκοολούχα ποτά). Σύμφωνα με την §2β της απόφασης: Στο άρθρο 7 του ν.2969/01 «Προστέθηκαν νέα εδάφια στο τέλος της περ. γ ́ της υποπαραγράφου 8 της παρ. Ε ́, με τα οποία καθορίζεται ότι το παραγόμενο από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) προϊόν απόσταξης διατίθεται αποκλειστικά και μόνο από τους ίδιους είτε απευθείας με λιανική πώληση, είτε στις επιχειρήσεις που το διαθέτουν προς λιανική πώληση και κατανάλωση (επιχειρήσεις ομαδικής εστίασης και επιχειρήσεις διάθεσης αλκοολούχων ποτών), για τις οποίες μάλιστα υφίσταται η υποχρέωση να αναρτούν πινακίδα με τα στοιχεία των παραγωγών - προμηθευτών τους.

Σημειώνεται, στο σημείο αυτό, ότι στην εν λόγω πινακίδα θα πρέπει, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (άρθρο 11) της υπ’ αριθ. 91354/2017 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), επιπλέον να αναγράφονται η νόμιμη ονομασία του προϊόντος - ήτοι «προϊόν απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διημέρων)» [σύμφωνα πάντοτε με τις σχετικές διατάξεις (άρθρο 3, παρ.9) του ν.2969/2001] - ως και η τιμή ανά μονάδα μέτρησης.

Επισημαίνεται ότι - σύμφωνα πάντοτε με τις διατάξεις περίπτωσης γ’ της εν λόγω υποπαραγράφου 8 της παρ. Ε ́ (οι οποίες διατηρούνται) - το συγκεκριμένο προϊόν (πρέπει να) διατίθεται στην κατανάλωση μόνο χύμα, χωρίς οποιαδήποτε μορφής τυποποίηση, εμφιάλωση ή εν γένει προσυσκευασία, καθ’ οιονδήποτε τύπο ή τρόπο χρήση ετικετών ή αναγραφή ενδείξεων κλπ.

Περαιτέρω, παρέχεται [παράγραφος 10 (περίπτωση α ́) του εν λόγω κοινοποιούμενου άρθρου 69] προθεσμία τριών μηνών, από την δημοσίευση του ν. 4583/2018 (ήτοι μέχρι και την 18-3-2019), προκειμένου για τη διάθεση του κατεχόμενου προϊόντος απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διημέρων) από πρόσωπα τα οποία δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις της περ. γ ́ της υποπαραγράφου 8 της παρ. Ε ́ του άρθρου 7 του ν.2969/01 (όπως π.χ. οι κάτοχοι των αμβίκων για το παρακρατούμενο ως αποστακτικό δικαίωμα).»

Η απόφαση επίσης καθορίζει και τις διαδικασίες για τη χρήση βιοαιθανόλης και συνθετικής αλκοόλης.

Για να δείτε ολόκληρη την απόφαση πατήστε ΕΔΩ

 

Πρόγραμμα «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ»

Επιστημονική Συνεδρία

Κλωνική επιλογή στην ελληνική αμπελουργία

Οι παρουσιάσεις των εισηγητών και των παρεμβάσεων στην Επιστημονική Συνεδρία που διοργάνωσε η ΚΕΟΣΟΕ σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Αμπελολογίας του Γ.Π.Α. και Αμπελουργίας του Α.Π.Θ. στο Γεωπονικό Παν. Αθηνών, στις 14 Φεβρουαρίου 2020

Εισήγηση Ν. Νικολάου Καθηγητή ΑΠΘ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη Επίκ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Μ. Σταυρακάκη Ομότ. Καθηγητή ΓΠΑ

Παρέμβαση Ε. Χρυσικοπούλου

Παρέμβαση Ν. Δάλπη

Oι 7 συνεταιριστικές αρχές

Ισολογισμός 2014

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO

Δείτε τα πρακτικά της ημερίδας:

Hμερίδα Castelmaure

Συνδεδεμένοι Xρήστες

Έχουμε 401 επισκέπτες συνδεδεμένους