Εκτύπωση
PDF

18 Φεβρουαρίου 2019

ΚΕΟΣΟΕ: Σε Γαλλία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο οφείλεται η αύξηση των εξαγωγικών επιδόσεων του ελληνικού οίνου στην ΕΕ, μικρή υποχώρηση στις Τρίτες Χώρες


Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη των εξαγωγών οίνου διαχρονικά αλλά και σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ανά χώρα με προορισμό την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τις Τρίτες Χώρες.

Η ήδη γνωστή εικόνα αλλάζει το 2018, αφού ατμομηχανή στις εξαγωγές προς την Ε.Ε. παραμένει η Γερμανία, ενώ οι εξαγωγές προς Τρίτες Χώρες παρουσιάζουν επιβράδυνση με μικρή μείωση των ποσοτήτων προς την Β. Αμερική.

Ειδικότερα για την Ε.Ε.

Η πρώτη εξάδα των χωρών εξαγωγής ελληνικών οίνων στην Ε.Ε. απορροφά το 87,07% των συνολικών εξαγωγών, για το 2018 και αφορούν κατά σειρά ως προς την αξία τις Γερμανία, Γαλλία, Κύπρο, Ηνωμένο Βασίλειο, Βέλγιο, Κάτω Χώρες.

 

Γερμανία

Ικανοποιητική παρατηρείται η μεταβολή της πρώτης εξαγωγικής αγοράς για το ελληνικό κρασί (53,27% των εξαγωγών στην Ε.Ε. και 38,30% παγκόσμια), αφού καταγράφεται αύξηση το 2018 έναντι του 2017 σε αξία κατά 5,99% (31.639.603 €/2018 - 29.850.408 €/2017), μικρή μείωση όμως κατά 1,05% σε ποσότητα (14.312.378 kg/2018 – 14.666.407 kg/2017) και αύξηση κατά 7,12% της εξαγόμενης μέσης τιμής πώλησης  (2,08 €/kg/2018 – 2,04 €/kg/2017).

Η σύγκριση με το μέσο όρο 5ετίας καταδεικνύει αντίστοιχη και σταθερή αύξηση των εξαγόμενων ελληνικών οίνων σε αξία κατά 13,55%, σε ποσότητα κατά 3,61% και σε μέση τιμή πώλησης παραδόσεων οίνων, κατά 9,66%.

Η γερμανική θεωρείται η ελκυστικότερη αλλά και η ωριμότερη αγορά στην Ε.Ε. για το ελληνικό κρασί και αξίζει να προσανατολισθούν πόροι για την προβολή του.

 

Γαλλία

Εντυπωσιακή είναι η θετική πορεία των μεγεθών στην αγορά της Γαλλίας, γεγονός που αιτιολογεί και την αύξηση των παραδόσεων οίνου προς χώρες της Ε.Ε.

Οι αποστολές ελληνικών οίνων σε αξία αυξήθηκαν κατά (+) 98,65% το 2018 έναντι του 2017 (6.876.230 €/2018 - 3.461.499/2017), κατά (+) 102,38% σε ποσότητα (4.253.580 kg/2018 - 2.101.754 kg/2017), ενώ μείωση παρατηρείται στη μέση τιμή πώλησης οίνων κατά 1,84% (1,62 €/kg2018 – 1,65 €/kg/2017).

Αντίστοιχη ήταν και η αύξηση των μεγεθών σε σύγκριση με την προηγούμενη 5ετία αφού το 2017 σε σύγκριση με την 5ετία 2013 – 2017 παρουσίασε αύξηση της τάξης του 63,66% σε αξία, αύξηση επίσης κατά 53,27% σε ποσότητα, ενώ επίσης η μέση τιμή μονάδος αυξήθηκε κατά 5,78%.


Κύπρος

Η αγορά της Κύπρου συνεχίζει να αποτελεί έτσι όπως εξελίσσεται χώρα ευκαιρίας για το ελληνικό κρασί.

Ενδεικτική είναι η εξέλιξη των μεγεθών σε αξία των εξαγομένων οίνων στη χώρα αυτή, αφού η μεταβολή του 2018 έναντι του 2017 είναι + 5,76%, ενώ η αντίστοιχη μεταβολή (σε αξία) του μέσου όρου 5ετίας ανέρχεται σε 27,18% (5.546.372 €/2018 – 5.244.502 €/2017), με εντυπωσιακά όμως μειωμένη την μέση τιμή πώλησης (-22,4%) αποστολών οίνου σε σχέση με το 2017 (2,75 €/kg/2018 – 3,55 €/kg/2017)αυξημένη όμως σε σχέση με το μέσο όρο 5ετίας (+18,64%).

Οι μεταβολές σε ποσότητα εξαγόμενου οίνου σε kgακολούθησαν εντυπωσιακά ανοδική επίσης πορεία το 2018 έναντι του 2017 κατά +36,29% (2.014.191 kg/2018 - 1.477.857 kg/2017), ενώ σε σύγκριση με το μέσο όρο 5ετίας οι εξαγόμενες ποσότητες οίνου στην Κύπρο αυξήθηκαν κατά 7,4%.

Συνολικά οι χώρες που ακολουθούν ανάλογα με την αξία ενδοκοινοτικών παραδόσεων στην Ε.Ε. παρουσιάζουν την παρακάτω εικόνα:

Ηνωμένο Βασίλειο

2017

2018

%

ΜΟ 5ετιας

%

Αξία σε € 

2.588.496

2.966.807

14,62

2.363.632

9,51

Ποσότητα σε kg

852.336

974.917

14,38

866.846

-1,67

Τ/Μ σε € / kg

3,04

3,04

0,20

3

11,32

Βέλγιο

2017

2018

%

ΜΟ 5ετιας

%

Αξία σε € 

2.474.075

2.411.972

-2,51

2.422.329

2,14

Ποσότητα σε kg

936.377

917.006

-2,07

984.467

-4,88

Τ/Μ σε € / kg

2,64

2,63

-0,45

2

7,20

Κάτω χώρες

2017

2018

%

ΜΟ 5ετιας

%

Αξία σε € 

2.402.987

2.267.045

-5,66

2.005.802

19,80

Ποσότητα σε kg

1.452.801

1.169.356

-19,51

1.015.544

43,06

Τ/Μ σε € / kg

1,65

1,94

17,21

2

-17,81

Τρίτες Χώρες

Η πρώτη πεντάδα (ΗΠΑ, Καναδάς, Ελβετία, Κίνα, Αυστραλία), εξαγωγής ελληνικών οίνων σε αξία  με εκτός Ε.Ε. προορισμό, δηλαδή με προορισμό τις Τρίτες Χώρες, απορροφούν το 88,04% των αντίστοιχων ελληνικών εξαγωγών. Αναλυτικότερα:

 

Η.Π.Α.

Η αγορά με την πιο δυναμική ανάπτυξη παγκόσμια, αλλά και τον πιο έντονο ανταγωνισμό, παρουσιάζει σχετική σταθερότητα του ρυθμού εξαγωγών το 2018, για το ελληνικό κρασί, αιτιολογώντας παράλληλα και την επιλογή της ως χώρα στόχο του οινοποιητικού τομέα της χώρας.

Μικρή μείωση κατά 1,60% παρουσιάζουν οι ελληνικές εξαγωγές οίνων σε αξία στις Η.Π.Α. το 2018 έναντι του 2017 (12.271.418 €/2016 - 12.470.560 €/2017).

Ανάλογη αλλά λίγο μεγαλύτερη μείωση παρουσιάζεται και στις εξαγόμενες ποσότητες οίνων το 2018 έναντι του 2017 κατά 2,51% (2.299.932 kg/2018 - 2.359.041 kg/2017), ενώ εξακολουθεί να αυξάνεται η μέση τιμή πώλησης εξαγόμενων οίνων το 2018 έναντι του 2017 κατά 0,93% (5,34 €/kg/2018 - 5,29 €/kg/2017).

Τα ίδια μεγέθη το 2018 συγκρινόμενα με το μέσο όρο 5ετίας 2013 – 2017 παρουσιάζουν αυξητική ακόμη τάση, που οφείλεται στη δυναμική των προηγουμένων ετών.

Σε αξία καταγράφεται διαχρονική μέση αύξηση κατά 24,59%, σε ποσότητα αύξηση κατά 10,47% και η αύξηση της μέσης τιμής πώλησης ανέρχεται σε 13,57%.

Αναμφίβολα πρόκειται για την πιο δυναμική (μαζί με τον Καναδά) αγορά εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το ελληνικό κρασί, αφού παρουσιάζει χαρακτηριστικά ώριμης αγοράς, όπου πλέον οι επιδόσεις χαρακτηρίζονται από σχετική σταθερότητα.

 

Καναδάς

Ο Καναδάς αντίθετα με τις Η.Π.Α. συνεχίζει τις αυξητικές επιδόσεις σε αξία στις εξαγωγές

Το 2018 παρουσιάζεται μικρή αύξηση σε αξία εξαγωγών οίνου έναντι του 2017 κατά 0,86% (5.448.366 €/2018 - 5.401.770 €/2017), απειροελάχιστη μείωση όμως καταγράφεται στις ποσότητες κατά 0,17% (1.178.282 kg/2018 – 1.180.235 kg/2017). Αύξηση παρουσιάζει όμως η μέση τιμή πώλησης κατά 1,03%.

Ανάλογη εικόνα παρουσιάζει και η διαχρονική τάση των μεγεθών που προκύπτει μέσω της σύγκρισής τους με το μέσο όρο της προηγούμενης 5ετίας.

Δηλαδή σε αξία η αύξηση σε σχέση με το μέσο όρο της προηγούμενης 5ετίας καταγράφεται στο + 28,41%, σε ποσότητα η αύξηση ανέρχεται στο 14,31%, ενώ η μέση τιμή πώλησης έχει αυξηθεί κατά 13,20%.

Ακολουθεί η συνοπτική παρουσίαση ανάλογων μεγεθών στις σημαντικότερες για το ελληνικό κρασί από άποψη αξίας Τρίτες Χώρες:

ΕΛΒΕΤΙΑ

2017

2018

%

ΜΟ 5ετιας

%

Αξία σε € 

1.413.148

827.325

-41,46

891.922

58,44

Ποσότητα σε kg

175.232

160.468

-8,43

172.221

1,75

Τ/Μ σε € / kg

8,06

5,16

-36,07

5

56,25

 

KINA

2017

2018

%

ΜΟ 5ετιας

%

Αξία σε € 

1.130.289

882.604

-21,91

1.209.802

-6,57

Ποσότητα σε kg

256.454

203.460

-20,66

297.568

-13,82

Τ/Μ σε € / kg

4,41

4,34

-1,57

4

7,89

 

AΥΣΤΡΑΛΙΑ

2017

2018

%

ΜΟ 5ετιας

%

Αξία σε € 

1.026.727

1.011.023

-1,53

953.640

7,66

Ποσότητα σε kg

265.221

254.403

-4,08

273.343

-2,97

Τ/Μ σε € / kg

3,87

3,97

2,66

3

10,64

 

ΙΑΠΩΝΙΑ

2017

2018

%

ΜΟ 5ετιας

%

Αξία σε € 

467.870

521.467

11,46

308.147

51,83

Ποσότητα σε kg

84.008

86.600

3,09

60.127

39,72

Τ/Μ σε € / kg

5,57

6,02

8,12

5

13,44

 

ΡΩΣΙΑ

2017

2018

%

ΜΟ 5ετιας

%

Αξία σε € 

429.872

420.628

-2,15

376.212

14,26

Ποσότητα σε kg

430.890

261.066

-39,41

285.873

50,73

Τ/Μ σε € / kg

1,00

1,61

61,50

1

-29,07

 

Να σημειωθεί ότι οι ελληνικές εξαγωγές οίνων σε ποσότητα αντιστοιχούν στο 13,20% της ελληνικής οινοπαραγωγής του 2017/2018 (324.920 hlέναντι 2.460.000 hl).

 

Πρόγραμμα «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ»

Επιστημονική Συνεδρία

Κλωνική επιλογή στην ελληνική αμπελουργία

Οι παρουσιάσεις των εισηγητών και των παρεμβάσεων στην Επιστημονική Συνεδρία που διοργάνωσε η ΚΕΟΣΟΕ σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Αμπελολογίας του Γ.Π.Α. και Αμπελουργίας του Α.Π.Θ. στο Γεωπονικό Παν. Αθηνών, στις 14 Φεβρουαρίου 2020

Εισήγηση Ν. Νικολάου Καθηγητή ΑΠΘ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη Επίκ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Μ. Σταυρακάκη Ομότ. Καθηγητή ΓΠΑ

Παρέμβαση Ε. Χρυσικοπούλου

Παρέμβαση Ν. Δάλπη

Oι 7 συνεταιριστικές αρχές

Ισολογισμός 2014

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO

Δείτε τα πρακτικά της ημερίδας:

Hμερίδα Castelmaure

Συνδεδεμένοι Xρήστες

Έχουμε 94 επισκέπτες συνδεδεμένους